Assoc. Prof. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 219 records, displayed 1 - 30

 
2016

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - HORKÁ, Hana.
Autonomní a heteronomní hodnocení jako jedna z determinant účinnosti učitelských praxí. Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost o.s. ISSN 1211-4669, 2016, vol. 26, no. 2, pp. 272-298.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - HORKÁ, Hana.
Reflexe jako základ kontinuálního profesního učení na pedagogické fakultě. 2016.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - HORKÁ, Hana.
Reflexe pedagogických činností jako klíčový faktor profesního rozvoje. 2016. ISBN 978-80-7509-431-5.


more

 

SYSLOVÁ, Zora - HORKÁ, Hana.
Reflexe pedagogických činností jako klíčový faktor profesního rozvoje. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-426-1, pp. 405-418. 13.9.2016, Křtiny.


more

 

HORKÁ, Hana - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - RODOVÁ, Veronika.
Rozvíjení didaktických dovedností v učitelském vzdělávání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-426-1, pp. 124-137. 13.9.2016, Křtiny.


more

 

HORKÁ, Hana - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - RODOVÁ, Veronika.
Tematická kooperativní výuka jako výuková strategie v učitelském vzdělávání. 2016.


more

 
2015

HORKÁ, Hana.
Another concept of nature and culture in the education. 2015.


more

 

HORKÁ, Hana.
Education to overcoming violated reciprocity between man and nature. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2015 - Conference Proceedings, Volume II, Education and Educational Research. Sofia : STEF92 Technology Ltd.,51 "Alexander Malinov"Blvd.,, 2015. ISBN 978-619-7105-45-2, pp. 333-338. 2015, Albena.


more

 

HORKÁ, Hana - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Faculty Teacher Trainer as a Facilitator of Professional Development. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2015 - Conference Proceedings, Volume II, Education and Educational Research. Sofia : STEF92 Technology Ltd.,51 "Alexander Malinov"Blvd.,, 2015. ISBN 978-619-7105-45-2, pp. 439-446. 2015, Albena.


more

 

HORKÁ, Hana - RODOVÁ, Veronika.
Nová kultura vyučování a učení v primární škole na příkladech. In Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy. Vyd. 1. Banská Bystrica : Banská Bystrica: PF UMB, 2015. ISBN 978-80-557-1024-2, pp. 22-40. 2015, Banská Bystrica.


more

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana - HORKÁ, Hana.
Preparation for Pupil Evaluation in Undergraduate Teacher Education and its Reality in School Practice. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2015 - Conference Proceedings, Volume II, Education and Educational Research. Sofia : STEF92 Technology Ltd.,51 "Alexander Malinov"Blvd.,, 2015. ISBN 978-619-7105-45-2, pp. 743-750. 2015, Albena.


more

 

HORKÁ, Hana - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Professional Development of Faculty Teacher Trainer. 2015.


more

 

HORKÁ, Hana - RODOVÁ, Veronika.
Příklad aplikace nové kultury vyučování a učení v primární škole. 2015.


more

 

book coverKRATOCHVÍLOVÁ, Jana - HORKÁ, Hana - CHALOUPKOVÁ, Lucie.
Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 177 pp. ISBN 978-80-210-7894-9.


more

 

book coverHORKÁ, Hana - FILOVÁ, Hana - JANÍK, Tomáš - KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Studie ze školní pedagogiky. 3. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 180 pp. Řada pedagogiky a psychologie. ISBN 978-80-210-4859-1.


more

 

HORKÁ, Hana - VYSTRČILOVÁ, Petra.
Subjektivní teorie učitele jako determinanta kvality výuky. 2015.


more

 

HORKÁ, Hana - RODOVÁ, Veronika.
The way of life of prehistoric people of environmental understanding of pupils of fourth grade primary school (the theoretical and empirical reflection of the educational programme). Przegląd Pedagogiczny, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, Poland. ISSN 1897-6557, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 30-40.


more

 

HORKÁ, Hana.
Transformation of Content for Biophile Orientation of Education. 2015.


more

 

HORKÁ, Hana - RODOVÁ, Veronika.
Učitel jako iniciátor rozvoje prožitku, zkušenosti a tvořivosti v mateřské škole. In Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. Vyd. první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 10 publikace ve vědecké edici Pedagogika, ISBN 978-80-7454-555-9, pp. 58-73.


more

 

HORKÁ, Hana - VYSTRČILOVÁ, Petra.
Vliv subjektivní teorie učitele na kvalitu výuky. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Křtiny : Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-287-8, pp. 225-236. 15.9.2015, Křtiny.


more

 
2014

HORKÁ, Hana.
Aby děti žily dobře a šťastně aneb jak k tomu může přispět předškolní vzdělávání. In Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného rozvoja. Vyd. první. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. ISBN 978-80-555-1152-8, pp. 48-56. 16.5.2015, Rájecké Teplice.


more

 

book coverSYSLOVÁ, Zora - HORKÁ, Hana - LAZAROVÁ, Bohumíra.
Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. Vyd. První. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 137 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-7542-9.


more

 

book coverHORKÁ, Hana - RODOVÁ, Veronika - CHYBOVÁ, Ivana.
Poznávání přírody v předškolním věku. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7370-8, pp. 59-69. 11.11.2014, Brno.


more

 

HORKÁ, Hana.
Proenvironmentální orientace vzdělávání v mateřské škole. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana.
Proměna vzdělávání směrem k biofilní orientaci. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana.
Recenzní posudek na monografii. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana.
Recenzní posudek na učebnici. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana - SYSLOVÁ, Zora - GRŮZOVÁ, Lucie.
Reflexe zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana - ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ, Markéta.
Respektující přístup v edukaci žáků na počátku školní docházky. 2014.


more

 

HORKÁ, Hana - GRŮZOVÁ, Lucie - SYSLOVÁ, Zora.
Stimulace k cílené reflexi zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. Acorát, Brno, Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU. ISSN 1803-0823, 2014, vol. 1/3, no. 1/2014, pp. 3-9.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 219 records, displayed 1 - 30