Assoc. Prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 64 records, displayed 1 - 30

 
2014

DEMLOVÁ, Regina - MRKVICOVA, Martina - ŠTĚRBA, Jaroslav - BERNATÍKOVÁ, Hana - STARY, Jan - SUKOVA, Martina - MIKUŠKOVÁ, Alena - CHOCHOLOVA, Alica - MLADOSIEVICOVA, Beata - SOLTYSOVA, Andrea - BEHULOVA, Darina - PILÁTOVÁ, Kateřina - ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - VALÍK, Dalibor.
Augmenting Clinical Interpretability of Thiopurine Methyltransferase Laboratory Evaluation. Oncology, Basel, Karger, Switzerland. ISSN 0030-2414, 2014, vol. 86, no. 3, pp. 152-158.


more

 

ŠTĚRBA, Jaroslav - ŠTĚRBOVÁ, Sylva - KODYTKOVÁ, Daniela - VALÍK, Dalibor - DEMLOVÁ, Regina.
Klinické hodnocení nových léčiv u vzácných diagnóz v onkologii – současná situace v Evropě a u nás. Vnitřní lékařství, Brno, Facta Medica. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. Suppl 2, pp. 80-85.


more

 

HAMANOVÁ, Markéta - ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - VALÍK, Dalibor - LOKAJ, Jindřich.
Přirozené protilátky proti alfa(1,3) galaktosylovému epitopu v séru nemocných s maligními nádory. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7913, 2014, vol. 63, no. 2, pp. 130-133.


more

 

DEMLOVÁ, Regina - VALÍK, Dalibor - MÚDRY, Peter.
Výroba dendritických buněk produkujících IL-12. 2014.


more

 
2013

HOLUB, Petr - VOJTÍŠEK, Ondřej - VALÍK, Dalibor - GREPLOVÁ, Kristína - KNOFLÍČKOVÁ, Dana - NENUTIL, Rudolf.
BBMRI_CZ Index Service. 2013.


more

 

DOLEŽEL, Jan - CAPAK, Ivo - VALÍK, Dalibor - MIKLANEK, David - MACÍK, Daniel - PACAL, Milos - STANÍK, Michal - JARKOVSKÝ, Jiří.
Effect of ureterointestinal anastomosis on renal function and morbidity in intestinal urinary diversion. SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY, LONDON, INFORMA HEALTHCARE, Great Britain. ISSN 2168-1805, 2013, vol. 47, no. 3, pp. 225-229.


more

 

BENCSIKOVÁ, Beatrix - GREPLOVÁ, Kristína - PILÁTOVÁ, Kateřina - VOLEJNÍKOVÁ, Zuzana - VALÍK, Dalibor - LAKKA KLEMENT, Giannoula - ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka.
Krevní destičky v patogenezi a léčbě solidních nádorů. Časopis lékařů českých, Praha, ČLS JEP. ISSN 0008-7335, 2013, vol. 2014, no. 153, č.2.


more

 

DRÁBOVÁ, Klára - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - LOKAJ, Petr - ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - OBERMANNOVÁ, Radka - GREPLOVÁ, Kristína - DEMLOVÁ, Regina - VALÍK, Dalibor - ŠTĚRBA, Jaroslav.
Vitamin D – jeho fyziologie, patofyziologie a význam v etiopatogenezi nádorových onemocnění. Časopis lékařů českých, Praha, Mladá fronta. ISSN 0008-7335, 2013, vol. 152, no. 1, pp. 20-30.


more

 
2012

DEMLOVÁ, Regina - OBERMANNOVÁ, Radka - VALÍK, Dalibor - VYZULA, Rostislav.
Fáze I klinických studií v onkologii - teorie a praxe. . 2012.


more

 

DUBSKÁ, Lenka - VYSKOČILOVÁ, Martina - MINARIKOVA, Dagmar - JELÍNEK, Petr - TEJKALOVÁ, Renata - VALÍK, Dalibor.
LightCycler SeptiFast technology in patients with solid malignancies: clinical utility for rapid etiologic diagnosis of sepsis. Critical Care, LONDON, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1466-609X, 2012, vol. 16, no. 1, "nestrankovano"-3 pp. Article Number: 404.


more

 

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - VALÍK, Dalibor - BUDINSKÁ, Eva - FRGALA, Tomáš - BAČÍKOVÁ, Libuše - DEMLOVÁ, Regina.
NKT-like Cells are Expanded in Solid Tumour Patients. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 0862-495X, 2012, vol. 2012, no. 2, pp. 2S21-2S25.


more

 

GREPLOVÁ, Kristína - VALÍK, Dalibor - OBERMANNOVÁ, Radka.
Patients with colorectal cancer have profound deficiency of vitamin D. 2012.


more

 

DEMLOVÁ, Regina - OBERMANNOVÁ, Radka - VALÍK, Dalibor - VYZULA, Rostislav.
Phase I Trial in Oncology – Theory and Practice. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 0862-495X, 2012, vol. 2012, no. 2, pp. 2S98- 2S101.


more

 

VOJTĚŠEK, Bořivoj - VALÍK, Dalibor.
RECAMO- ..prostřednictvím výzkumu rakoviny k aplikované molekulární onkologii; kde, proč a jak. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 0862-495X, 2012, vol. 2012, no. 2, pp. 2S8-2S10.


more

 

HOLUB, Petr - GREPLOVÁ, Kamila - KNOFLÍČKOVÁ, Dana - VALÍK, Dalibor.
The Biobanking Research Infrastructurec BBMRI_CZ: a Critical Tool to Enhance. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 0862-495X, 2012, vol. 2012, no. 2, pp. 2S78- 2S81.


more

 

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - VALÍK, Dalibor - BUDÍNSKÁ, Eva - FRGALA, Tomáš - BAČÍKOVÁ, Ladislava - DEMLOVÁ, Regina.
Zvýšený počet NKT-like buněk u pacientů se solidními nádory. . 2012.


more

 
2011

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - TOMANDL, Josef - BIENERT, Petr - CHOVANEC, Josef - DOSTÁLOVÁ, Zuzana - VAŠKŮ, Anna - VALÍK, Dalibor.
Agouti-related peptid (AgRP) v séru u českých pacientek s úspěšně léčeným endometriálním karcinomem jako protektivní faktor proti rozvoji kachexie. 2011.


more

 

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - TOMANDL, Josef - BIENERT, Petr - CHOVANEC, Josef - DOSTÁLOVÁ, Zuzana - VAŠKŮ, Anna - VALÍK, Dalibor.
Circulating Levels of Agouti-Related Peptide in Endometrial Cancer Survivors. World Journal of Oncology, Canada. ISSN 1920-4531, 2011, vol. 2, no. 5, pp. 232-237.


more

 

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - BIENERT, Petr - VALÍK, Dalibor - VAŠKŮ, Anna.
Melanocortin system in cancer-related cachexia. Central European Journal of Medicine, Warsaw, Versita, Poland. ISSN 1895-1058, 2011, vol. 6, no. 5, pp. 550-557.


more

 

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - PILÁTOVÁ, Kateřina - DOLEJSKÁ, Monika - BORTLÍČEK, Zbyněk - FROSTOVÁ, Tereza - LITERÁK, Ivan - VALÍK, Dalibor.
Surface-enhanced laser desorption ionization/time-of-flight (SELDI-TOF) mass spectrometry (MS) as a phenotypic method for rapid identification of antibiotic resistance. Anaerobe, OXFORD, ELSEVIER SCI LTD. ISSN 1075-9964, 2011, vol. 17, no. 6, pp. 444-447.


more

 

DUBSKÁ, Lenka - VYSKOČILOVÁ, M. - NENUTIL, R. - VALÍK, Dalibor - KNOFLÍČKOVÁ, D. - FABIAN, P. - KOCÁKOVÁ, Ilona - DEMLOVÁ, Regina - BERÁNEK, Martin - DRASTÍKOVÁ, Monika - VOŠMIKOVÁ, Hana - BÓDAY, A. - HORKÁ, Kateřina - ŠÍMOVÁ, Jarmila - DRÁBEK, Jiří - EHRMANN, Jiří - HAJDÚCH, M. - MATĚJČKOVÁ, M. - ŠÍMA, R. - TVRDÍK, D. - POVÝŠIL, C. - RYŠKA, A..
Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Časopis lékařů českých, Praha, ČLS JEP. ISSN 0008-7335, 2011, vol. 150, no. 6, pp. 321-326.


more

 

GREPLOVÁ, Kristína - PLESKOVÁ, Tereza - PILNÝ, Radomír - VALÍK, Dalibor.
WHAT ARE THE „TRUE“ PLASMA GLUCOSE REFERENCE RANGES?. 2011.


more

 
2010

SLABÝ, Ondřej - ŠACHLOVÁ, Milana - BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta - FABIAN, Pavel - SVOBODA, Marek - VYTOPILOVÁ, Simona - VALÍK, Dalibor - VYZULA, Rostislav.
Gene Expression of Somatostatin Receptor 4 Predicts Clinical Outcome of Patients with Metastatic Neuroendocrine Tumors Treated with Somatostatin Analogs. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals, Mary Ann Liebert, USA. ISSN 1084-9785, 2010, vol. 25, no. 2, pp. 237-243.


more

 

VALÍK, Dalibor - VYSKOČILOVÁ, Martina - MIKUŠKOVÁ, Alena - STARÝ, Jan - SUKOVÁ, M. - ŠTĚRBA, Jaroslav - DUBSKÁ, Lenka.
Komplexní farmakogenetické vyšetření TPMT pacientů s ALL: Výslekdy pilotní studie a zajímavé kazuisitky. Praha : Medical Healtworld, a.s., 2010. ISBN 978-80-904002-6-9, p. 52-52. 2010, Praha, Hotel Pyramida.


more

 

ŠTĚRBA, Jaroslav - ANDRE, N - DEAK, L - VENTRUBA, Jiří - PAVELKA, Zdeněk - ZITTERBART, Karel - BRONISOVA, D - KEPÁK, Tomáš - MÚDRY, Peter - SKOTÁKOVÁ, Jarmila - OŠLEJŠKOVÁ, Hana - KŘEN, Leoš - BAJČIOVÁ, Viera - ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka - KÝR, Michal - VALÍK, Dalibor.
METRONOMIC CHEMOTHERAPY IN RECURRENT AND HIGH RISK PEDIATRIC BRAIN TUMORS. EXPERIENCE FROM 3 EUROPEAN INSTITUTIONS. Journal of Neuro-Oncology, Springer Netherlands. ISSN 0167-594X, 2010, vol. 12, no. 6, p. "II44".


more

 

ŠTĚRBA, Jaroslav - BRONIŠOVÁ, Danica - HAVLÁSKOVÁ, Alexandra - PAVELKA, Zdeněk - ZITTERBART, Karel - CAHOVÁ, Pavlína - SKOTÁKOVÁ, Jarmila - VENTRUBA, Jiří - VALÍK, Dalibor - ANDRÉ, Nicolas - SLAVC, I..
Metronomická a Intrathekální chemoterapie dle mezinárodního protokolu - naděje pro děti s relapsem Meduloblastomu ?. Praha : Medical Healthworl, a.s., 2010. ISBN 978-80-904002-6-9, p. 58-58. 2010, Praha, Hotel Pyramida.


more

 

SLABÝ, Ondřej - LAKOMÝ, Radek - FADRUS, Pavel - HRSTKA, R. - KŘEN, Leoš - LŽIČAŘOVÁ, Eva - SMRČKA, Martin - SVOBODA, Marek - NOVÁKOVÁ, Jana - VALÍK, Dalibor - VYZULA, Rostislav - MICHÁLEK, Jaroslav.
MicroRNA-181 family predicts response to concomitant chemoradiotherapy with temozolomide in glioblastoma patients. Neoplasma, Bratislava, Slovak Academic Press, Ltd., Slovakia. ISSN 0028-2685, 2010, vol. 57, no. 3, pp. 264-269.


more

 

SLABÝ, Ondřej - LAKOMÝ, Roman - FADRUS, Pavel - HRSTKA, Roman - KŘEN, Leoš - LŽIČAŘOVÁ, Eva - SMRČKA, Martin - SVOBODA, Marek - DOLEŽALOVÁ, H. - NOVÁKOVÁ, Jana - VALÍK, Dalibor - VYZULA, Rostislav - MICHÁLEK, Jaroslav.
MicroRNA-181 family predicts response to concomitant chemoradiotherapy with temozolomide in glioblastoma patients. Neoplasma, Bratislava, Slovakia, Slovak Academy of Sciences, Great Britain. ISSN 0028-2685, 2010, vol. 57, no. 3, pp. 264-269.


more

 

RUSNÁKOVÁ, Štefánia - FAJKUSOVÁ, Lenka - JANSOVÁ, Eva - ŠULTESOVÁ, Pavla - ELSTNEROVÁ, Lia - VALÍK, Dalibor - OŠLEJŠKOVÁ, Hana.
Pyridoxin-dependentní epilepsie - nové trendy v diagnostice a terapii. Neurologie pro praxi, Olomouc, SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51. ISSN 1213-1814, 2010, vol. 11/2010, no. 5, pp. 327-330.


more

 

ŠTĚRBA, Jaroslav - PAVELKA, Zdeněk - ANDRÉ, Nicolas - VENTRUBA, Jiří - SKOTÁKOVÁ, Jarmila - BAJČIOVÁ, Viera - BRONIŠOVÁ, Danica - DUBSKÁ, Lenka - VALÍK, Dalibor.
Second complete remission of relapsed medulloblastoma induced by metronomic chemotherapy. Pediatric Blood Cancer, USA, WILEY-LISS, DIV JOHN WILEY & SONS, USA. ISSN 1545-5009, 2010, vol. 54, no. 4, pp. 616-617.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 64 records, displayed 1 - 30