Department of Archaeology and Museology

Head:Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Vice-head:PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Department WWW pages:link to a new windowhttp://www.phil.muni.cz/waou

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Professors:Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Associate Professors:Assoc. Prof. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.
Assoc. Prof. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Assoc. Prof. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Assistant Professors:Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Mgr. Peter Milo, Dr. phil.
PhDr. Marie Pardyová, CSc.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Dr. phil. Maximilian Wilding
Instructors:Mgr. Pavel Holman
Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Mgr. Lenka Krušinová
Mgr. Lenka Mrázová
Scientific Researchers:Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Non-academic Staff:Mgr. Adéla Balcárková (specialist)
Pavel Čáp (laboratory technician)
Mgr. Kateřina Doležalová (specialist)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (specialist)
František Dvořák (caretaker - maintenanceman)
Jana Dvořáková (accountant)
Mgr. Jana Fantová (project manager)
Mgr. Michal Hlavica (computer equipment technician)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (specialist)
Mgr. David Kalhous, Ph.D. (specialist)
Kateřina Kepáková, DiS. (laboratory technician)
Mgr. Petr Kočár (specialist)
Mgr. Jan Kolář (specialist)
Mgr. Renata Macholdová (librarian)
Mgr. Barbora Machová (specialist)
* Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (specialist)
* Ing. Dagmar Navrátilová (financial manager)
Mgr. Vojtěch Nosek (specialist)
Mgr. Libor Petr (specialist)
Mgr. Jan Petřík (specialist)
Mgr. Soňa Plchová (draughtsman)
PhDr. Miroslava Pluháčková (specialist)
Mgr. Marie Salvetová (specialist)
Ing. Táňa Sochorová (financial manager)
Jitka Šibíčková (project administrator)
Bc. Šárka Trávníčková (assistent editor)
Alena Trojáková (specialist)
Mgr. Michal Vágner (specialist)
Mgr. Lucie Valášková (assistant)
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D. (specialist)
External Teachers
Mgr. Jaroslav Bartík
PhDr. BcA. Darina Hlinková, Ph.D.
Assoc. Prof. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Mgr. David Kalhous, Ph.D.
Mgr. Horymír Kubíček
Mgr. Hana Mayerová
PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
Mgr. Hana Nováková, Ph.D.
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Ing. Rostislav Rajchl
Mgr. Václav Rutar
MgA. Bc. Tomáš Rybníček
Mgr. Zdeněk Schenk
Mgr. Pavla Stöhrová
MgA. Mgr. Barbora Svátková, Ph.D.
PhDr. František Šebek
Ing. Ivo Štěpánek
JUDr. Jiří Varhaník
Students in Doctoral Degree Programmes

The total number of doctoral students: 58

Student lists are not publicly available. You can log in to view the list.

External People
Mgr. Jaroslav Bartík
Mgr. Richard Bíško
Mgr. Jarmila Bíšková
Mgr. Kateřina Doležalová
Assoc. Prof. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Mgr. Dana Fialová
Bc. Aleš Hanák
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jirák
František Jurka
Jiří Kadlec
Mgr. Šimon Kochan
Mgr. Martin Kontár
Bc. Hana Kubelková
Bc. Michal Labuda
Mgr. Hana Lukšíková
Mgr. Zuzana Pecenová
Bc. Kristína Piačková
Mgr. Soňa Plchová
Bc. Michaela Prišťáková
Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
Ing. Alena Selucká
Bc. et Bc. Karel Slavíček
Mgr. Silvie Suchánková
Jakub Šimík
Bc. Anežka Špinlerová
Mgr. Tomáš Tencer
Mgr. et Mgr. Hana Uhlířová
Bc. Matúš Vadoc
Bc. Jan Zeman
Mgr. Anna Žáková

* Maternity/Parental leave