Department of Archaeology and Museology

Head:Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Vice-head:PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Department WWW pages:link to a new windowhttp://www.phil.muni.cz/waou

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Professors:Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Associate Professors:Assoc. Prof. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.
Assoc. Prof. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Assoc. Prof. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Assistant Professors:Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Mgr. Peter Milo, Dr. phil.
PhDr. Marie Pardyová, CSc.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Dr. phil. Maximilian Wilding
Instructors:Mgr. Pavel Holman
Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Mgr. Lenka Krušinová
Scientific Researchers:Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Non-academic Staff:Mgr. Adéla Balcárková (specialist)
Pavel Čáp (laboratory technician)
Mgr. Kateřina Doležalová (specialist)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (specialist)
František Dvořák (caretaker - maintenanceman)
Jana Dvořáková (accountant)
Mgr. Jana Fantová (project manager)
Mgr. Michal Hlavica (computer equipment technician)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (specialist)
Mgr. David Kalhous, Ph.D. (specialist)
Kateřina Kepáková, DiS. (laboratory technician)
Mgr. Petr Kočár (specialist)
Mgr. Jan Kolář (specialist)
Mgr. Renata Macholdová (librarian)
Mgr. Barbora Machová (specialist)
* Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (specialist)
* Ing. Dagmar Navrátilová (financial manager)
Mgr. Vojtěch Nosek (specialist)
Mgr. Libor Petr (specialist)
Mgr. Jan Petřík (specialist)
Mgr. Soňa Plchová (draughtsman)
PhDr. Miroslava Pluháčková (specialist)
Mgr. Marie Salvetová (specialist)
Ing. Táňa Sochorová (financial manager)
Jitka Šibíčková (project administrator)
Bc. Šárka Trávníčková (assistent editor)
Alena Trojáková (specialist)
Mgr. Michal Vágner (specialist)
Mgr. Lucie Valášková (assistant)
Mgr. Petr Žákovský (specialist)
External Teachers
Mgr. Hana Nováková, Ph.D.Mgr. Václav Rutar
Students in Doctoral Degree Programmes

The total number of doctoral students: 62

Student lists are not publicly available. You can log in to view the list.

External People
Mgr. Richard Bíško
Mgr. Kateřina Doležalová
Assoc. Prof. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Mgr. Dana Fialová
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Mgr. Martin Kontár
Bc. Hana Kubelková
Mgr. Hana Lukšíková
Mgr. Lenka Mrázová
Mgr. Soňa Plchová
Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
Mgr. Jan Šeiner
Mgr. Tomáš Tencer
Mgr. et Mgr. Hana Uhlířová

* Maternity/Parental leave