Mgr. David Balarin

Personal photo

 

Identifikace osoby
 • Mgr. David Balarin, nar. 1976, trvalé bydliště: Praha
Pracoviště
 • Konzultační hodiny: Pouze po e-mail nebo telefonické dohodě 602341461.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Mgr. z Andragogiky (a Řízení lidských zdrojů), Univerzita J.A. Komenského v Praze, s.r.o., diplomová práce na téma: Souvislosti systému nástupnictví a znalostního managementu
 • 2005: Bc. ze Vzdělávání dospělých, Univerzita J.A. Komenského v Praze, s.r.o., diplomová práce na téma: Využití e-learningu ve firmením vzdělávání
Přehled zaměstnání
 • od 2011: Jednatel společnosti; zodpovědnost za řízení poradenských a tréninkových služeb, DRILL
 • 2008 - 2011: Vedoucí divize HR poradenství a profesního rozvoje, DRILL
 • 2005 – 2007: Talent Manager pro Střední a Východní Evropu, InBev
 • 2002 – 2005: Manažer pro rozvoj e-learningu, Český Telecom
 • 2000 – 2002: Manažer oddělení personalistky a vzdělávání, eBanka
 • 1996 – 1999: Specialista pro personální marketing, Vedoucí personálního oddělení, Synthesia Pardubice
Pedagogická činnost
 • viz sekce Výuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • Aplikace umění ve vzdělávání a rozvoji dospělých. Praxe uměleckých institucí v oblasti aktivit směřující ke vzdělávání (výchově, kultivaci) dospělé populace. Sociologie umění. Formy identifikace a rozvoje talentů v organizacích. Firemní (organizační) kultura, její řízení a změny.
Vybrané publikace
 • BALARIN, David. Analyzing barriers for application of Art in Adult Education and Professional Development. In The Fourt Art of Management and Organization Conference. Banff, Canada: Essex Management Center, United Kingdom, 2008. s. 10-12, 3 s. info
 • BALARIN, David. E-learning, efektivní forma vzdělávání zaměstnanců. In EMTECH 2005. 2005. info

Last update: 22. 9. 2013