Ústav archeologie a muzeologie

Vedoucí pracoviště:prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Zástupce vedoucího:PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wuam

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Docenti:doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Odborní asistenti:Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Dr. phil. Maximilian Wilding
Asistenti:Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Mgr. Lenka Mrázová
Vědeckovýzkumní pracovníci:Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Dr. phil. Peter Milo
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Adéla Balcárková (odborná pracovnice)
Pavel Čáp (laborant)
František Dvořák (domovník - údržbář)
Jana Dvořáková (ekonomka)
Mgr. Margita Filipová (administrativně-technická pracovnice)
Mgr. Michal Hlavica (technik ICT)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (odborný pracovník)
Kateřina Kepáková, DiS. (laborantka)
Mgr. Petr Kočár (odborný pracovník)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Renata Macholdová (knihovnice)
Mgr. Barbora Machová (odborná pracovnice)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Libor Petr, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Jan Petřík (odborný pracovník)
Mgr. Soňa Plchová (kreslička)
PhDr. Miroslava Pluháčková (odborná pracovnice)
Jitka Šibíčková (sekretářka)
Bc. Šárka Trávníčková (ediční referentka)
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D. (odborný pracovník)
Externí vyučující
Mgr. Andrea Březinová
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.
PhDr. BcA. Darina Hlinková, Ph.D.
Mgr. Pavel Holman
Mgr. Tomáš Kučera
Mgr. Hana Mayerová
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
Mgr. Hana Nováková, Ph.D.
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
Mgr. Václav Rutar
Mgr. Pavla Stöhrová
MgA. Mgr. Barbora Svátková, Ph.D.
Ing. Ivo Štěpánek
Yigit Tokgöz
Mgr. Luděk Vacín, Ph.D.
Mgr. Petr Vachůt
Mgr. Lucie Valášková
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 57

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Bc. Katarína Adameková
Mgr. Richard Bíško
Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.
Susan Deirdre Bridgford, PhD.
Mgr. Kateřina Břečková
Mgr. Alžběta Čerevková
Bc. Kateřina Červená
Mgr. Gabriela Dreslerová
Mgr. Michal Hlavica
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Alena Hrušková
RNDr. Ivana Jarošová, Ph.D.
František Jurka
Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D.
Mgr. Romana Kočárová
Martin Košťál
Mgr. Zuzana Lenďáková
Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.
Mgr. Iveta Macháčková
Bc. Johana Malíšková
Bc. et Bc. Ondrej Mikláš
Mgr. Vojtěch Nosek
Mgr. Marek Novák
Mgr. Petr Odehnal, PhD.
Mgr. Alena Pavlůsková
Bc. Michaela Prišťáková
Mgr. Marie Salvetová
Ing. Alena Selucká
Mgr. Bc. Karel Slavíček
Mgr. Silvie Suchánková
Jakub Šimík
prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.
Mgr. Tomáš Tencer
Mgr. Kateřina Těsnohlídková
Alena Trojáková
Mgr. Michal Vágner
Bc. Jakub Vidlák
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.
Mgr. Jan Zeman