Prof. RNDr. František Kubíček, CSc.

Photo not published

 

 
2008

SYCHRA, Jan - DANIHELKA, Jiří - HERALT, Přemysl - HORAL, David - HORSÁK, Michal - CHYTIL, Josef - KUBÍČEK, František - KVĚT, Jan - MACHÁČEK, Petr - PŘIKRYL, Ivo - ROLEČEK, Jan.
Letnění rybníka Nesyt v roce 2007. Živa, Praha, Academia. ISSN 0044-4812, 2008, vol. 56, no. 4, pp. 189-192.


more

 
2005

PETŘIVALSKÁ, Karla - BRABEC, Karel - HÁJEK, Ondřej - SCHENKOVÁ, Jana - PAŘIL, Petr - KUBÍČEK, František.
Multiscale effect of hydromorphology and landuse on the structure of oligochaetes inhabiting small streams. 2005.


more

 
2001

HELEŠIC, Jan - KUBÍČEK, František - LOSOS, Bohumil - SEDLÁK, Edmund - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana.
Vodní bezobratlí a hydrobiologie řeky Dyje v Národním parku Podyjí. Thayensia, Znojmo, NP Podyjí Znojmo. ISSN 1212-3560, 2001, vol. 2001, 4, no. 1, pp. 43-54.


more

 
1999

book cover OPRAVILOVÁ, Věra - KUBÍČEK, František.
Acari. In Opravilová, Věra - Vaňhara, Jaromír - Sukop, Ivo. Aquatic Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO. Brno : Masaryk University, 1999. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., 101, ISBN 80-210-2232-9, pp. 111-114.


more

 

book coverKUBÍČEK, František - OPRAVILOVÁ, Věra.
Isopoda. In Opravilová, Věra - Vaňhara, Jaromír - Sukop, Ivo. Aquatic Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO. Brno : Masaryk University, 1999. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., 101, ISBN 80-210-2232-9, pp. 155-157.


more

 

book cover OPRAVILOVÁ, Věra - KUBÍČEK, František.
Tardigrada. In Opravilová, Věra - Vaňhara, Jaromír - Sukop, Ivo. Aquatic Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO. Brno : Masaryk University, 1999. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., 101, ISBN 80-210-2232-9, pp. 103-105.


more

 

book coverKUBÍČEK, František - HELEŠIC, Jan - VOJTÍŠKOVÁ, Denisa - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana.
The impact of the Vranov resevoir hydropower station operation on the bottom biota of the Dyje River (Czech Republic). In Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brunn. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1999. Biologia, 102., ISBN 80-210-2242-6, pp. 7-94.


more

 

book coverKUBÍČEK, František - OPRAVILOVÁ, Věra.
"Turbellaria": Tricladida. In Opravilová, Věra - Vaňhara, Jaromír - Sukop, Ivo. Aquatic Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO. Brno : Masaryk University, 1999. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., 101, ISBN 80-210-2232-9, pp. 51-54.


more

 

book coverKUBÍČEK, František - OPRAVILOVÁ, Věra.
"Turbellaria":Catenulida, Macrostomida, Neorhabdocoela. In Opravilová, Věra - Vaňhara, Jaromír - Sukop, Ivo. Aquatic Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO. Brno : Masaryk University, 1999. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., 101, ISBN 80-210-2232-9, pp. 47-50.


more

 
1998

HELEŠIC, Jan - KUBÍČEK, František - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana.
The Impact of Regulated Flow and Altered Temperature Regime on River Bed Macroinvertebrates. In Bretschko G. & Helešic J.: Advances in River Bottom Ecology. Vyd. 1th. Leiden, the Netherland : Backhuys Publishers, 1998. ISBN 90 73348 87 0, pp. 225-243.


more

 
1997

HELEŠIC, Jan - KUBÍČEK, František.
Ekologická kritéria pro stanovení minimálních průtoků a vlivu malých vodních elektráren. Bulletin VÚRH, Vodňany, VÚRH JU Vodňany. ISSN 0007-389X, 1997, vol. 1997, no. 1-2, pp. 45-61.


more

 
1995

book coverKUBÍČEK, František - HELEŠIC, Jan - KOMÁREK, Ondřej.
The Benthic Community in Artifical Concrete Channels. In Bretschko G., Helešic J. & Kubíček F.: The Ecological Importance of River Bottom. Vyd. 1. Brno : Masaryk University Brno, 1995. Folia Fac.Sci.Nat.Masaryk.Brun., Biol.91, ISBN 80-210-1089-4, pp. 63-76.


more

 

book cover BRETSCHKO, Gernot - HELEŠIC, Jan - KUBÍČEK, František.
The Ecological Importance of River Bottom. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 1995. 172 pp. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol. 91. ISBN 80-210-1089-4.


more

 

GAISLER, Jiří - GELNAR, Milan - HELEŠIC, Jan - KUBÍČEK, František - SEDLÁK, Edmund.
Věda a univerzitní studium v intencích oboru (model zoologie). The University on the Treshold of the New Millenium, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 80-210-1266-8, 1995, vol. 1995, no. 1, pp. 221-236.


more

 
1993

KUBÍČEK, František - HELEŠIC, Jan - KOMÁREK, Ondřej.
The impact of artificial concrete channel on benthic community. In Proc. River Bottom III. Olomouc : Universita Olomouc, 1993. pp. 34-40. Olomouc.


more