Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 129 records, displayed 101 - 129

 
2007

SVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír.
Geodatabase in crisis management, its application and geovisualisation. In Súčasné trendy v kartogafii. Vyd. 1. Bratislava : Kartografická spoločnost Slovenskej republiky, 2007. ISBN 978-80-89060-11-5, pp. 190 - 196. 6.9.2007, Bratislava.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír.
Geodatabáze v krizovém řízení. In Informační systémy a technologie, základ interoperability krizového řízení ochrany obyvatelstva. Vyd. 1. Brno : MSD, 2007. ISBN 978-80-86633-91-6, pp. 60-64. 7.3.2007, Brno.


more

 

FOLTÝNOVÁ, Darina - SVATOŇOVÁ, Hana.
Geoinformatika v přípravě učitelů, geoinformatika akartogafie ve škole. In Súčasné trendy v kartografii. Vyd. 1. Bratislava : kartografická spoločnost Slovenskej republiky, 2007. ISBN 978-80-89060-11-5, pp. 71 - 77. 6.9.2007, Bratislava. Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumu v rámci disertační práce autorky.


more

 

KOLEJKA, Jaromír - SVATOŇOVÁ, Hana.
Pět pilířů krizového řízení v geoinformatice. Computer Design, Brno, Computer Press, a.s. ISSN 1212-4389, 2007, vol. 2007, no. 1, pp. 64-68.


more

 

TALHOFER, Václav - KUBÍČEK, Petr - BRÁZDILOVÁ, Jarmila - SVATOŇOVÁ, Hana.
Transport of Dangerous Chemical Substances and its Cartographic Visualisation. In Sborník 10th Conference on Geographic Information Science, AGILE 2007. Vyd. 2007. Aalborg, Dánkso : AGILE, 2007. ISBN 978-80-7231-238-2, pp. 257-261. 8.5.2007, Aalborg, Denmark.


more

 

KOLEJKA, Jaromír - SVATOŇOVÁ, Hana.
Základné mapovanie a vizualizácia máp rizík pre potreby krízového konania. In Zborník medzinárodnej konferencie Ochrana území posihnutých ničivými prírodnými pohromami. Vyd. 1. Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2007. ISBN 978-80-228-1803-2, pp. 265-272. 19.11.2007, Štrbské PLeso.


more

 
2006

VRANKA, Pavel - SVATOŇOVÁ, Hana.
Continuous soil lost modeling in the Haraska Watershed – an application of 4D digital landscape model. Moravian geographical reports, Brno, Institute of Geonics. ISSN 1210-8812, 2006, vol. 14, no. 1, pp. 38 - 45.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Dálkový průzkum Země – družicové systémy. Biologie – Chemie – Zeměpis, Praha, SPN. ISSN 1210-3349, 2006, vol. 5/15, no. 5, pp. 249 - 253.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Dálkový průzkum Země I. Biologie – Chemie – Zeměpis, Praha, SPN. ISSN 1210-3349, 2006, vol. 2/15, no. 2, pp. 85 - 90.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Dálkový průzkum Země II. Biologie - chemie - zeměpis, Praha, SPN. ISSN 1210-3349, 2006, vol. 15/2006, no. 4, pp. 203 - 205.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Geoinformatics and Geographical Education in the Czech Republic. In Computer in geographical education:European perspektive on developing exciting Geography. Vyd. 1. Bucurest : CArtea Universitara, 2006. ISBN 973-731-449-2, pp. 34-41. 2005, Brno.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír - NOVÁK, Svatopluk - CHALUPA, Petr.
Geovisualization as support of decision-making in crisis situation. In ESRI International User Conference Proceedings. San Diego : ESRI, 2006. pp. 1-17. 2006, San Diego.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Geovizualizace proměny krajiny. In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice : Jihočeká univerzita, 2006. ISBN 80-7040-879-0, p. 135-135. 2006, České Budějovice.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Geovizualizace krajiny. In Česká geografie v evropském prostoru. Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. ISBN 80-7040-879-0, pp. 208 - 212. 2006, České Budějovice.


more

 

TALHOFER, Václav - KUBÍČEK, Petr - SVATOŇOVÁ, Hana - BRÁZDILOVÁ, Jarmila - ŠAFR, Gustav.
Přeprava nebezpečných látek a její modelování. In Vnímání bezpečnosti v území. Lázně Bohdaneč : Ministerstvo vnitra, Institut ochrany obyvatelstva, 2006. ISBN 978-80-7194-979-4, pp. 153-165. 2006, IOO Bohdaneč.


more

 
2005

SVATOŇOVÁ, Hana.
Analogové historické snímky v digitálním modelování krajiny. GEOinfo, Brno, Computer Press Media, a.s. ISSN 1211-1082, 2005, vol. 2005, no. 1, pp. 35-39.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Geografické aspekty středoevropského prostoru 2005. 2005. Brno. 6.9.2005 - 7.9.2005, European Activity. 13. mezinárodní konference.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Obrobka i geovizualizacia archivnich aerofotosnímkov, ich vikoristanna dla gosliženia istoričnovo sposoba vikoristanna teritorii. In Naukovyj casopis Universiteta imeni Dragomanova. Vyd. 1. Kijev : Vidavatelstvo Universiteta imeni Dragomanova, 2005. ISBN 044 239-30-26, pp. 166 - 172. 2005, Kyjev.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Zpracování a geovizualizace archivních leteckých snímků. In Geographical aspects of Central European Space. Vyd. 1. Brno : MU, 2005. ISBN 80-210-3759-8, pp. 690 - 695, CD. 2005, Brno.


more

 
2004

VRANKA, Pavel - SVATOŇOVÁ, Hana.
Kontinuální modelování eroze. Aplikace modelu AnnAGNPS v povodí Harasky. Ročenka GEIinfo, Brno, Computer Press. ISSN 1212-4311, 2004, vol. 2004, no. 3, pp. 58-60.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Leica Photogrammetry Suit - vhodný nástroj pro zpracování archivních leteckých snímků. ArcRevue, Praha, ARCDATA PRAHA. ISSN 1211-2135, 2004, vol. 2004, no. 4, pp. 27-29.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Zpracování historických leteckých snímků pro digitální modelování krajiny. In Geografické informácie. Vyd. 1. Nitra : Universita Konstantina Filosofa, 2004. ISBN 80-8050-784-8, pp. 206 - 211. 2004, Nitra.


more

 
2003

SVATOŇOVÁ, Hana - VRANKA, Pavel.
AnnAGNPS - model pro kontinuální simulaci eroze a transportu splavenin. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Geografie XIV, Spisy PdF MU, 169, řada přírodních věd 22. Vyd. 1. Brno : MU, 2003. ISBN 80-210-3208-1, pp. 308 - 311. 2003, PdF MU v Brně.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - VRANKA, Pavel.
Small Digital Landscape Model applications for monitoring and management of environmental processes in Haraska Watershed. In Digital Earth Information Resources for Global Sustainability. Vyd. 1. Brno : MU Brno, 2003. ISBN 80-210-3223-5, p. 181-181. 2003, Brno.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - VRANKA, Pavel.
Úskalí přípravy dat pro model AnnAGNPS. In Zborník referátov z 15. kartografickej konferencie. Vyd. 1. Zvolen : kartografická spolenost SR., 2003. ISBN 80-89060-04-8, pp. 268 - 275. 2003, Zvolen.


more

 
2001

SVATOŇOVÁ, Hana.
GIS a studenti učitelství zeměpisu. In Geografické aspekty středoevropského prostoru1. Brno : MU Brno, 2001. ISBN 80-210-2664-2, pp. 275-559. 11.9. 2001, Brno.


more

 
2000

SVATOŇOVÁ, Hana.
Didaktická vybavenost učebnic zeměpisu ČR. Vyd. 1. OSTRAVA : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 2000. 218 pp. UČEWBNICE GEOGRAFIE 90. LET.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
K problematice životního prostředí v učebnicích zeměpisu. Vyd. 1. Nitra : FRPV UKF Nitra, 2000. 462 pp. Geographical Studies. ISBN 80-8050-349-4.


more

 

SVATOŇOVÁ, HANA.
LIDÉ, ČAS A KALENDÁŘ. Vyd. 1. Praha : SPN Praha, 2000. 3 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 129 records, displayed 101 - 129