Prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 32 records, displayed 1 - 30

 
2000

BILDER, Josef - KOSTŘICA, Rom - JURGA, Ludovít.
Nádory hlavy a krku. In Klinická onkológia a rádioterpia. Vyd. První. Bratislava : SAP-Slovak Academic Press, s.ro.o., 2000. 80-88908-71-X, ISBN 80-88908-71-X, pp. 683-730.


more

 
1998

VANĚK, Jiří - BILDER, Josef.
Augmentation in stomatology. Artificial organs, USA, USA. ISSN 0160-564X, 1998, vol. 22, no. 9, p. 813-813.


more

 

VANĚK, Jiří - BILDER, Josef.
Dentální enosseální implantáty v rekonstrukci zubního oblouku. Choroby hlavy a krku, Bratislava, Alfa a Omega Publishers, Slovakia. ISSN 1210-0447, 1998, vol. 7, no. 2, pp. 5-7.


more

 

BILDER, Josef.
Osteointegrace titanu v implantologii. In IV. Brněnské implantologické dny s mezinárodní účastí. Vyd. I. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1998. ISBN 80-210-1930-1, p. 6-6. 11.-13.11.1998.


more

 

BILDER, Josef.
The standards of success in implantology. Artificial organs, USA, USA. ISSN 0160-564X, 1998, vol. 22, no. 9, p. 810-810.


more

 
1997

VANĚK, Jiří - BILDER, Josef.
Augmentace ve stomatologii. In III. brněnské implantologické dny s mezinárodní účastí. Brno : II. stomatologická klinika LF MU, 1997. ISBN 80-210-1794-5, p. 5-5.


more

 

BILDER, Josef.
Etika v chirurgii (Úvaha o pregraduální výuce etiky). Scripta medica. ISSN 1211-3395, 1997, vol. 70, no. sup. 4, pp. 160-162.


more

 

BILDER, Josef.
Kritéria úspěšnosti v implantologii. In III. brněnské implantologické dny s mezinárodní účastí. Brno : II. stomatologická klinika LF MU, 1997. ISBN 80-210-1794-5, p. 4-4.


more

 

BILDER, Josef.
O významu výuky etiky v medicíně, tedy i v chirurgii. Zdravotnické noviny : týdeník odborných profesí ve zdravotnictví, Praha, Strategie. ISSN 0044-1996, 1997, vol. 46, no. 49, p. 6-6.


more

 

BILDER, Josef.
Stomatologie a medicína. Scripta medica. ISSN 1211-3395, 1997, vol. 70, no. 8, pp. 480-481.


more

 
1996

BILDER, Josef - ADLER, Jiří - BRYCHTA, Pavel.
Human allogenous oral keratinocytes: In vitro culture, quality control and clinical application. Journal of C-M Surgery. ISSN 0301-0503, 1996, vol. 24, no. Suppl. 1, p. 20-20.


more

 

KILIAN, Jan - BILDER, Josef - VANĚK, Jiří.
Základy preventivní stomatologie. Praha : 1996. ISBN 80-7184-145-5.


more

 
1995

BILDER, Josef.
Od amalgamu k budoucnosti. Česká stomatologie. ISSN 1210-7891, 1995, vol. 6, no. 5.


more

 

LINHART, Karel - BILDER, Josef.
Václav Klaus na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana., Brno, Nadace MU. ISSN 1211-6866, 1995, vol. 2., no. 11, pp. 15-16.


more

 
1994

WECHSLER, Jan - BILDER, Josef.
Prof.MUDR.Július Petřivalský,zakladatel současné moravské chirurgické školy. Rozhledy v chirurgii. ISSN 0035-9951, 1994, vol. 73, no. 5, pp. 242-243.


more

 

LINHART, Karel - BILDER, Josef - ŠMARDA, Jan.
Profesor MUDr. Jan Navrátil, průkopník kardiochirurgie v Brně a ve Vídni. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana., Brno, Nadace MU. ISSN 1211-6866, 1994, vol. 1., no. 3, pp. 10-11.


more

 

LINHART, Karel - BILDER, Josef - ŠMARDA, Jan.
Zpráva o Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana., Brno, Nadace MU. ISSN 1211-6866, 1994, vol. 1., no. 2, pp. 2-4.


more

 
1993

BILDER, Josef.
Orální mukositida indukovaná cytostatiky a zářením. Klinická onkologie. ISSN 0862-495X, 1993, vol. 5, no. 4, pp. 110-112.


more

 
1985

HORNOVÁ, Jana - BILDER, Josef - TRÁVNÍK, Pavel - PROCHÁZKOVÁ, Ludmila.
Benign osteoblastomas of the Jaws. In Scripta medica. Česká republik : Universita J.E.Purkyně, 1985. pp. 279-284.


more

 

BILDER, Josef - PROCHÁZKOVÁ, Ludmila - KOŠUT, Vladimír - MALANTOVÁ, Maria.
Racionalizace léčby zhoubných nádorů orofaciální oblasti. Česká republika : Ministerstvo školství České republiky, 1985.


more

 
1983

PROCHÁZKOVÁ, Ludmila - HORNOVÁ, Jana - BILDER, Jan.
The prognostic significance of ommunological response in the regional lymph nodes in cases of orofacial malignant tumours. Scripta medica, Česká republika, Lékařská fakulta J.E.Purkyně. 1983, vol. 56, no. 3, pp. 141-149.


more

 
1982

BILDER, Josef - PROCHÁZKOVÁ, Ludmila - KOŠUT, Vladimír.
Complictions of cytostatic onkotherapy. In Acta Facult. Med. Univ. Brunensis - Stomatologický sborník LF UJEP Brno. Česká republika : Lékařská fakulta J.E.Purkyně Brno, 1982. pp. 175-179.


more

 

PROCHÁZKOVÁ, Ludmila - BILDER, Josef - HORNOVÁ, Jana - TEJKALOVÁ, Anna - MALANTOVÁ, Maria.
Histopatologický grading orofaciálních karcinomů v retrospektívní klinické studii. Československá stomatologie, 82,1982,5, Česká republika, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. 1982, vol. 82, no. 5, pp. 327-331.


more

 

KOŠUT, Vladimír - BILDER, Josef - MALANTOVÁ, Maria - PROCHÁZKOVÁ, Ludmila - RASZKA, Miroslav.
Changes in the skin sensitivity in patiens suffering from myofacial pain syndrome and jaw dysfunction. In Acta Facult. Med. Univ. Brunensis- Stomatologický sborník. Česká republika : Lékařská fakulta University J.E.Purkyně, 1982. pp. 141-145.


more

 

BILDER, Josef - PROCHÁZKOVÁ, Ludmila.
The pinning of zygomaticomaxillary impressed fractures. In Acta Facult. Med. Univ. Brunensis. Česká republika : Lékařská fakulta J.E.Purkyně Brno, 1982. pp. 37-42.


more

 
1981

PROCHÁZKOVÁ, Ludmila - HORNOVÁ, Jana - BILDER, Josef - KRPENSKÝ, Antonín.
Rabdomyosarkomy orofaciální oblasti. Československá stomatologie., Česká republika, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. 1981, vol. 81, no. 4, pp. 283-288.


more

 
1980

BILDER, Josef - PROCHÁZKOVÁ, Ludmila - KOŠUT, Vladimír.
Léčba zhoubných nádorů v orofaciální oblasti - státní výzkumný úkol. Česká republika : Ministerstvo školství České republiky., 1980.


more

 
1979

HORNOVÁ, Jana - PROCHÁZKOVÁ, Ludmila - BILDER, Josef - KRPENSKÝ, Antonín.
Rabdomyomy orofaciální oblasti. Československá stomatologie, Česká republika, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. 1979, vol. 79, no. 4, pp. 267-270.


more

 
1977

BILDER, Josef - PROCHÁZKOVÁ, Ludmila.
Transalveolární fixace zlomenin v kojeneckém věku. Praktické zubní lékařství, Česká republika, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. 1977, vol. 25, no. 3, pp. 78-81.


more

 
1972

BILDER, Josef - HOLÝ, Jiří - PROCHÁZKOVÁ, Ludmila - PROCHÁZKA, Jaroslav.
Selective arteriography of the maxillary artery. Dento-Maxillo-Facial Radiology, Germany. 1972, no. 1, pp. 58-59.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 32 records, displayed 1 - 30