Assoc. Prof. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.

Photo not published

 

Completed procedures:

Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Science
Name of the Applicantdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Affiliation of the ApplicantOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
SpecializationBiophysics
Habilitation thesis (public part)Projevy aklimace fotosyntetického aparátu vyšších rostlin na zvýšenou úroveň fotosynteticky aktivního záření. Regulace využití absorbované excitační energie.
Starting date23. 12. 1998
Habilitation Board
ChairProf. RNDr. Jan Gloser, CSc. (MU - Faculty of Science)
MembersProf. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Faculty of Science)
doc.RNDr. Jan Nauš, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, PřF)
doc.RNDr. Jan Háha, DrSc. (Karlova univerzita Praha, Fyzikální ústav)
doc.RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, PřF)
ReviewersProf. Ing. Miloš Barták, CSc. (MU - Faculty of Science)
doc. RNDr. Pavel Šiffel, CSc. (Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR Č.Budějovice)
doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. (KU Praha - Matematicko-fyzikální fakulta)
Public lecture time and date24. 11. 1999 at 13:15
Faculty Scientific Board session24. 11. 1999
MU Scientific Board session
Current stateassociate professor appointment
Closing date15. 12. 1999