Assoc. Prof. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Photo not published

 

Completed procedures:

Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Sports Studies
Name of the ApplicantPaedDr. Jaromír Votík, CSc.
Affiliation of the Applicantkatedra tělesné a sportovní výchovy, Pedagogická fakulta ZU v Plzni
SpecializationKinanthropology
Habilitation thesis (public part)link to a new windowFenomény vývoje sportovní kariéry v generačním kontextu československých fotbalových reprezentantů
Starting date3. 4. 2012
Habilitation Board
ChairProf. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (MU - Faculty of Medicine)
Membersdoc. PaedDr. Miroslav Holienka, Ph.D. (FTVŠ UK Bratislava)
doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc. (FSpS MU)
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc. (Pedagogická fakulta JU)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (FTK UP Olomouc)
ReviewersAssoc. Prof. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. (Faculty of Sports Studies)
Prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. (FTVS UK Praha)
Prof. PaedDr. Miroslav Holienka, Ph.D. (FTVŠ UK Bratislava)
Public lecture time and date8. 10. 2012 at 13:00
Faculty Scientific Board session20. 2. 2013
MU Scientific Board session
Current stateassociate professor appointment
Closing date1. 5. 2013