prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Fotografie nezveřejněna

 

Akademické a řídící funkce
Univerzita/FakultaMasarykova univerzita
Funkceprorektor pro akademické záležitosti

Svěřenými oblastmi činnosti prorektora pro akademické záležitosti jsou:

 • řízení politiky zajišťování kvality v oblasti vzdělávání a výzkumu a vývoje,
 • koordinace personální politiky univerzity v akademické sféře,
 • koordinace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • řízení studijních záležitostí v doktorských studijních programech,
 • koordinace udílení vyznamenání a cen MU a cen udělovaných jinými institucemi,
 • koordinace institucionálního repozitáře,
 • koordinace a vykazování publikační činnosti (RIV),
 • koordinace ediční činnosti.

Prorektor pro akademické záležitosti zejména:

 • přezkoumává rozhodnutí o přijímání ke studiu a rozhodnutí o právech a povinnostech v případě studentů studujících v doktorských studijních programech,
 • rozhoduje ve věcech uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na úrovni doktorského studijního programu,
 • vydává osvědčení o nahrazení zkratky akademického titulu podle § 99 odst. 10 zákona,
 • vykonává řídící pravomoci v oblasti své působnosti vůči:
 1. řediteli Nakladatelství,
 2. vedoucímu Odboru pro akademické kvalifikace a kvalitu.

Tím nejsou dotčeny pravomoci, které jsou ve výhradní působnosti rektora nebo kvestora.

Kancelář316
 (Žerotínovo nám. 617/9, Brno-město, Brno)
Telefon549 49 1037
Fax549 49 1060
E-mailprorektordotakad@munidotcz
 
PracovištěÚstav populačních studií (Fakulta sociálních studií)
Funkcevedoucí institutu
Členství v akademických a dalších orgánech MU
Vědecká radaMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Kolegium rektoraMasarykova univerzita
Oborová radaSociologie (čtyřleté)
Ediční rada (vědecká redakce)Masarykova univerzita
VedeníMasarykova univerzita
Pracoviště
Fakulta/ÚstavFakulta sociálních studií
Katedra/OdděleníKatedra sociologie
Pracovní zařazeníprofesor
Kancelář3.65
 (Joštova 218/10, Brno-město, Brno)
Telefon549 49 6205
E-mailrabu@fssdotmunidotcz
 
Fakulta/ÚstavFakulta sociálních studií
Katedra/OdděleníÚstav populačních studií
Pracovní zařazeníprofesor
Osobní informace
Osobní identifikace832 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URLhttp://www.muni.cz/fss/people/Ladislav.Rabusic
Interní informaceautentizovaný odkaz do nového oknaInet MU, autentizovaný odkaz do nového oknaIS MU, www.muni.cz