MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 227 records, displayed 1 - 30

 
2016

LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana - SUCHÁNEK, Ivan - ONDRÁŠKOVÁ, Helena.
Cyklosporin A v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou: vlastní zkušenosti a přehled literatury. Léčba ran, Praha, Vzdělávání IN. ISSN 2336-520X, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 4-8.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav.
Inhalační trauma: diagnostika, komplikace a terapie. 2016.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav.
Netermální ztráty kožního krytu léčené v popáleninových centrech. 2016.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - FIAMOLI, Michaela - JELÍNKOVÁ, Zuzana - MAGER, Radomír - SUCHÁNEK, Ivan.
Oleogel-S10 v urychlení hojení odběrových ploch pacientů s termickým traumatem. Léčba ran, Praha, Vzdělávání IN. ISSN 2336-520X, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 12-15.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana - ŠTIKAROVSKÁ, Darmar - HLAVÁČOVÁ, Miroslava - PAULOVÁ, Hana - MATEJOVIČOVÁ, Milena - SUCHÁNEK, Ivan.
Řízená imunomodulace v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. 2016.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - HOLOUBEK, Jakub - HANSLIANOVÁ, Markéta - ŘIHOVÁ, Hana - SUCHÁNEK, Ivan.
Spektrum potenciálně patogenních mikroorganismů izolovanýchh z exfoliovaných ploch u pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. Léčba ran, Praha, Vzdělávání IN. ISSN 2336-520X, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 9-11.


more

 

book cover HOLOUBEK, Jakub - LIPOVÝ, Břetislav.
Spektrum potenciálně patogenních mikroorganismů u infekčních komplikací v závislosti na charakteru terapie pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.


more

 
2015

book cover RAŠKA, Filip - LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana - MAGER, Radomír - SUCHÁNEK, Ivan.
Akutní intoxikace kyanidy u pacientů s termickým traumatem: všudypřítomná hrozba. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav.
American Burn Association: 45th Annual MeetingPalm Springs, California. Společné suplementum časipisů Hojení ran a Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Praha, GEUM. ISSN 1802-6400, 2015, vol. 7, no. 2, pp. 19-21.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana - HANSLIANOVÁ, Markéta - CHALOUPKOVÁ, Zuzana - BARTOŠKOVÁ, Jana - BRYCHTA, Pavel.
Duration of antibiotic therapy of ventilator-associated pneumonia in patients with inhalation injury. 2015.


more

 

book coverLIPOVÝ, Břetislav - JANDA, Lubomír - FALDYNA, Martin - NOREK, Adam - KOBZOVÁ, Šárka - HANSLIANOVÁ, Markéta.
Endolysin a jeho in vitro aktivita vůči kmenům Staphylococcus aureus izolovaných u popálených pacientů a pacientů s chronickou ranou. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana.
Fidaxomycin a jeho efektivita u kriticky popáleného pacienta. 2015. ISBN 978-80-87969-03-8.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana - HANSLIANOVÁ, Markéta - CHALOUPKOVÁ, Zuzana - BARTOŠKOVÁ, Jana - MAGER, Radomír - BRYCHTA, Pavel.
Fulminant herpetic infection in patient with critical burns. 2015.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana - KEMPNÝ, Tomáš - SUCHÁNEK, Ivan.
Fulminantní průběh lamotriginem indukované toxické epidermální nekrolýzy. Neurologie pro praxi, Olomouc, SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51. ISSN 1213-1814, 2015, vol. 16, no. 5, pp. 299-301.


more

 

KEMPNÝ, Tomáš - LIPOVÝ, Břetislav - BRYCHTA, Pavel.
Historie a současnost rekonstrukce palce ruky. Rozhledy v Chirurgii, Praha, Česká Lékařská Společnost JEP. ISSN 0035-9351, 2015, vol. 94, no. 4, pp. 145-151.


more

 

book cover SUCHÁNEK, Ivan - MAGER, Radomír - LIPOVÝ, Břetislav - KALOUDOVÁ, Yvona.
Jizvy - stále ještě aktuální téma?. 2015.


more

 

KALOUDOVÁ, Yvona - MELICHAROVÁ, Marie - CHALOUPKOVÁ, Zuzana - JELÍNKOVÁ, Zuzana - LIPOVÝ, Břetislav - BEZROUKOVÁ, Silva - FIAMOLI, Michaela - MAGER, Radomír - VOKURKOVÁ, Jitka - SUCHÁNEK, Ivan - BRYCHTA, Pavel.
Klinické zkušenosti s užíváním biologického krytu Xe-Derma u nerozsáhlých popálenin. 2015. ISBN 978-80-86256-97-9.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - MAGER, Radomír - SUCHÁNEK, Ivan.
LASCA jako nástroj v časné evaluaci hloubky popálené plochy u dět. 2015. ISBN 978-80-87735-17-6.


more

 

book cover MAGER, Radomír - LIPOVÝ, Břetislav - SUCHÁNEK, Ivan - RAŠKA, Filip - KALOUDOVÁ, Yvona.
Laser speckle contrast analysis a wound management - naše zkušenosti na dětském pracovišti. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.


more

 

book cover LOSKOTOVÁ, Anna - LOSKOTOVÁ, Jitka - SUCHÁNEK, Ivan - BRYCHTA, Pavel - LIPOVÝ, Břetislav.
Lymphotaping při hojení ran v prevenci vzniku hypertrofie jizev. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - HANSLIAOVÁ, Markéta - ŘIHOVÁ, Hana - SUCHÁNEK, Ivan.
Microbiological profile of burn-wound sepsis in children. 2015.


more

 

MAGER, Radomír - SUCHÁNEK, Ivan - LIPOVÝ, Břetislav - KALOUDOVÁ, Yvona.
Naše zkušenosti s použitím moderních topických krytí. 2015. ISBN 978-80-87969-03-8.


more

 

book coverLIPOVÝ, Břetislav - FIAMOLI, Michaela - MAGER, Radomír - JELÍNKOVÁ, Zuzana - BRYCHTA, Pavel - SUCHÁNEK, Ivan.
Oleogel - S10 v podpoře epitelizace odběrových plochy: monocentrické výsledky 3.fáze klinické studie. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - FIAMOLI, Michaela - MAGER, Radomír - JELÍNKOVÁ, Zuzana - SUCHÁNEK, Ivan.
Oleogel-S10 v akceleraci reepitelizace donorských míst u popálených pacientů. 2015.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana.
Parainfekční nebo postmedikamentózní příčina TEN, aneb byla slepice dřív než vejce?. 2015. ISBN 978-80-87969-03-8.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana.
Použití tigecyklinu v terapii infekcí dolních dýchacích cest u pacientů s termickou či netermickou kožní ztrátou. 2015.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana - BRYCHTA, Pavel - HANSLIANOVÁ, Markéta - JARKOVSKÝ, Jiří - SUCHÁNEK, Ivan.
Prevalence of infectious complications in patients with severe burns. 2015.


more

 

book coverLIPOVÝ, Břetislav - PAULOVÁ, Hana - HLAVÁČOVÁ, Miroslava - MATEJOVIČOVÁ, Milena - NOVOTNÁ, Lucie - TOMANDL, Josef.
Případové studie hodnocení oxidačního stresu a poškození DNA cirkulujících leukocytů u pacientů s termickou a netermickou ztrátou kožního krytu. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav.
Současné poznatky imunogenetiky ve vztahu k rozvoji závažných polékových kožních reakcí. Dermatologie pro praxi, Olomouc, Solen s.r.o. ISSN 1802-2960, 2015, vol. 9, no. 3, pp. 124-127.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana - JARKOVSKÝ, Jiří - KEMPNÝ, Tomáš - BRYCHTA, Pavel.
Spotřeba antibiotik a antimykotik u těžce popálených pacientů vyžadujících intenzivní péči. Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc, Solen, s. r. o. ISSN 1212-7973, 2015, vol. 29, no. 1, pp. 5-7.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 227 records, displayed 1 - 30