Kabinet češtiny pro cizince

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Kabinet češtiny pro cizince
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Sídlo:budova D, areál Arne Nováka 1, Veveří, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 1593
Fax:541 145 960
E-mail:cest@phildotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/kabcest/indexcz.php

Vedoucí pracoviště:
PhDr. Eva Rusínová

Zástupce vedoucího:
PhDr. Lea Vyskočilová