Mgr. Michaela Hanousková

Photo not published

 

 
2013

book cover DAMM, Christoph - HANOUSKOVÁ, Michaela - ONDRA, Svatoslav - PEŇÁZ, Petr (Eds.).
Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 165 pp. ISBN 978-80-210-6270-2.


more

 
2012

HANOUSKOVÁ, Michaela - PEŇÁZ, Petr - ONDRA, Svatoslav.
Accessible document: a digital paradox. 2012. HRV, University of Zagreb, Croatia. 28.11.2012 - 30.11.2012, European Activity.


more

 

ČERVENKA, Petr - HANOUSKOVÁ, Michaela - MÁSILKO, Lukáš - NEČAS, Ondřej.
Tactile Graphics Production and its Principles. 2012. AUT, Johann Kepler University, Linz, Austria. 9.7.2012 - 13.7.2012, Worldwide Activity.


more

 
2010

HANOUSKOVÁ, Michaela.
Knihovní služby pro studenty se zdravotním postižením na Masarykově univerzitě. ITlib. Informačné technológie a knižnice, Centrum vedecko-technických informácií, Slovakia. ISSN 1336-0779, 2010, vol. 2010, no. 03.


more

 
2009

HANOUSKOVÁ, Michaela - ČERVENKA, Petr.
Kartografická díla pro zrakově postižené. 2009. Moravské kartografické centrum Velké Opatovice. 3.7.2009 - 30.11.2009.


more

 

HANOUSKOVÁ, Michaela - NEČAS, Ondřej - STEHLÍKOVÁ, Karolína.
Tactile Encoding and its Role in Higher Education. 2009.


more