Assoc. Prof. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 208 records, displayed 1 - 30

 
2015

book coverKRATOCHVÍLOVÁ, Jana - HORKÁ, Hana - CHALOUPKOVÁ, Lucie.
Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 177 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7894-9.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - HORKÁ, Hana - CHALOUPKOVÁ, Lucie.
Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 177 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7895-6.


more

 

book coverHORKÁ, Hana - FILOVÁ, Hana - JANÍK, Tomáš - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Studie ze školní pedagogiky. 3. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 180 pp. Řada pedagogiky a psychologie. ISBN 978-80-210-4859-1.


more

 
2014

HORKÁ, Hana.
Aby děti žily dobře a šťastně aneb jak k tomu může přispět předškolní vzdělávání. In Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného rozvoja. Vyd. první. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. ISBN 978-80-555-1152-8, pp. 48-56. 16.5.2015, Rájecké Teplice.


more

 

book coverSYSLOVÁ, Zora - HORKÁ, Hana - LAZAROVÁ, Bohumíra.
Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. Vyd. První. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 137 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-7542-9.


more

 

book coverSYSLOVÁ, Zora - HORKÁ, Hana - LAZAROVÁ, Bohumíra.
Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 137 pp. ISBN 978-80-210-7542-9.


more

 

book coverHORKÁ, Hana - RODOVÁ, Veronika - CHYBOVÁ, Ivana.
Poznávání přírody v předškolním věku. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7370-8, pp. 59-69. 11.11.2014, Brno.


more

 

HORKÁ, Hana.
Proenvironmentální orientace vzdělávání v mateřské škole. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana.
Proměna vzdělávání směrem k biofilní orientaci. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana.
Recenzní posudek na monografii. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana.
Recenzní posudek na učebnici. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana - SYSLOVÁ, Zora - GRŮZOVÁ, Lucie.
Reflexe zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana - ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ, Markéta.
Respektující přístup v edukaci žáků na počátku školní docházky. 2014.


more

 

book coverHORKÁ, Hana - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
School Education. Vyd. první. Brno : MU, 2014. ISBN 978-80-210-7597-9.


more

 

HORKÁ, Hana - GRŮZOVÁ, Lucie - SYSLOVÁ, Zora.
Stimulace k cílené reflexi zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. Acorát, Brno, Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU. ISSN 1803-0823, 2014, vol. 1/3, no. 1/2014, pp. 3-9.


more

 

HORKÁ, Hana - RODOVÁ, Veronika.
Školní pedagogika – distanční e-kurz. Brno : 2014.


more

 

HORKÁ, Hana.
The share of education to overcoming violated reciprocity between man and nature. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana - RODOVÁ, Veronika.
Učení přírodní zahradou. 2014.


more

 

SZIMETHOVÁ, Monika - WIEGEROVÁ, Adriana - HORKÁ, Hana - KOVALOVÁ, Petra - GRŮZOVÁ, Lucie - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Vysokoškolský učitel - pozicia medzi vyučováním a výskumom. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 70 pp. Pedagogika, svazek 1. ISBN 978-80-7454-408-8.


more

 

HAVEL, Jiří - HORKÁ, Hana - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. 2014. CZE, PdF MU. 12.2.2014 - 12.2.2014, European Activity.


more

 

book coverHORKÁ, Hana - ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ, Markéta.
Vzájemný respekt v komunikaci učitele se žákem. In Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6889-6, pp. 56-67. 12.2.2014, PdF MU.


more

 
2013

VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra - HORKÁ, Hana.
From Environmental Education to Biophiled Orientation of Education. 2013.


more

 

VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra - HORKÁ, Hana.
From Environmental Education to Biophiled Orientation of Education. In Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 89. Amsterdam : Elsevier, 2013. pp. 328-331. 2013, Ataturk Teacher Training Acad, CYPRUS.


more

 

book cover MOON, Jennifer Ann - DIVIŠ, Michal - KOLÁŘ, Jan - DOČEKAL, Vít - VALENTA, Josef - KASÍKOVÁ, Hana - HORKÁ, Hana - RODRIGUEZOVÁ, Veronika - BRÜCKNEROVÁ, Karla - DUBEC, Michal.
Krajinou zkušenostně reflektivního učení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 118 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6296-2.


more

 

HORKÁ, Hana.
Proměna obsahu předškolního vzdělávání v intencích biofilní orientace. Krakow : Univerzytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodovej, 2013. ISBN 978-83-63568-10-8.


more

 

book coverVYSTRČIL MARKOVÁ, Petra - HORKÁ, Hana.
Subjektivní teorie učitele o biofilní orientaci vzdělávání: ověřování výzkumného nástroje a ukázka z výzkumného šetření. In Učitel v teorii a praxi. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-210-6620-5, pp. 36-59.


more

 

book coverŠVEC, Vlastimil - BRADOVÁ, Jarmila - HORKÁ, Hana - JAŠKOVÁ, Jana - VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra - MEDVEDOVÁ, Hana - MINAŘÍKOVÁ, Eva - MORAVEC, Josef - PRAVDOVÁ, Blanka.
Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 163 pp. ISBN 978-80-210-6620-5.


more

 

book coverŠVEC, Vlastimil - BRADOVÁ, Jarmila - HORKÁ, Hana - JAŠKOVÁ, Jana - VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra - MEDVEDOVÁ, Hana - MINAŘÍKOVÁ, Eva - MORAVEC, Josef - PRAVDOVÁ, Blanka.
Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 163 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6620-5.


more

 

HORKÁ, Hana - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - GRŮZOVÁ, Lucie.
Vnímání profesní role vysokoškolského učitele experta a začátečníka. 2013.


more

 

book coverHORKÁ, Hana.
Výchovné působení učitele a jeho výchovné kompetence. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 6 pp. ISBN 978-80-210-6619-9.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 208 records, displayed 1 - 30