Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 73 records, displayed 1 - 30

 
2015

ZÍTKOVÁ, Marie - MAYER, Jiří - KRÁL, Zdeněk - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Kvantifikace ošetřovatelské péče v oboru hematoonkologie. Transfúze a hematologie dnes, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 1213-5763, 2015, vol. 21, no. 2, pp. 101-108.


more

 

HŮSKOVÁ, Jitka - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Použitelnost ošetřovatelských intervencí klasifikace NIC v intenzivní péči. Profese online, Olomouc, Univerzita Palackého. Fakulta zdravotnických věd. ISSN 1803-4330, 2015, vol. 8, no. 1, pp. 8-16.


more

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Rizika sorrorigenního poškození kožního krytu pacientů. 2015.


more

 

POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - JUŘENÍKOVÁ, Petra - LANDOVÁ, Zuzana - HANÁKOVÁ, Petra - HOFŠTETROVÁ, Alena - DONUTILOVÁ, Hana - MOTYČKOVÁ, Kateřina - VACHOVÁ, Irena - SZLAUEROVÁ, Kamila - TARABUSOVÁ, Andrea.
Sorrorigenní rány, jejich identifikace, prevence a léčba. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. 66 pp. Neuveden. ISBN 978-80-7013-580-8.


more

 
2014

JUŘENÍKOVÁ, Petra - DVOŘÁKOVÁ, Jana - KUBA, Igor - POLZER, Tereza.
Intenzivní péče vzdělávání a praxe. 2014. CZE, Brno. 13.11.2014 - 13.11.2014, National Activity.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - JUŘENÍKOVÁ, Petra (Eds.).
International symposium: Science and reaseach in nursing. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 282 pp. ISBN 978-80-7013-570-9.


more

 

HŮSKOVÁ, Jitka - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Intervence NIC v péči dýchání jako součást vedení ošetřovatelské dokumentace. 2014.


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra - POSPÍŠILOVÁ, Alena - HŮSKOVÁ, Jitka - KYASOVÁ, Miroslava - MIČUDOVÁ, Erna.
Klasifikační systém ošetřovatelských intervencí NIC v intenzivním a chirurgickém ošetřovatelství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 198 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7549-8.


more

 

book coverJUŘENÍKOVÁ, Petra - POKORNÁ, Andrea - KYASOVÁ, Miroslava - STRAKOVÁ, Jana - PINKAVOVÁ, Hana - SCHNEIDEROVÁ, Michaela - ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta - JANÍKOVÁ, Olga - SAIBERTOVÁ, Simona.
Logbook : pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 207 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7108-7.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - JUŘENÍKOVÁ, Petra - SURÁ, Zdeňka - MIČUDOVÁ, Erna.
Nursing Interventions Used in Surgical Nursing Practice. In International symposium: Science and reaseach in nursing. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-7013-574-7, pp. 166-177. 26.9.2014, Brno.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - JUŘENÍKOVÁ, Petra - SURÁ, Zdeňka - MIČUDOVÁ, Erna.
Ošetřovatelské intervence využívané v chirurgické ošetřovatelské praxi. 2014.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - JUŘENÍKOVÁ, Petra - SURÁ, Zdeňka - MIČUDOVÁ, Erna.
Ošetřovatelské intervence využívané v chirurgické ošetřovatelské praxi. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra - POSPÍŠILOVÁ, Alena (Eds.).
Sborník vědeckých abstrakt, Mezinárodní sympozium Věda a výzkum v ošetřovatelství. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 120 pp. ISBN 978-80-7013-570-9.


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Souhrn výsledků projektu IGA MZ ČR implementace mezinárodního klasifikačního systému ošetřovatelských intervencí do anesteziologicko-resuscitační a chirurgické ošetřovatelské péče. 2014.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - JUŘENÍKOVÁ, Petra - SURÁ, Zdeňka - MIČUDOVÁ, Erna.
Validace ošetřovatelských intervencí (NIC) v chirurgické ošetřovatelské péči na našem území. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - JUŘENÍKOVÁ, Petra - SURÁ, Zdeňka - MIČUDOVÁ, Erna.
Validaceošetřovatelských intervencí (NIC) v chirurgické ošetřovatelské péči na našem území. 2014.


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra - POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - HŮSKOVÁ, Jitka - POKORNÁ, Andrea - SAIBERTOVÁ, Simona - STRAKOVÁ, Jana - BEHARKOVÁ, Natália - SURÁ, Zdeňka - PINKAVOVÁ, Hana - DVOŘÁKOVÁ, Jana - POLZER, Tereza.
Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014. CZE, Brno. 26.9.2014 - 26.9.2014, European Activity.


more

 
2013

ZÍTKOVÁ, Marie - ŠPAČKOVÁ, Jana - MIČUDOVÁ, Erna - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Adaptační proces – přínos či formalita. In In Sborník VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno. 2013. s. 300 – 306. ISBN 978-80-7013-555-6. Brno : 2013. ISBN 978-80-7013-555-6, p. 300-306. 2013, LF MU, Brno.


more

 

book coverJUŘENÍKOVÁ, Petra - DOBEŠOVÁ, Zdeňka - STRAKOVÁ, Jana - ZÍTKOVÁ, Marie - JANÍKOVÁ, Olga - VASMANSKÁ, Soňa - SCHNEIDEROVÁ, Michaela.
Deník ošetřovatelské praxe. 5345 T Specializace ve zdravotnictví. Intenzivní péče. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 168 pp. ISBN 978-80-210-6215-3.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - JUŘENÍKOVÁ, Petra - SURÁ, Zdenka - MIČUDOVÁ, Erna.
OŠETŘOVATELSKÉ INTERVENCE - SROVNÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ NA CHIRURGICKÝCH JEDNOTKÁCH NEINTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE. Ošetřovatelství a porodní asistence, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií. ISSN 1804-2740, 2013, vol. 4, no. 4, pp. 684-692.


more

 

JUŘENÍKOVÁ, Petra - KYASOVÁ, Miroslava - HŮSKOVÁ, Jitka - STRAKOVÁ, Jana - POSPÍŠILOVÁ, Alena - KUBA, Igor - SCHNEIDEROVÁ, Michaela - PINKAVOVÁ, Hana - POKORNÁ, Andrea - KNECHTOVÁ, Zdeňka - ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta - SAIBERTOVÁ, Simona - JANÍKOVÁ, Olga - VASMANSKÁ, Soňa.
VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2013. CZE, Katedra ošetřovatelství, LF MU. 7.3.2013 - 7.3.2013, European Activity.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - STRAKOVÁ, Jana - JUŘENÍKOVÁ, Petra (Eds.).
VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Vyd. první. Brno : NCONZO, 2013. 318 pp. ISBN 978-80-7013-555-6.


more

 
2012

ZÍTKOVÁ, Marie - JUŘENÍKOVÁ, Petra - ŠPAČKOVÁ, Jana - ŘEZÁČOVÁ, Petra.
Aspects of adaptation process in haemato-oncology. 2012.


more

 

ZÍTKOVÁ, Marie - JUŘENÍKOVÁ, Petra - ŠPAČKOVÁ, Jana.
Aspekty adaptačního porcesu v oboru hematoonkologie. 2012.


more

 

book coverJUŘENÍKOVÁ, Petra - KYASOVÁ, Miroslava - ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta - PINKAVOVÁ, Hana - POKORNÁ, Andrea - SCHNEIDEROVÁ, Michaela - STRAKOVÁ, Jana - JANÍKOVÁ, Olga.
Logbook pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 228 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5752-4.


more

 

ZÍTKOVÁ, Marie - PROCHAZKOVÁ, Jiřina - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Multidisciplinary approach to CLL diagnostics. 2012.


more

 

ZÍTKOVÁ, Marie - ŠPAČKOVÁ, Jana - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Supervisor of the Adaptation Process in Haemato-oncology. 2012. European Journal of Oncology Nursing 2012; 16:S28.


more

 

ŠPAČKOVÁ, Jana - ZÍTKOVÁ, Marie - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
Úloha mentora v řízení adaptačního procesu. 2012. ISBN 978-80-244-3292-2.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - KYASOVÁ, Miroslava - JUŘENÍKOVÁ, Petra.
ZNALOST POJMŮ NANDA INTERNATIONAL, NIC A NOC S OHLEDEM NA VZDĚLÁNÍ VŠEOBECNÝCH SESTER. Kontakt, České Budějovice, Univer.Č.Budějovice,Ostrava,Trnava,Nitra. ISSN 1212-4117, 2012, vol. XIV, no. 4, pp. 421-433.


more

 
2011

JUŘENÍKOVÁ, Petra - POSPÍŠILOVÁ, Alena - STRAKOVÁ, Jana (Eds.).
Conference Proceedindgs IV. International Conference of general Nuses and Workers Educating Paramedical. Brno : Česká asosciace sester, 2011. 182 pp. ISBN 978-80-263-0002-1.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 73 records, displayed 1 - 30