Mgr. Naděžda Vaškovicová, Ph.D.

Photo not published

 

 
2015

HODOVÁ, Iveta - VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - VALIGUROVÁ, Andrea.
Microscopic imaging techniques for study of diplozoid anatomy. 2015.


more

 

HODOVÁ, Iveta - VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - GELNAR, Milan - VALIGUROVÁ, Andrea.
The organisation of the body wall and related structures in Paradiplozoon bliccae. 2015.


more

 
2014

HODOVÁ, Iveta - VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - GELNAR, Milan - VALIGUROVÁ, Andrea.
Optimization of microscopic procedures for study of monogenean anatomy. 2014. ISBN 978-80-260-6720-7.


more

 
2013

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - DRUCKMÜLLEROVÁ, Zdena - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - MORNSTEIN, Vojtěch.
Effects of therapeutic ultrasound on the nuclear envelope and nuclear pore complexes. Journal of Applied Biomedicine, České Budějovice, Faculty of Health and Social Care, University of South Bohemia. ISSN 1214-021X, 2013, vol. 11, no. 4, pp. 235-242.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Plasmatická membrána, jaderný obal: struktura a vzhled po ovlivnění ultrazvukem. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.


more

 

VALIGUROVÁ, Andrea - VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - MUSILOVÁ, Naďa - SCHREVEL, Joseph.
The enigma of eugregarine epicytic folds: Where gliding motility originates?. Frontiers in Zoology, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON WC1X 8, BIOMED CENTRAL LTD, Great Britain. ISSN 1742-9994, 2013, vol. 10, no. 10, pp. 57-83.


more

 
2012

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina.
Změny velikosti jaderných pórů po aplikaci terapeutického ultrazvuku. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.


more

 
2011

BERNARD, Vladan - MORNSTEIN, Vojtěch - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - VAŠKOVICOVÁ, Naděžda.
Interakce ultrazvukového pole s biologickými strukturami. Československý časopis pro fyziku, Praha, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. ISSN 0009-0700, 2011, vol. 60 (2011), no. 3-4, pp. 199-203.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina.
JADERNÉ PÓRY- ZMĚNY VELIKOSTI A TVARU PO ÚČINKU ULTRAZVUKU. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina.
THE NUCLEAR PORE COMPLEXES CHANGED AFTER ULTRASOUND EXPOSURE. 2011. ISBN 978-80-260-0849-1.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - VALIGUROVÁ, Andrea - JANISCH, Roman.
VISUALISATION OF A PROTEIN DISTRIBUTION BY USING THE FREEZE-ETCHING METHOD. 2011. ISBN 978-80-263-0050-2.


more

 
2010

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina.
Differences in the structure of the plasma membrane HL-60 cells. 2010.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - PHILIMONENKO, Anatoly - JANÁČEK, Jiří - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - HOZÁK, Pavel.
Vliv terapeutického ultrazvuku na uspořádání proteinů v plasmatické membráně. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.


more

 
2009

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - DRUCKMÜLLEROVÁ, Zdena - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Účinky ultrazvuku na plasmatickou membránu a jaderný obal. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - JANISCH, Roman - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - MORNSTEIN, Vojtěch.
Ultrastructural changes in the nuclear membrane during interphase and apoptosis. 2009. ISBN 978-80-7399-739-7.


more

 
2008

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Structural changes in the membranes of HL-60 cells visualized by freeze-etching. 2008. The abstracts were published in the Physiological Research, vol. 57., p. 93-94, 2008. ISBN ISSN 0862-8408.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Studium strukturálních změn membrán buněk HL-60 metodou freeze-etching. In Sborník příspěvků XXXI. Dny lékařské biofyziky. : 2008. ISBN 978-80-244-1985-5. 2008.


more

 
2007

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Morphological Changes in Human Leukemia Cells Exposed to Ultrasound. 2007. ISBN 978-80-239-9397-4.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - HŘÍBKOVÁ, Hana.
Přednosti a úskalí techniky freeze-etching při zpracování biologických vzorků pro elektronovou mikroskopii. 2007. ISBN 978-80-239-9421-6.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Způsobuje ultrazvuk morfologické změny nádorových buněk?. 2007. ISBN 978-80-239-9421-6.


more

 
2006

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Changes in nuclear envelope structure after exposure to ultrasound. 2006. Abstract of the XXIXth Days of Medical Biophysics.


more

 

VAŠKOVICOVÁ, Naděžda - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina - JANISCH, Roman.
Changes in the distribution of intra-membrane proteins after insonation of the plasma membrane. 2006.


more