Assoc. Prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 127 records, displayed 1 - 30

 
2014

KŘEPELKA, Filip.
Nesamozřejmost přednosti práva EU ve srovnání s výsadním postavením federálního práva (USA, Německo, Španělsko, Indie, Rusko, Švýcarsko). 2014.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Případ Landtová a jeho současné dozvuky (Slovenské důchody - aneb taková česká justiční rebelie proti skoro federální Evropské unii). 2014.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Spojené státy evropské podle amerického vzoru jako řešení dluhové a měnové krize Evropské unie. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 213-228.


more

 
2013

KŘEPELKA, Filip.
Czech Republic Methanol Poisonings 2012 and Free Movement of Goods in the European Union. 2013.


more

 

book coverKŘEPELKA, Filip.
Čas dluhových brzd v Evropské unii. In Finanční ústava. Vyd. 1. Brno : Muni Press, 2013. ISBN 978-80-210-6214-6, pp. 74-91. 2012, Brno.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Domácí porody jako příklad uplatnění mezinárodních a evropských standardů. 2013.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Economic Integration of the Czech Republic and Slovakia since the Breakup of Czechoslovakia until the Accession to the European Union. LeXonomica - Revija za pravo in ekonomijo / Journal of Law and Economics, Maribor, Univerza v Mariboru, Slovenia. ISSN 1855-7147, 2013, vol. 5, no. 1, pp. 86-99.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
English as the de facto first language in the European Union. 2013.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Implementation of the Directive of Patient Rights in Cross Border Healthcare in Czechia and in Slovakia. 2013.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Konzulární pomoc a diplomatická ochrana občanů EU v nečlenských státech poskytnutá jiným členským státem (teorie a praxe po dvaceti letech). 2013.


more

 

TOMÁŠEK, Michal - TÝČ, Vladimír - MALENOVSKÝ, Jiří - PELIKÁNOVÁ, Irena - PETRLÍK, David - KŘEPELKA, Filip - KUNERTOVÁ, Tereza - PÍTROVÁ, Lenka - PŘEVRÁTIL, Jan - SEHNÁLEK, David - SMOLEK, Martin - ŠMEJKAL, Václav.
Právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha : Leges, 2013. 494 pp. Student. ISBN 978-80-87576-53-3.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Přístup ke vzdělání mezi členskými státy Evropské unie. 2013.


more

 
2012

KŘEPELKA, Filip.
Between Legitimacy and Efficiency. Recent Developments of Language Regime in the European Union. In The Challenges of Modern Democracy and European Integration (eds. E. Kuzelewska and D. Kloza). 1.vyd. Warszawa - Bialystok : Univerzytet w Bialymstoku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012. European Integration and Democracy Series, vol. 1, ISBN 978-83-7545-324-9, pp. 101-116.


more

 

ONDROVÁ, Kristýna - KŘEPELKA, Filip.
Contributions to public financed healthcare and their coordination in the EU. In Cross-border delivery of healthcare in the EU. Rijeka : 2012.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Contributions to Publicly Financed Healthcare and Their Coordination in the European Union. 2012.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Economic Integration of the Czech Republic and Slovakia from Dissolution of Czechoslovakia to Accession to the European Union. 2012.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Evropské impulsy pro vývoj úhrad zdravotních služeb a smluvních vztahů. 2012.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Implementation of the Services Directive in the Czech Republic. In The Implementation of the EU Services Directive - Transposition, Problems and Strategies (Stelkens U., Weiss W., Mirschberger M. eds.). 1. vyd. den Haag : T. M. C. Asser Press, 2012. European Law, ISBN 978-90-6704-839-2, pp. 139-157.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Increasing awareness for ethics in social sciences with specific attention to law. 2012.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Omezování domácích porodů v napětí s evropskými standardy. Zdravotnické fórum - pravidelná příloha časopisu Právní fórum, Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s. ISSN 1804-9664, 2012, vol. Neuveden, no.  4, pp. 11-17.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Opatření pro stabilizaci eurozóny a právo. 2012.


more

 

book coverKŘEPELKA, Filip - SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina - BACHO, Daniel.
Právo Evropské unie. Multimediální učební text pro studenty bakalářských programů. 3. dotisk 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 117 pp. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 81. ISBN 978-80-210-5275-8.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Privatisierung in Gesundheitswesen in Tschechien und in der Slowakei unter besonderer Berücksichtigung des Europarechts. In Öffentliche Dienstleistungen in Deutschland und Ostmitteleuropa im Spannungsfeld von Daseinsvorsorge und Wettbewerb (eds. G. Sander, L.Tichý). 1. vyd. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2012. Öff. Unternehmen und öff. Wirtschaftsrecht Band 3, ISBN 978-3-8300-5271-5, pp. 167-193.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Tension between the Competence of the Member States to Organize and Finance Health Care. 2012.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
The imperfect dismantlement of the Czechoslovak pension system as an impulse for rebellion against European Union law. European Journal of Social Law, Bruges, die Keure, Belgium. ISSN 2033-9755, 2012, vol. 2012, no. 4, pp. 278-294.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Verbesserung der vielsprachigen Rechtstexte in der Europäischen Union im Verlauf der Rechtsetzung (zwischen Recht, Linguistik und Informatik). 2012.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Verbesserung vielsprachiger Rechtstexte in der Europäischen Union im Verlauf der Rechtsetzung (zwischen Recht, Linguistik und Informatik). Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht., Bern, Editions Weblaw, Switzerland. ISSN 1664-848X, 2012, vol. 2012, no. 2 (6.6.), 8 pp.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Význam práva Evropské unie a rady Evropsky pro biomedicínský výzkum. 2012.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Význam práva Evropské unie a Rady Evropy pro biomedicínský výzkum. In Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky. Vyd. 1. Bratislava : Eurokódex, 2012. ISBN 978-80-89447-73-2, pp. 123-136. 2012, Košice.


more

 
2011

KŘEPELKA, Filip.
A Look at the European Union Law through the Perspective of National Law. In Principles, Rules and Limits of Europeanisation of National Legal System (eds. F. Křepelka, M. Selucká, R. Knez). 1. vyd. Maribor : University of Maribor, Faculty of Law, 2011. ISBN 978-961-6399-62-3, pp. 40-56. Maribor.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 127 records, displayed 1 - 30