Assoc. Prof. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 200 records, displayed 1 - 30

 
2014

HORKÁ, Hana.
Aby děti žily dobře a šťastně aneb jak k tomu může přispět předškolní vzdělávání. In Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného rozvoja. Vyd. první. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. ISBN 978-80-555-1152-8, pp. 48-56. 16.5.2015, Rájecké Teplice.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - HORKÁ, Hana - LAZAROVÁ, Bohumíra.
Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. Vyd. První. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 137 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-7542-9.


more

 

book coverHORKÁ, Hana - RODOVÁ, Veronika - CHYBOVÁ, Ivana.
Poznávání přírody v předškolním věku. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7370-8, pp. 59-69. 11.11.2014, Brno.


more

 

HORKÁ, Hana.
Proenvironmentální orientace vzdělávání v mateřské škole. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana.
Proměna vzdělávání směrem k biofilní orientaci. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana.
Recenzní posudek na monografii. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana.
Recenzní posudek na učebnici. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana - SYSLOVÁ, Zora - GRŮZOVÁ, Lucie.
Reflexe zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana - ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ, Markéta.
Respektující přístup v edukaci žáků na počátku školní docházky. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
School Education. Vyd. první. Brno : MU, 2014. ISBN 978-80-210-7597-9.


more

 

HORKÁ, Hana - GRŮZOVÁ, Lucie - SYSLOVÁ, Zora.
Stimulace k cílené reflexi zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. Acorát, Brno, Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU. ISSN 1803-0823, 2014, vol. 1/3, no. 1/2014, pp. 3-9.


more

 

HORKÁ, Hana - RODOVÁ, Veronika.
Školní pedagogika – distanční e-kurz. Brno : 2014.


more

 

HORKÁ, Hana.
The share of education to overcoming violated reciprocity between man and nature. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana - RODOVÁ, Veronika.
Učení přírodní zahradou. 2014.


more

 

SZIMETHOVÁ, Monika - WIEGEROVÁ, Adriana - HORKÁ, Hana - KOVALOVÁ, Petra - GRŮZOVÁ, Lucie - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Vysokoškolský učitel - pozicia medzi vyučováním a výskumom. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 70 pp. Pedagogika, svazek 1. ISBN 978-80-7454-408-8.


more

 

HAVEL, Jiří - HORKÁ, Hana - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. 2014. CZE, PdF MU. 12.2.2014 - 12.2.2014, European Activity.


more

 

HORKÁ, Hana - ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ, Markéta.
Vzájemný respekt v komunikaci učitele se žákem. In Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6889-6, pp. 56-67. 12.2.2014, PdF MU.


more

 
2013

VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra - HORKÁ, Hana.
From Environmental Education to Biophiled Orientation of Education. 2013.


more

 

VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra - HORKÁ, Hana.
From Environmental Education to Biophiled Orientation of Education. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 89. Lefkosa : Elsevier, 2013. pp. 328-331. 2013, Near East University.


more

 

HORKÁ, Hana.
Proměna obsahu předškolního vzdělávání v intencích biofilní orientace. Krakow : Univerzytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodovej, 2013. ISBN 978-83-63568-10-8.


more

 

book coverVYSTRČIL MARKOVÁ, Petra - HORKÁ, Hana.
Subjektivní teorie učitele o biofilní orientaci vzdělávání: ověřování výzkumného nástroje a ukázka z výzkumného šetření. In Učitel v teorii a praxi. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-210-6620-5, pp. 36-59.


more

 

book coverŠVEC, Vlastimil - BRADOVÁ, Jarmila - HORKÁ, Hana - JAŠKOVÁ, Jana - VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra - MEDVEDOVÁ, Hana - MINAŘÍKOVÁ, Eva - MORAVEC, Josef - PRAVDOVÁ, Blanka.
Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 163 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6620-5.


more

 

HORKÁ, Hana - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - GRŮZOVÁ, Lucie.
Vnímání profesní role vysokoškolského učitele experta a začátečníka. 2013.


more

 

book coverHORKÁ, Hana.
Výchovné působení učitele a jeho výchovné kompetence. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 6 pp. ISBN 978-80-210-6619-9.


more

 

HORKÁ, Hana.
Vzdělání pro péči o Zemi jako výzva ke změně vzdělávání. 2013.


more

 

HORKÁ, Hana.
Vzděláváním k překonávání narušené reciprocity mezi člověkem a přírodou. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. Vyd. první. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-825-7, pp. 173-181. 17.9.2013, Křtiny.


more

 

HORKÁ, Hana.
Vzděláváním k překonávání narušené reciprocity mezi člověkem a přírodou. In Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. Vyd. první. Brno : Mendelova univerzita, 2013. neuveden, ISBN 978-80-7375-918-6, pp. 41-46.


more

 
2012

SZIMETHOVÁ, Monika - WIEGEROVÁ, Adriana - HORKÁ, Hana.
Edukačné rámce prírodovedného poznávania v kurikule školy. Vyd. 1. Bratislava : OZ V4, 2012. 78 pp. pedagogické monografie. ISBN 978-80-89443-12-3.


more

 

HORKÁ, Hana.
Environmental education in undergraduate teacher training as an instrument of civic and professional competencies development. In Formirane na graždanina i profesionalista v uslovijata na universitetskoto obrazovanie. Vyd. první. Sofia : CU "Sv. KLiment Ochridski" - Fakultet pedagogika, 2012. ISBN 978-954-490-336-7, pp. 55-59. 2.9.2012, Sofia.


more

 

HORKÁ, Hana.
Environmentální dimenze edukace a biofilní orientace vzdělávání. 2012.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 200 records, displayed 1 - 30