prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Fotografie nezveřejněna

 

První stranaPředchozí strana|1|2|3|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 74 položek, zobrazeno 1 - 30

 
2015

NEMEC, Juraj.
Accountability arrangements and social innovations. Praha : VŠE Praha, 2015. ISBN 978-80-245-2089-6, s. 42-43. 2015, Praha.


více

 

NEMEC, Juraj - SVIDROŇOVÁ, Mária.
Co-creation in housing services: Kojatice case in Slovakia. Brno : MU Brno, 2015. s. 53-54.


více

 

NEMEC, Juraj - PAVEL, Jan - GREGA, Matúš.
Competitiveness in public procurement and its impact on results:Evidence from the Czech and Slovak Republic. BIrmingham : IRSPM, 2015. 2015, BIrmingham.


více

 

NEMEC, Juraj - ŠPAČEK, David - MICHIEL, De Vries.
Coordinating Healthcare Under a Pluralistic Health Insurance System: The Case of Slovakia. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Rumunsko, Babes-Bolyai University, Rumunsko. ISSN 2247-8310, 2015, vol. 2015, no. 45E, s. 168-184.


více

 

NEMEC, Juraj - SOUKOPOVÁ, Jana - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta.
Economic Aspects of the Municipal Waste Management: Czech Republic and Slovakia. Croatian and Comparative Public Administration, Zagreb, Institut za javnu upravu, Chorvatsko. ISSN 1331-6443, 2015.


více

 

NEMEC, Juraj.
Mapping and Analysing the Recommendations of Ombudsmen, Audit Offices and Emerging Accountability Mechanisms. Report 3, LIPSE, 2015.


více

 

obálkaNEMEC, Juraj - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - SVIDROŇOVÁ, Mária.
Social Innovations in Public Services: Co-creation in Slovakia. In Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 19th International Conference (2015). Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, s. 273-281. 2015, Šlapanice.


více

 

NEMEC, Juraj - ŠPAČEK, David - SUWAJ, Patrycja Joanna.
Standards of Excellence and Public Management Education in Central Europe. In In Quest of Excellence: Approaches to Enhancing the Quality of Public Administration Education and Training. Slovensko : NISPAcee, 2015. In Quest of Excellence: Approaches to Enhancing the Quality of Public Administration Education and Training, ISBN 978-80-89013-76-0, s. 237-258.


více

 

obálka ŠAGÁT, Vladimír - NEMEC, Juraj - KLIMOVSKÝ, Daniel.
What Kind of Control is Delivered by Regional Self-government in Slovakia?. In Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 19th International Conference (2015). Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, s. 78-83. 2015, Šlapanice.


více

 
2014

NEMEC, Juraj.
Access to health services in CEE: what has happened after 1989?. In Proceedings of IPSA: 23rd Congress of Political Science. : 2014. s. 1-11. 2014, Montreal, Canada.


více

 

NEMEC, Juraj - HRONEC, Štefan - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - ŠPAČEK, David.
Accreditation and other factors of supply and demand for high education programmes in the area of public sector management. Life Science Journal, New York, Marsland Press, Spojené státy. ISSN 1097-8135, 2014, vol. 11, no. 12, s. 532-536.


více

 

NEMEC, Juraj.
Co-creation and citizen involvement in social innovation: A comparative case study across 7 EU-countries. Report WP2, 2014.


více

 

NEMEC, Juraj.
Comparative Analysis of Public Administration Reforms in Former Socialist Countries of CEE. International JOurnal of Civil Service Reforms and Practice, Astana, Regional Hub of Civil Service Astana. ISSN 2409-5532, 2014, vol. 2, no. 4, s. 93-113.


více

 

NEMEC, Juraj.
Comparative analysis of trends and challenges to maintain adequate institutional and human resource capacities of public administrations in former socialist countries of Central and Eastern Europe. In DEVELOPING GOVERNMENT AND GOVERNANCE CAPACITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Vyd. 1. UNPAN, 2014. 2014, Yerevan.


více

 

NEMEC, Juraj - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - VOZÁROVÁ, Zuzana.
Contracting Out Local Public Services. In Proceedings of the 19th International Conference: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-534-4, s. 197-204. 2014, Praha.


více

 

NEMEC, Juraj - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - GREGA, Matúš.
Contracting, outsourcing, procurement: Selected factors limiting their success in the CEE region. In Proceedings of the 18th Annual Conference of the International Research Society for Public Management. Vyd. 1. 2014. 10 s. 2014, Ottawa, Canada.


více

 

NEMEC, Juraj.
Coordinating Health Care Under the Pluralistic Health Insurance. In Organizing for Coordination in the Public Sector. London : Palgrave macmilllan, 2014. Public Sector Organizations, ISBN 978-1-137-35962-9, s. 250-270.


více

 

NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka.
Decentralisation and Quality of Governance: Selected Issues from the Czech and Slovak Republic. BULLETIN OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV. ECONOMICS, Kyjev, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrajina. ISSN 1728-2667, 2014, vol. Neuveden, no. 2, s. 26-33.


více

 

NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka.
Decentralisation: Pros and Cons (theory and empirical evidence). In Centralization Decentralization Debate Revisited. Instanbul : Istanbul Policy Center, 2014. ISBN 978-605-4348-77-0, s. 97-118.


více

 

NEMEC, Juraj - ŠUMPÍKOVÁ, Markéta - KLAZAR, Stanislav - GREGA, Matúš.
Efficiency versus economy in public procurement. In Conference Proceedings: The 8th International Days of Statistics and Economics. Vyd. 1. Praha : Melandrium, 2014. ISBN 978-80-87990-02-5, s. 1054-1063. 2014, Praha.


více

 

obálkaNEMEC, Juraj - ŠUMPÍKOVÁ, Markéta - KLAZAR, Stanislav - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - GREGA, Matúš.
Fiscal imbalances: How Should Public Finance React?. In European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th Internat ional Scientific Conferenc. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7153-7, s. 425-432. 2014, Lednice.


více

 

ŠUMPÍKOVÁ, Markéta - ORVISKÁ, Marta - NEMEC, Juraj.
Možnosti a úskalí reakce na současnou globální krizi prostřednictvím veřejných rozpočtů. In Makro- a mikroekonomické aspekty globalizace, růstu, rozvoje a konkurenceschopnosti: vybrané problémy ve světle institucionálního uspořádání. Vyd. 1. Praha : Melandrium, 2014. Melandrium, ISBN 978-80-87990-00-1, s. 212-231.


více

 

SOUKOPOVÁ, Jana - NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka - STRUK, Michal.
Municipality Size and Local Public Services - Do Economies of Scale Exist?. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava, NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Slovensko. ISSN 1337-9038, 2014, vol. VII, no. 2, s. 151-171.


více

 

NEMEC, Juraj - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - GREGA, Matúš.
Procurement Management and its Impact on the Results of Externalisation. In Presented Papers from the 22st NISPAcee Annual Conference:Government vs. Governance in Central and Eastern Europe: From Pre-Weberianism to. Vyd. 1. Bratislava : NISPAcee PRESS, 2014. ISBN 978-80-89013-72-2, s. 1-10. 2014, Budapest.


více

 

NEMEC, Juraj - NEMEC, Miroslav - PAVLÍK, Marek.
Public financing of sports in the Czech Republic and the Slovak Republic: processes and their evaluation. Life Science Journal, Spojené státy. ISSN 1097-8135, 2014, vol. 11/2014, no. 12, s. 537-541.


více

 

KLUN, Maja - SETNIKAR-CANKAR, Stanka - NEMEC, Juraj.
Public procurement: the most burdensome regulation in Slovenian municipalities. Acta aerarii publici, Bánská Bystrica, Univerzita Mateje Bela, Bánská Bystrica, Slovensko. ISSN 1336-8818, 2014, vol. 11, no. 1, s. 47-61.


více

 

ORVISKÁ, Marta - NEMEC, Juraj.
Public Sector Innovation Management: Its Characteristics and Impact on Firms. In The 2014 EGPA Annual Conference. : 2014. 2014, Speyer (Germany).


více

 

NEMEC, Juraj - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - SVIDROŇOVÁ, Mária.
Social innovations on municipal level in Slovakia. In The 2014 EGPA Annual Conference. : 2014. 2014, Speyer (Germany).


více

 

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - NEMEC, Juraj - SOUKOPOVÁ, Jana.
The Economics of Waste Management: Evidence from the Czech Republic and Slovakia. Lex localis - Journal of Local Self-Government, Maribor, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovinsko. ISSN 1581-5374, 2014, vol. 12, no. 3, s. 431-449.


více

 

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - NEMEC, Juraj.
The Efficiency of Contracting out Local Public Services. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, s. 284-292. 2014, Šlapanice.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 74 položek, zobrazeno 1 - 30