Ing. Ivan Burian

Personal photo

 

 
2010

BURIAN, Ivan.
Matrika studentů SIMS - zkušenosti z provozu. In Trendy a inovace informačních systémů vysokých škol. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-892-3, pp. 10-15. 10.5.2010, Srní, Šumava.


more

 
2004

MĚCHÁČEK, Jaroslav - KOHOUTKOVÁ, Jana - BURIANOVÁ, Lucie - JURTÍKOVÁ, Alena - JEDLIČKA, Ivan - BURIAN, Ivan.
Masaryk University Clearing System. In Proc. of EUNIS'2004. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, 2004. ISBN 961-6209-46-9, pp. 316-320. 2004, Bled, Slovenija.


more

 
2003

BURIANOVÁ, Lucie - BURIAN, Ivan - MĚCHÁČEK, Jaroslav.
Clearing Masarykovy univerzity v Brně. In UNINFOS 2003 (Univerzitné informačné systémy). Zborník z medzinárodnej konferencie. Nitra : Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, 2003. ISBN 80-8069-241-6, pp. 82-85. 3.9.2003, Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre.


more

 
2001

KOHOUTKOVÁ, Jana - BURIAN, Ivan - OCELKOVÁ, Šárka - ŠMÍD, Vladimír.
Koncepce informační infrastruktury výzkumu a vývoje. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. 116 pp. MU - výzkumné zprávy.


more