Mgr. Tibor Sedláček

Photo not published

 

 
2014

SEDLÁČEK, Tibor.
Podzemná štruktúra v Urkeši. In Materiální a duchoví kultura východu v proměnách času. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0330-1, pp. 66-76. 2012, Plzeň.


more

 

SEDLÁČEK, Tibor.
The Mythological Background of Three Seal Impressions Found in Urkesh. Religio : revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku. ISSN 1210-3640, 2014, vol. 22, no. 1, pp. 29-53.


more

 
2013

SEDLÁČEK, Tibor.
Babylonian Myth Enúma Eliš in Assyrian Domain (účasť na konferencii). 2013.


more

 

SEDLÁČEK, Tibor.
Mytológie starovekého Predného východu (prednášky II). 2013. Prednášky prebiehali na Katedre porovnávacej religionistiky na FiF UK v Bratislave počas zimného semestra 2013-2014; kód predmetu A-moRE-040.


more

 

SEDLÁČEK, Tibor.
Rámcová rekonštrukcia dejín Urkeša (účasť na konferencii). 2013.


more

 
2012

SEDLÁČEK, Tibor.
Podzemná štruktúra v Urkeši (účasť na konferencii). 2012.


more

 

SEDLÁČEK, Tibor.
Sexualita v mýtoch starovekej Mezopotámie (prednáška). 2012. Prednáška prebehla v rámci kurzu Náboženské predstavy o tele a sexualite na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave počas zimného semestra 2012-2013; kód predmetu A-moRE-204.


more

 
2011

SEDLÁČEK, Tibor.
Churriti vo svetle včasných dejín (článok). Historická revue, Bratislava, Fornax Slovakia, Slovakia. ISSN 1335-6550, 2011, vol. XXII, no. 5/2011, pp. 60-67.


more

 

SEDLÁČEK, Tibor.
Mytológie starovekého Predného východu (prednášky). 2011. Prednášky prebiehali na Katedre porovnávacej religionistiky na FiF UK v Bratislave počas zimného semestra 2011-2012; kód predmetu A-moRE-040.


more

 

SEDLÁČEK, Tibor.
Slova do hlíny vepsaná: Mýty a legendy Babylónu (recenzia). Sacra, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5351, 2011, vol. IX, no. 1/2011, pp. 96-99.


more

 

SEDLÁČEK, Tibor.
Uranicko-chtonický antagonizmus v cykle o Kumarbim (článok). Axis Mundi, Bratislava, Slovakia. ISSN 1337-0626, 2011, vol. VI, no. 1, pp. 23-33.


more

 
2010

SEDLÁČEK, Tibor.
The Literature of Ancient Sumer (recenzia). Axis Mundi, Bratislava, Slovakia. ISSN 1337-0626, 2010, vol. V, no. 2/2010, pp. 111-113.


more