Prof. Ing. Ivo Serba, CSc.

Personal photo

 

 
2007

SERBA, Ivo.
Hyperbolické mozaiky na počítači. In Sborník příspěvků 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice. Vyd. 1. VUT Brno CZ : JČMF, Společnost pro geometrii a grafiku, VUT Brno CZ, 2007. ISBN 978-80-85763-41-6, pp. 211-216. 2007, Nedvědice.


more

 

SERBA, Ivo.
What Is and What Is Not New in Continuous Systems Modeling. In MOSIS'07; Proceedings of the 41st Conference "Modelling and Simulation of Systems". Vyd. 1st. Ostrava : Jan Štefan MARQ - Ostrava; nám. Msgre Šrámka 6, 2007. ISBN 978-80-86840-30-7, pp. 7 -12. 2007, Rožnov p. R. CZ.


more

 
2006

SERBA, Ivo.
Geometrie islámských hvězdicových vzorů. In Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice. Vyd. prvni. Jihočeská univerzita v Českých Budějovic : Česká společnost pro geometrii a grafiku JČMF, 2006. ISBN 80-7040-902-9, pp. 217-220. 11.9.2006, Nové Město na Moravě.


more

 
2005

SERBA, Ivo.
Mozaiky geometrickou substitucí. In Proceedings of THE 25TH CONFERENCE ON GEOMETRY AND COMPUTER GRAPHICS. Vyd. 1,. Praha CZ : JČMF, ČVUT, Praha, 2005. ISBN 80-7015-013-0, pp. 221-228. 2005, Janov nad Nisou.


more

 
2004

SERBA, Ivo.
Matematické modely struktur. In Proceedings of the XXVI Autumn International Colloquium "Advanced Simulation of Systems". Vyd. 1. Ostrava -Czech Republic : MARQ-Ostrava - Czech Republic, 2004. ISBN 80-86840-03-4, pp. 9 - 16. 2004, Sv. Hostýn.


more

 

SERBA, Ivo.
Složité struktury s jednoduchou geometrií. In Sborník příspěvků 24.Mezinárodní konference Geometrie a počítačová grafika. Vyd. 1. Ediní stedisko VŠB-TU Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0581-2, pp. 176181-176458. 2004, Praděd, Jeseníky.


more

 

STAUDEK, Tomáš - SERBA, Ivo.
Vizualizace dat a grafická komunikační rozhraní. In Proceedings of the Annual Database Conference DATAKON. Brno, 2004 : Masarykova universita, 2004. ISBN 80-210-3516-1, pp. 49-55. 2004, Brno.


more

 
2001

SERBA, Ivo.
Geometrie a algoritmy uzl. In Sborník 21. konference o geometrii a poítaové grafice. Vyd. 1. Brno - cz : JMF, Mendelova univerzita, 2001. ISBN 80-7157-560-7, pp. 124129-124301. 2001, Lednice na Morav.


more

 

SERBA, Ivo - STAUDEK, Tomáš.
Vývoj paradigmat v počítačové grafice. In Sborník konference SolidWorks. Brno : 2001. 5 pp. červen 2001, Brno.


more

 
1989

SERBA, Ivo - SOCHOR, Jiří - ŽÁRA, Jiří.
Algoritmy moderní 3D grafiky. 1989.


more