Mgr. Michaela Hanousková

Fotografie nezveřejněna

 

 
2016

PEŇÁZ, Petr - HANOUSKOVÁ, Michaela - ONDRA, Svatoslav (Eds.).
Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2016. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8295-3.


více

 
2015

ČERVENKA, Petr - HANOUSKOVÁ, Michaela - ONDRA, Svatoslav - SOBOL, Karel.
Virtuální průvodce architektonickou přístupností univerzitních budov. BMI sdružení, 2015. 28.3.2015, Praha.


více

 

ČERVENKA, Petr - HANOUSKOVÁ, Michaela - ONDRA, Svatoslav - SOBOL, Karel.
Web Guide to Accessible Campus. Dublin : AHEAD - Association for Higher Education Access & Disability, 2015. s. 120-123. 2015, Dublin.


více

 
2014

GŮRA, Tomáš - HANOUSKOVÁ, Michaela - HLADÍK, Petr - ONDRA, Svatoslav - PAVLÍČEK, Radek.
Hybridní kniha on-line. 2014.


více

 

HANOUSKOVÁ, Michaela - STODOLA, Jiří - VAĎURA, Vladimír.
Kurz katalogizace speciálních dokumentů pro zrakově postižené. 2014. CZE, Brno. 18.12.2014 - 18.12.2014, celostátní akce.


více

 

obálkaČERVENKA, Petr - HANOUSKOVÁ, Michaela - MÁSILKO, Lukáš - PAVLÍČEK, Radek - PECL, Jiří - PEŇÁZ, Petr (Eds.).
Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Paris 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 113 s. ISBN 978-80-210-6882-7.


více

 

ČERVENKA, Petr - HANOUSKOVÁ, Michaela - ONDRA, Svatoslav - SOBOL, Karel.
Virtuální průvodce budovami MU pro pohybově postižené. 2014.


více

 
2013

HANOUSKOVÁ, Michaela - KNYTTL, Vojtěch - ONDRA, Svatoslav - STODOLA, Jiří.
Knihovní brána pro zrakově postižené. 2013.


více

 

obálka DAMM, Christoph - HANOUSKOVÁ, Michaela - ONDRA, Svatoslav - PEŇÁZ, Petr (Eds.).
Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 165 s. ISBN 978-80-210-6270-2.


více

 
2012

HANOUSKOVÁ, Michaela - PEŇÁZ, Petr - ONDRA, Svatoslav.
Accessible document: a digital paradox. 2012. HRV, University of Zagreb, Croatia. 28.11.2012 - 30.11.2012, evropská akce.


více

 

ČERVENKA, Petr - HANOUSKOVÁ, Michaela - MÁSILKO, Lukáš - NEČAS, Ondřej.
Tactile Graphics Production and its Principles. 2012. AUT, Johann Kepler University, Linz, Austria. 9.7.2012 - 13.7.2012, celosvětová akce.


více

 
2010

HANOUSKOVÁ, Michaela.
Knihovní služby pro studenty se zdravotním postižením na Masarykově univerzitě. ITlib. Informačné technológie a knižnice, Centrum vedecko-technických informácií, Slovensko. ISSN 1336-0779, 2010, vol. 2010, no. 03.


více

 
2009

HANOUSKOVÁ, Michaela - ČERVENKA, Petr.
Kartografická díla pro zrakově postižené. 2009. Moravské kartografické centrum Velké Opatovice. 3.7.2009 - 30.11.2009.


více

 

HANOUSKOVÁ, Michaela - NEČAS, Ondřej - STEHLÍKOVÁ, Karolína.
Tactile Encoding and its Role in Higher Education. 2009.


více

 

HANOUSKOVÁ, Michaela - STODOLA, Jiří.
Vysokoškolské knihovny pro zrakově postižené. 2009.


více

 
2007

HANOUSKOVÁ, Michaela - STODOLA, Jiří.
Vysokoškolské knihovny pro zrakově postižené. In Sborník příspěvků z II. národní konference se zahraniční účastí "Vysokoškolské studium bez bariér" a XI. ročníku odborné konference s mezinárodní účastí "Handicap 2007". Liberec : Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-7372-314-9, s. 29-32.


více