Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 61 records, displayed 1 - 30

 
2014

JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Logbook pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přepracované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 207 pp. ISBN 978-80-210-7108-7.


more

 
2013

ZÍTKOVÁ, Marie - ŠPAČKOVÁ, Jana - MIČUDOVÁ, Erna - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Adaptační proces – přínos či formalita. In In Sborník VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno. 2013. s. 300 – 306. ISBN 978-80-7013-555-6. Brno : 2013. ISBN 978-80-7013-555-6, p. 300-306. 2013, LF MU, Brno.


more

 

book coverJUŘENÍKOVÁ, Petra - DOBEŠOVÁ, Zdeňka - STRAKOVÁ, Jana - ZÍTKOVÁ, Marie - JANÍKOVÁ, Olga - VASMANSKÁ, Soňa - SCHNEIDEROVÁ, Michaela.
Deník ošetřovatelské praxe. 5345 T Specializace ve zdravotnictví. Intenzivní péče. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 168 pp. ISBN 978-80-210-6215-3.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - STRAKOVÁ, Jana - JUŘENÍKOVÁ, Petra (Eds.).
International Conference of Intensive Care - education and Practice. Conference proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 54 pp. ISBN 978-80-210-6639-7.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - STRAKOVÁ, Jana - JUŘENÍKOVÁ, Petra (Eds.).
Mezinárodní konference Intenzivní péče - vzdělávání a praxe. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 51 pp. ISBN 978-80-210-6638-0.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - JUŘENÍKOVÁ, Petra - SURÁ, Zdenka - MIČUDOVÁ, Erna.
OŠETŘOVATELSKÉ INTERVENCE - SROVNÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ NA CHIRURGICKÝCH JEDNOTKÁCH NEINTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE. Ošetřovatelství a porodní asistence, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií. ISSN 1804-2740, 2013, vol. 4, no. 4, pp. 684-692.


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra - KYASOVÁ, Miroslava - HŮSKOVÁ, Jitka - STRAKOVÁ, Jana - POSPÍŠILOVÁ, Alena - KUBA, Igor - SCHNEIDEROVÁ, Michaela - PINKAVOVÁ, Hana - POKORNÁ, Andrea - KNECHTOVÁ, Zdeňka - ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta - SAIBERTOVÁ, Simona - JANÍKOVÁ, Olga - VASMANSKÁ, Soňa.
VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2013. CZE, Katedra ošetřovatelství, LF MU. 7.3.2013 - 7.3.2013, European Activity.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - STRAKOVÁ, Jana - JUŘENÍKOVÁ, Petra (Eds.).
VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Vyd. první. Brno : NCONZO, 2013. 318 pp. ISBN 978-80-7013-555-6.


more

 

book coverJUŘENÍKOVÁ, Petra.
Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o pacienty s onemocněním srdce a dýchacích cest. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 55 pp. ISBN 978-80-210-6354-9.


more

 
2012

ZÍTKOVÁ, Marie - JUŘENÍKOVÁ, Petra - ŠPAČKOVÁ, Jana - ŘEZÁČOVÁ, Petra.
Aspects of adaptation process in haemato-oncology. 2012.


more

 

ZÍTKOVÁ, Marie - JUŘENÍKOVÁ, Petra - ŠPAČKOVÁ, Jana.
Aspekty adaptačního porcesu v oboru hematoonkologie. 2012.


more

 

book coverJUŘENÍKOVÁ, Petra - KYASOVÁ, Miroslava - ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta - PINKAVOVÁ, Hana - POKORNÁ, Andrea - SCHNEIDEROVÁ, Michaela - STRAKOVÁ, Jana - JANÍKOVÁ, Olga.
Logbook pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 228 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5752-4.


more

 

ZÍTKOVÁ, Marie - PROCHAZKOVÁ, Jiřina - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Multidisciplinary approach to CLL diagnostics. 2012.


more

 

ZÍTKOVÁ, Marie - ŠPAČKOVÁ, Jana - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Supervisor of the Adaptation Process in Haemato-oncology. 2012. European Journal of Oncology Nursing 2012; 16:S28.


more

 

ŠPAČKOVÁ, Jana - ZÍTKOVÁ, Marie - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Úloha mentora v řízení adaptačního procesu. 2012. ISBN 978-80-244-3292-2.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
ZNALOST POJMŮ NANDA INTERNATIONAL, NIC A NOC S OHLEDEM NA VZDĚLÁNÍ VŠEOBECNÝCH SESTER. Kontakt, České Budějovice, Univer.Č.Budějovice,Ostrava,Trnava,Nitra. ISSN 1212-4117, 2012, vol. XIV, no. 4, pp. 421-433.


more

 
2011

JUŘENÍKOVÁ, Petra - POSPÍŠILOVÁ, Alena - STRAKOVÁ, Jana (Eds.).
Conference Proceedindgs IV. International Conference of general Nuses and Workers Educating Paramedical. Brno : Česká asosciace sester, 2011. 182 pp. ISBN 978-80-263-0002-1.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
General Nurses' Awareness of Nursing Diagnostics NANDA -- International. In Conference Proceedings of the IV. International Conference of General Nurses & Workers Educating Paramedical Staff. Brno : Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-263-0002-1, pp. 123-132. 8.2.2011, Brno.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
GENERAL NURSES’ AWARENESS OF NURSING DIAGNOSTICS NANDA - INTERNATIONAL. In Conference proceedings IV. International Conference of General Nurses and Workers Educating Paramedical Staff. 1. vydání. Brno : Česká asociace sester; Katedra ošetřovatelství, LFMU, 2011. ISBN 978-80-7399-208-8, pp. 123 -129. 2011, Univerzitní kampus MU Brno. CD ROM.


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra.
IV. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2011. CZE, Brno. 8.2.2011 - 8.2.2011, European Activity.


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra - STRAKOVÁ, Jana.
Mead load on General Nurses. In CONFERENCE PROCEEDINGS IV: International Conference of General NURSES and Workers Educating Paramedical. Brno : Česká asociace sester; Katedra ošetřovatelství LF MU, 2011. ISBN 978-80-263-0002-1, pp. 71-76. 2011, Brno.


more

 

POKORNÁ, Andrea - DUBSKÁ, Soňa - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
PROBLEMS OF AGEISM IN VIEW OF PARAMEDICAL HEALTHWORKERS AT DEPARTMENTS OF PSYCHIATRY. 2011. ISBN 978-989-97181-3-5.


more

 

POKORNÁ, Andrea - JUŘENÍKOVÁ, Petra - ĎURANOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - HOUZAROVÁ, Zuzana - JANÍKOVÁ, Olga - KREJČIŘÍKOVÁ, Petra - LAZÁRKOVÁ, Marie - MACKOVÁ, Marie - PINKAVOVÁ, Hana - POSPÍŠILOVÁ, Alena - SCHNEIDEROVÁ, Michaela - STAŇKOVÁ, Alena - STRAKOVÁ, Jana - ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta.
Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory. Vyd. první. Brno : Tribune EU, 2011. 224 pp. Neuveden. ISBN 978-80-263-0043-4.


more

 

STRAKOVÁ, Jana - ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Výživové zvyklosti studentů nelékařských studijních oborů v Brně. Profese on-line, Olomouc, Fakulta zdravotnických věd UP. ISSN 1803-4330, 2011, vol. 4, no. 1, pp. 25-28.


more

 
2010

JUŘENÍKOVÁ, Petra.
5. mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2010. CZE, Brno. 11.2.2010 - 11.2.2010, European Activity.


more

 

HŮSKOVÁ, Jitka - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Analýza plánování péče o dýchací cesty v podmínkách intenzivního ošetřovatelství. In Sborník 5. mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Vyd. 1. Brno : Česká asociace sester, 2010. ISBN 978-80-7013-514-3, pp. 25-31. 11.2.2010, Brno.


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra - GULÁŠOVÁ, Ivica - ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta.
Compliance pacienta v edukačním procesu. In Zbornik XI. vedeckej konferencie pedagogických pracovníov s medodnou účasťou. Vyd. 1. Skalica : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., Bratislava,, 2010. ISBN 978-80-89271-81-8, pp. 101-105. 25.2.2010, Skalica (SK).


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra - HŮSKOVÁ, Jitka - GULÁŠOVÁ, Ivica.
Edukace-nedílná součást edukačního procesu. In Zbornik XI. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Vyd. 1. Skalica : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., Bratislava,, 2010. ISBN 978-80-89271-81-8, pp. 105-109. 25.2.2010, Skalica.


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra - KYASOVÁ, Miroslava.
Hodnocení klinické ošetřovatelské praxe studenty. In Zbornik X. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Vyd. 1. Skalica (SK) : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., Bratislava,, 2010. pp. 132-135. 14.1.2010, Skalica (SK).


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra - KYASOVÁ, Miroslava - STRAKOVÁ, Jana.
Hodnocení psychosociálních dovedností u studentek studijního oboru všeobená sestra na ošetřovatelské praxi. In Zborník X. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Vyd. 1. Skalica : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., Bratislava,, 2010. ISBN 978-80-89271-80-1, pp. 136-139. 14.1.2010, Skalica (SK).


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 61 records, displayed 1 - 30