PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 111 records, displayed 101 - 111

 
2005

SVATOŇOVÁ, Hana.
Zpracování a geovizualizace archivních leteckých snímků. In Geographical aspects of Central European Space. Vyd. 1. Brno : MU, 2005. ISBN 80-210-3759-8, pp. 690 - 695, CD. 2005, Brno.


more

 
2004

VRANKA, Pavel - SVATOŇOVÁ, Hana.
Kontinuální modelování eroze. Aplikace modelu AnnAGNPS v povodí Harasky. Ročenka GEIinfo, Brno, Computer Press. ISSN 1212-4311, 2004, vol. 2004, no. 3, pp. 58-60.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Leica Photogrammetry Suit - vhodný nástroj pro zpracování archivních leteckých snímků. ArcRevue, Praha, ARCDATA PRAHA. ISSN 1211-2135, 2004, vol. 2004, no. 4, pp. 27-29.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Zpracování historických leteckých snímků pro digitální modelování krajiny. In Geografické informácie. Vyd. 1. Nitra : Universita Konstantina Filosofa, 2004. ISBN 80-8050-784-8, pp. 206 - 211. 2004, Nitra.


more

 
2003

SVATOŇOVÁ, Hana - VRANKA, Pavel.
AnnAGNPS - model pro kontinuální simulaci eroze a transportu splavenin. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Geografie XIV, Spisy PdF MU, 169, řada přírodních věd 22. Vyd. 1. Brno : MU, 2003. ISBN 80-210-3208-1, pp. 308 - 311. 2003, PdF MU v Brně.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - VRANKA, Pavel.
Small Digital Landscape Model applications for monitoring and management of environmental processes in Haraska Watershed. In Digital Earth Information Resources for Global Sustainability. Vyd. 1. Brno : MU Brno, 2003. ISBN 80-210-3223-5, p. 181-181. 2003, Brno.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - VRANKA, Pavel.
Úskalí přípravy dat pro model AnnAGNPS. In Zborník referátov z 15. kartografickej konferencie. Vyd. 1. Zvolen : kartografická spolenost SR., 2003. ISBN 80-89060-04-8, pp. 268 - 275. 2003, Zvolen.


more

 
2001

SVATOŇOVÁ, Hana.
GIS a studenti učitelství zeměpisu. In Geografické aspekty středoevropského prostoru1. Brno : MU Brno, 2001. ISBN 80-210-2664-2, pp. 275-559. 11.9. 2001, Brno.


more

 
2000

SVATOŇOVÁ, Hana.
Didaktická vybavenost učebnic zeměpisu ČR. Vyd. 1. OSTRAVA : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 2000. 218 pp. UČEWBNICE GEOGRAFIE 90. LET.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
K problematice životního prostředí v učebnicích zeměpisu. Vyd. 1. Nitra : FRPV UKF Nitra, 2000. 462 pp. Geographical Studies. ISBN 80-8050-349-4.


more

 

SVATOŇOVÁ, HANA.
LIDÉ, ČAS A KALENDÁŘ. Vyd. 1. Praha : SPN Praha, 2000. 3 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 111 records, displayed 101 - 111