Mgr. Daniela Baráková

Photo not published

 

 
2015

CHROPEŇOVÁ, Mária - KARÁSKOVÁ, Pavlína - KLEMMOVÁ GREGUŠKOVÁ, Eva - BARÁKOVÁ, Daniela - ČUPR, Pavel.
Do high mountain ski areas have contamination caused by perfluorinated compounds?. In Book of abstracts: 16th European Meeting on Environmental Chemistry. Torino : Agit Mariogros, Beinasco, 2015. ISBN 978-88-941168-0-9, p. 33. 30.11.2015, Torino, Italy.


more

 
2010

BARÁKOVÁ, Daniela - KLÁNOVÁ, Jana - ČUPR, Pavel - HOLOUBEK, Ivan.
Pine needles as passive sampler of air pollution. Standard operating procedure of their analysis and possible use for bioassay. 2010.


more

 
2009

KLÁNOVÁ, Jana - ČUPR, Pavel - BARÁKOVÁ, Daniela - ŠEDA, Zdeněk - ANDĚL, Petr - HOLOUBEK, Ivan.
Can pine needles indicate trends in the air pollution levels at remote sites?. Environmental Pollution, Elsevier. ISSN 0269-7491, 2009, vol. 2009, no. 157, pp. 3248-3254.


more

 

book coverBARÁKOVÁ, Daniela - KLÁNOVÁ, Jana - ČUPR, Pavel - ŠEDA, Zdeněk - HOLOUBEK, Ivan.
Jehlice jako pasivní vzorkovač atmosférického znečištění. Možnosti využití a jejich srovnání s jinými metodami vzorkování ovzduší. In Ovzduší 2009. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4829-4, 278 pp. 2009, Brno.


more

 

BARÁKOVÁ, Daniela - ANDĚL, Petr - KLÁNOVÁ, Jana - ČUPR, Pavel - HOLOUBEK, Ivan.
Pine needles and moss as passive samplers of polycyclic aromatic hydrocarbon. In 3rd International Passive Sampling Workshop and Symposium. Praha : Institute of Chemical Technology, 2009. ISBN 978-80-7080-716-3, 92 pp. 2009, Praha.


more

 
2008

KUMMEROVÁ, Marie - BARÁKOVÁ, Daniela - MASAROVIČOVÁ, Elena - KRÁĽOVÁ, Katarína.
Chamomile sensitivity to Cd and Zn application. In Chemické listy. Praha : Chemické listy, 2008. pp. 229-313. 8.9.2008, Brno.


more