Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Photo not published

 

 
2007

FILIP, Jan - HOLLÄNDER, Pavel - ŠIMÍČEK, Vojtěch.
Zákon o Ústavním soudu : komentář. Vyd. 2. Praha : C. H. Beck, 2007. 896 pp. Beckova edice Komentované zákony. Autorský podíl 52% textu. ISBN 978-80-7179-599-5.


more