Assoc. Prof. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.

Photo not published

 

Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 4 (MUNI/A/0972/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 3 (MUNI/A/1332/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 2 (MUNI/A/0962/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Technické praktikum 2 – základní elektronická zařízení (MUNI/FR/0280/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností (GAP205/10/1374)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek (MUNI/A/0813/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu (TA01010948)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2013
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakce s povrchem pevných látek (MUNI/A/0990/2009)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Antonín Brablec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Surface modification of polymeric materials using non-equilibrium plasma generated by underwater pulsed high voltage discharges (GA202/09/2064)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Antonín Brablec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2009 - 12/2011
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Deposition of thermomehanically stable nanostructured diamond-like thin films in dual frequency capacitive discharges (GA202/07/1669)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2007 - 12/2011
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Určování volné povrchové energie pevných látek - rozšiřující úloha do předmětů Experimentální metody a speciální praktikum a Moderní experimentální metody A (FRVS/2268/2008)
MU Investigator:Mgr. Jan Čech, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2008 - 12/2008
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Application of surface discharge at atmospheric pressure for the modification of the surfaces and deposition of polymer protective coatings (GP202/02/D097)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2002 - 8/2005
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects
more