Assoc. Prof. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 223 records, displayed 1 - 30

 
2016

NOVOTNÝ, Petr - BRÜCKNEROVÁ, Karla.
Informální mezigenerační učení v učitelských sborech: rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí. Orbis Scholae, Karolinum. ISSN 1802-4637, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 11-33.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára - ŠVAŘÍČEK, Roman - SEDLÁČKOVÁ, Jana - ČEJKOVÁ, Ingrid - ŠMARDOVÁ, Anna - NOVOTNÝ, Petr - ZOUNEK, Jiří.
Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2016, vol. 21, no. 1, pp. 9-34.


more

 
2015

NOVOTNÝ, Petr - BRÜCKNEROVÁ, Karla - VAŘEJKOVÁ, Zuzana.
Enterprise from the Perspective of Intergenerational Learning. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Petr - VAŘEJKOVÁ, Zuzana.
Firmy z pohledu mezigeneračního učení: dotazníkové šetření. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Petr - BRÜCKNEROVÁ, Karla.
Intergenerational Learning among Teachers in the Czech Republic (Questionnaire Survey). 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Petr.
Intergenerational learning: research perspective. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Petr.
Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. 2015.


more

 

SEDLÁČEK, Martin - NOVOTNÝ, Petr - SPURNÁ, Michaela.
Letní škola kvantitativního výzkumu. 2015. CZE, Brno. 25.5.2015 - 27.5.2015, National Activity.


more

 

NOVOTNÝ, Petr.
Mezigenerační učení mezi učiteli z pohledu vzájemných interakcí. 2015. ISBN 978-80-905245-4-5.


more

 

NOVOTNÝ, Petr - BRÜCKNEROVÁ, Karla.
Mezigenerační učení mezi učiteli: dotazníkové šetření. 2015.


more

 

BRÜCKNEROVÁ, Karla - NOVOTNÝ, Petr.
Mezigenerační učení vs. mezigenerační vzdělávání: Typologie mezigeneračního učení mezi učiteli a její diskuze. 2015.


more

 

RABUŠICOVÁ, Milada - NOVOTNÝ, Petr - BRÜCKNEROVÁ, Karla - PEVNÁ, Kateřina - KAMANOVÁ, Lenka - VAŘEJKOVÁ, Zuzana.
Symposium 2015 Intergenerational Learning : Workplace Learning, Community Learning and Learning within the Family. 2015. CZE, Brno. 19.11.2015 - 20.11.2015, Worldwide Activity.


more

 

BRÜCKNEROVÁ, Karla - NOVOTNÝ, Petr.
Typologie mezigeneračního učení mezi učiteli. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1804-526X, 2015, vol. 5, no. 3, pp. 140-162.


more

 
2014

NOVOTNÝ, Petr - BOSNIČOVÁ, Nina - BŘENKOVÁ, Jana - FUKAN, Jiří - LAZAROVÁ, Bohumíra - NAVRÁTILOVÁ, Dagmar - PALÁN, Zdeněk - POKORNÝ, Bohumil - RABUŠICOVÁ, Milada.
Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice. První vydání. Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2014. 141 pp. Neuveden. ISBN 978-80-904531-7-3.


more

 

NOVOTNÝ, Petr - BRÜCKNEROVÁ, Karla.
Intergenerational Learning Among Teachers: Interaction Perspective. Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2014, vol. 19, no. 4, pp. 45-79.


more

 

BRÜCKNEROVÁ, Karla - NOVOTNÝ, Petr.
Intergenerational learning in teaching staff teams: content and interactions. 2014.


more

 

NOVOTNÝ, Petr - BRÜCKNEROVÁ, Karla.
Intergenerational Learning in the Workplace. 2014.


more

 

NOVOTNÝ, Petr - HLOUŠKOVÁ, Lenka.
Když se školy učí. 2014.


more

 

NOVOTNÝ, Petr - BRÜCKNEROVÁ, Karla.
Mezigenerační učení v učitelských sborech: Obsahy a interakce. 2014.


more

 

book coverTRNKOVÁ, Kateřina - LOJDOVÁ, Kateřina - NOVOTNÝ, Petr - ŠEĎOVÁ, Klára - ŠVAŘÍČEK, Roman - ZOUNEK, Jiří.
Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6863-6.


more

 

POL, Milan - NOVOTNÝ, Petr.
Rethinking Lifelong Learning and Workplace Learning Between Policies and Practice: The European Perspective. 2014.


more

 

NOVOTNÝ, Petr - POL, Milan - HLOUŠKOVÁ, Lenka - LAZAROVÁ, Bohumíra - SEDLÁČEK, Martin.
School as a Professional Learning Community : A Comparison of the Primary and Lower Secondary Levels of Czech Basic Schools. New Educational Review, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poland. ISSN 1732-6729, 2014, vol. Neuveden, no. 35, pp. 163-174.


more

 

NOVOTNÝ, Petr - VAŘEJKOVÁ, Zuzana - VYCHOPŇOVÁ, Tereza - HLAVÁČKOVÁ, Marie - ŽĎÁRKOVÁ, Veronika.
The participatory photo interview: first experiences. 2014.


more

 
2013

NOVOTNÝ, Petr - CHALOUPKOVÁ, Lucie - ZEDNÍKOVÁ, Michaela - LOJDOVÁ, Kateřina.
Adult education : trends and issues II. Brno; 2013.. 2013. CZE, Brno. 2.9.2013 - 2.9.2013, European Activity.


more

 

POL, Milan - RABUŠICOVÁ, Milada - NOVOTNÝ, Petr.
Dilemata vzdělávání a učení. 2013.


more

 

POL, Milan - SEDLÁČEK, Martin - HLOUŠKOVÁ, Lenka - NOVOTNÝ, Petr.
Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. International Journal of Management in Education, Inderscience Publishers, Switzerland. ISSN 1750-385X, 2013, vol.  7, no.  4, 360–375-16 pp.


more

 

NOVOTNÝ, Petr.
Intergenerational Learning and Age management. 2013.


more

 

SEDLÁČEK, Martin - POL, Milan - HLOUŠKOVÁ, Lenka - LAZAROVÁ, Bohumíra - NOVOTNÝ, Petr.
Internal setting and organizational learning in schools. Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2013, vol. 18, no. 4, pp. 75-92.


more

 

book coverPOL, Milan - HLOUŠKOVÁ, Lenka - LAZAROVÁ, Bohumíra - NOVOTNÝ, Petr - SEDLÁČEK, Martin.
Když se školy učí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 196 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6130-9.


more

 

NOVOTNÝ, Petr.
Learning across Generation: Intergenerational Learning at the Workplace. 2013.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 223 records, displayed 1 - 30