PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 150 records, displayed 101 - 130

 
2009

KNECHT, Petr - SVATOŇOVÁ, Hana.
Mapová zobrazení a kartografické dovednosti jako předmět pedagogického výzkumu. In Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-443-6, 8 pp. Liberec.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVATOŇOVÁ, Hana - RYCHNOVSKÝ, Boris - ČAPKA, František - FRÝZOVÁ, Iva - JEDLIČKOVÁ, Helena - PLUCKOVÁ, Irena - DVOŘÁK, Ladislav - VYHŇÁK, Pavel.
Pracovní listy a studijní materiály k terénní výuce. Vyd. 1. Katedra geografie PdF MU : 2009. 73 pp.


more

 

HOFMANN, Eduard - FRÝZOVÁ, Iva - SVATOŇOVÁ, Hana - ČAPKA, František - RUDA, Aleš - LNĚNIČKA, Libor - FOLTÝNOVÁ, Darina - RYCHNOVSKÝ, Boris.
Terénní výuka na Integrovaném pracovišti PdF MU. 2009. CZE, Jedovnice a okolí. 3.4.2009 - 3.4.2009.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír.
Užitečná geografie. 2009.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír.
Užitečná geografie - vize použitelnosti fyzické geografie. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Brno, 2009. ISBN 978-80-210-5101-0, pp. 24-33. 9.9.2009, Brno.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír.
Užitečná geografie, vize použitelnosti fyzické geografie. 2009.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír.
Využití geodatabází pro řešení krizových situací v České republice. 2009.


more

 

KOLEJKA, Jaromír - SVATOŇOVÁ, Hana - ŽALOUDÍK, Jiří.
Wizualizacja kartograficznych baz danych w procesie likwidacji skutków klęsk żywiołowych. In BAZY DANYCH W KARTOGRAFII. Vyd. 1. Wroclaw : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii,, 2009. Główne problemy współczesnej kartografii 2009., ISBN 978-83-928193-5-6, pp. 113-129.


more

 
2008

book coverSVATOŇOVÁ, Hana.
Agricultural landscape and its changes. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practis on the Onset of 21st Century. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 2008. edice PdF MU, ISBN 978-80-210-4600-9, pp. 133-138.


more

 

MRÁZKOVÁ, Kateřina - SVATOŇOVÁ, Hana.
Atlas Jižní Ameriky očima studenta a učitele geografie. 2008.


more

 

KNECHT, Petr - SVATOŇOVÁ, Hana.
Developing Educational Cartography: Pupils criteria for selecting a school atlas. In Future prospects in Geography. Vyd. 1. Liverpool : Liverpool University Press, 2008. ISBN 978-0-9515847-4-3, pp. 325-333. 2008, Liverpool.


more

 

FOLTÝNOVÁ, Darina - SVATOŇOVÁ, Hana.
Geoinformatika v přípravě učitelů. 2008.


more

 

book coverFOLTÝNOVÁ, Darina - SVATOŇOVÁ, Hana.
GIS And RS Project Teaching/Training. In Geography in Czechia and Slovakia. Vyd. first. Brno : Masaryk University, 2008. ISBN 978-80-210-4600-9, pp. 472-476.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír - CHALUPA, Petr - HÜBELOVÁ, Dana.
Putování po světadílech učebnice 1.díl, Amerika, Afrika. Brno : Nová škola, 2008. 95 pp. ISBN 80-7289-095-6.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - MRÁZKOVÁ, Kateřina.
Světový den geografických informačních systém. - GIS day 2008. 2008. CZE, Pedagogická fakulta. 21.11.2008 - 21.11.2008, National Activity.


more

 

FLEMMICHOVÁ, Zuzana - SVATOŇOVÁ, Hana.
Tematický atlas regionu - didaktické propojení učebnice s atlasem. 2008.


more

 

KOLEJKA, Jaromír - SVATOŇOVÁ, Hana.
Užitečnost fyzickogeografických údajů a znalostí v krizovém řízení. Geographia Cassoviensis, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košic, Slovakia. ISSN 1337-6748, 2008, vol. 2, no. 1, pp. 69-73.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Zeměpis 2. díl, Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida. Vyd. 1. Brno : Nová škola, 2008. 72 pp. učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. ISBN 80-7289-096-4.


more

 
2007

TALHOFER, Václav - KUBÍČEK, Petr - BRÁZDILOVÁ, Jarmila - SVATOŇOVÁ, Hana.
DYNAMIC CARTOGRAPHIC VISUALISATION IN A PROCESS OF TRANSPORTATION MONNITORING OF DANGEROUS CHEMICAL SUBSTANCES. In Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2007. Brno : University of Defence, 2007. ISBN 978-80-7231-238-2, pp. 597-607. 2.5.2007, Brno.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír - CHARVÁT, Karel.
Dynamic geovizualization of landscape changes and threatening processes using digital landscape model. In EFITA - Environmental and rural sustainability through ICT. Vyd. 1. Glasgow : Glasgow Caledonian University, 2007. pp. 87 - 93. 2.6.2007, Glasgow.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír.
Geodatabase in crisis management. In Sborník přednášek Mezinárodního kongresu o interoperabilitě v krizovém řízení Interop-soft 2007. Vyd. 1. Brno : MSD Brno, 2007. ISBN 978-80-86633-91-6, pp. 58 - 62. 2007, Brno.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír.
Geodatabase in crisis management, its application and geovisualisation. In Súčasné trendy v kartogafii. Vyd. 1. Bratislava : Kartografická spoločnost Slovenskej republiky, 2007. ISBN 978-80-89060-11-5, pp. 190 - 196. 6.9.2007, Bratislava.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír.
Geodatabáze v krizovém řízení. In Informační systémy a technologie, základ interoperability krizového řízení ochrany obyvatelstva. Vyd. 1. Brno : MSD, 2007. ISBN 978-80-86633-91-6, pp. 60-64. 7.3.2007, Brno.


more

 

FOLTÝNOVÁ, Darina - SVATOŇOVÁ, Hana.
Geoinformatika v přípravě učitelů, geoinformatika akartogafie ve škole. In Súčasné trendy v kartografii. Vyd. 1. Bratislava : kartografická spoločnost Slovenskej republiky, 2007. ISBN 978-80-89060-11-5, pp. 71 - 77. 6.9.2007, Bratislava. Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumu v rámci disertační práce autorky.


more

 

KOLEJKA, Jaromír - SVATOŇOVÁ, Hana.
Pět pilířů krizového řízení v geoinformatice. Computer Design, Brno, Computer Press, a.s. ISSN 1212-4389, 2007, vol. 2007, no. 1, pp. 64-68.


more

 

TALHOFER, Václav - KUBÍČEK, Petr - BRÁZDILOVÁ, Jarmila - SVATOŇOVÁ, Hana.
Transport of Dangerous Chemical Substances and its Cartographic Visualisation. In Sborník 10th Conference on Geographic Information Science, AGILE 2007. Vyd. 2007. Aalborg, Dánkso : AGILE, 2007. ISBN 978-80-7231-238-2, pp. 257-261. 8.5.2007, Aalborg, Denmark.


more

 

KOLEJKA, Jaromír - SVATOŇOVÁ, Hana.
Základné mapovanie a vizualizácia máp rizík pre potreby krízového konania. In Zborník medzinárodnej konferencie Ochrana území posihnutých ničivými prírodnými pohromami. Vyd. 1. Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2007. ISBN 978-80-228-1803-2, pp. 265-272. 19.11.2007, Štrbské PLeso.


more

 
2006

VRANKA, Pavel - SVATOŇOVÁ, Hana.
Continuous soil lost modeling in the Haraska Watershed – an application of 4D digital landscape model. Moravian geographical reports, Brno, Institute of Geonics. ISSN 1210-8812, 2006, vol. 14, no. 1, pp. 38 - 45.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Dálkový průzkum Země – družicové systémy. Biologie – Chemie – Zeměpis, Praha, SPN. ISSN 1210-3349, 2006, vol. 5/15, no. 5, pp. 249 - 253.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana.
Dálkový průzkum Země I. Biologie – Chemie – Zeměpis, Praha, SPN. ISSN 1210-3349, 2006, vol. 2/15, no. 2, pp. 85 - 90.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 150 records, displayed 101 - 130