Mgr. Karel Fajmon

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 33 records, displayed 1 - 30

 
2015

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - ZELENÝ, David - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír.
Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia, Česká botanická společnost. ISSN 0032-7786, 2015, vol. 87, no. 1, pp. 1-16.


more

 
2013

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír - ZELENÝ, David.
Fylogenetická diverzita vegetace velkých evropských měst. 2013.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír - ZELENÝ, David.
Phylogenetic diversity of urban habitats with different levels of disturbance. 2013.


more

 
2012

LOSOSOVÁ, Zdeňka - CHYTRÝ, Milan - TICHÝ, Lubomír - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - HÁJEK, Ondřej - KINTROVÁ, Kateřina - LÁNÍKOVÁ, Deana - OTÝPKOVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír.
Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation, Great Britain. ISSN 0006-3207, 2012, vol. 145, no. 1, pp. 179-184.


more

 

CHYTRÝ, Milan - LOSOSOVÁ, Zdeňka - HORSÁK, Michal - UHER, Bohuslav - ČEJKA, Tomáš - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - HÁJEK, Ondřej - JUŘÍČKOVÁ, Lucie - KINTROVÁ, Kateřina - LÁNÍKOVÁ, Deana - OTÝPKOVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír.
Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. Journal of Biogeography, USA. ISSN 0305-0270, 2012, vol. 39, no. 6, pp. 1101-1111.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír - ZELENÝ, David.
Fylogenetická diverzita vegetace velkých evropských měst. 2012.


more

 

LOSOSOVÁ, Zdeňka - CHYTRÝ, Milan - TICHÝ, Lubomír - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - HÁJEK, Ondřej - KINTROVÁ, Kateřina - KÜHN, Ingolf - LÁNÍKOVÁ, Deana - OTÝPKOVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír.
Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 1466-822X, 2012, vol. 21, no. 5, pp. 545-555.


more

 
2011

LOSOSOVÁ, Zdeňka - HORSÁK, Michal - CHYTRÝ, Milan - ČEJKA, Tomáš - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - HÁJEK, Ondřej - JUŘIČKOVÁ, Lucie - KINTROVÁ, Kateřina - LÁNÍKOVÁ, Deana - OTÝPKOVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír.
Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails. Journal of Biogeography, Wiley-Blackwell. ISSN 0305-0270, 2011, vol. 38, no. 6, pp. 1152-1163.


more

 

ONDROVÁ, Vlasta - NOVOTNÝ, Ivan - HÁJEK, Michal - FUKSOVÁ, Jitka - FAJMON, Karel - HETTENBERGEROVÁ, Eva.
Mechorosty a cévnaté rostliny mokřadní lokality Kolo na Předních loukách v Bílých Karpatech. Acta Carpathica Occidentalis, Vsetín, Muzeum regionu Valašsko .. ISSN 1804-2732, 2011, vol. 2, no. 1, pp. 11-22.


more

 

HÁJKOVÁ, Petra - ROLEČEK, Jan - HÁJEK, Michal - HORSÁK, Michal - FAJMON, Karel - POLÁK, Michal - JAMRICHOVÁ, Eva.
Prehistoric origin of extremely species-rich semi-dry grasslands in the Bílé Karpaty Mts. Preslia. ISSN 0032-7786, 2011, vol. 83, no. 2, pp. 185-204.


more

 
2010

BUREŠ, Petr - ŠMARDA, Petr - ROTREKLOVÁ, Olga - OBERREITER, Michal - BUREŠOVÁ, Michaela - KONEČNÝ, Jiří - KNOLL, Aleš - FAJMON, Karel - ŠMERDA, Jakub.
Pollen viability and natural hybridization of Central European species of Cirsium. Preslia, Praha, Česká botanická společnost při AV ČR. ISSN 0032-7786, 2010, vol. 82, no. 4, pp. 391-422.


more

 
2009

FAJMON, Karel - BUREŠ, Petr - BUREŠ, Josef.
Flowering overlap as a predictor of natural hybridization frequency in nature. 2009.


more

 
2008

DVOŘÁK, Daniel - ROLEČEK, Jan - FAJMON, Karel.
A recent record of the predatory bush cricket Saga pedo Pallas, 1771, in the Pouzdřanská step Steppe (southern Moravia). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno, . ISSN 1211-8788, 2008, vol. 93, no. 1, pp. 7-9.


more

 

FAJMON, Karel - DANIHELKA, Jiří - LOSOSOVÁ, Zdeňka.
Amaranthus deflexus L. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2008, vol. 43, no. 2, pp. 256-258. I.


more

 

FAJMON, Karel.
Arabis hirsuta (L.) Scop. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2008, vol. 43, no. 2, p. 259-259. In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 251–336.


more

 

FAJMON, Karel - DANIHELKA, Jiří.
Bromus commutatus Schrader. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2008, vol. 43, no. 2, pp. 260-262.


more

 

FAJMON, Karel - DANIHELKA, Jiří - LOSOSOVÁ, Zdeňka - SUTORÝ, Karel - ŘEPKA, Radomír - DVOŘÁK, Daniel.
Geranium sibiricum L. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2008, vol. 43, no. 2, pp. 281-283.


more

 

FAJMON, Karel - SIMONOVÁ, Deana.
Merlíky - opomíjení průvodci našich cest. Živa, Praha, Academia. ISSN 0044-4812, 2008, vol. 2008, no. 5, pp. 205-207. číslo 5/2008, ročník 56 (94).


more

 

FAJMON, Karel.
Potentilla supina subsp. paradoxa (Torr. & A. Gray) Soják. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2008, vol. 43, no. 2, p. 307-307. In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 251–336.


more

 

FAJMON, Karel.
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2008, vol. 43, no. 2, pp. 312-313. In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 251–336.


more

 

FAJMON, Karel.
Stellaria pallida (Dumort.) Crép. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2008, vol. 43, no. 2, p. 323-323.


more

 

FAJMON, Karel.
Tetragonia tetragonoides (Pallas) O. Kuntze. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2008, vol. 43, no. 2, pp. 324-325. In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 251–336.


more

 

FAJMON, Karel.
Veronica filiformis Sm. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2008, vol. 43, no. 2, p. 329-329. In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 251–336.


more

 

FAJMON, Karel.
Viola suavis M. Bieb. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2008, vol. 43, no. 2, pp. 331-333. In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 251–336.


more

 

JONGEPIEROVÁ, Ivana - JONGEPIER, Jan - DEVÁNOVÁ, Katarína - FAJMON, Karel - HÁJEK, Michal - ŠKODOVÁ, Iveta.
Vybrané vzácné rostliny. In Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). Veselí nad Moravou : ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008. ed. I. Jongepierová, ISBN 978-80-903444-6-4, pp. 101-127.


more

 

JONGEPIEROVÁ, Ivana - FAJMON, Karel.
Výzkum obnovy travních porostů. In Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). Veselí nad Moravou : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty;, 2008. 1st ed., ISBN 978-80-903444-6-4, 383–423-41 pp. Autoři jsou editoři této kapitoly. Kromě nich se na ní podílelo dalších 21 autorů (viz soukromý komentář).


more

 
2007

FAJMON, Karel - PETŘÍK, Petr.
Bromus lanceolatus Roth. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2007, vol. 42, no. 2, pp. 254-256. In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 247–337.


more

 

FAJMON, Karel.
Stellaria pallida (Dumort.) Crép. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2007, vol. 42, no. 2, pp. 329-332. In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 247–337.


more

 

JONGEPIER, Jan W. - FAJMON, Karel - OTÝPKOVÁ, Zdenka.
Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2007, vol. 42, no. 1, pp. 117-135.


more

 
2006

FAJMON, Karel.
Chenopodium murale L. Zprávy České botanické společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2006, vol. 41, no. 2, pp. 199-200. In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 41: 173–257.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 33 records, displayed 1 - 30