Ústav archeologie a muzeologie

Vedoucí pracoviště:prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Zástupce vedoucího:PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/waou

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Docenti:doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Odborní asistenti:Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Dr. phil. Maximilian Wilding
Asistenti:Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Mgr. Lenka Mrázová
Vědeckovýzkumní pracovníci:Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Dr. phil. Peter Milo
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Adéla Balcárková (odborná pracovnice)
Pavel Čáp (laborant)
František Dvořák (domovník - údržbář)
Jana Dvořáková (ekonomka)
Mgr. Margita Filipová (administrativně-technická pracovnice)
Mgr. Michal Hlavica (technik ICT)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. David Kalhous, Ph.D. (odborný pracovník)
Kateřina Kepáková, DiS. (laborantka)
Mgr. Petr Kočár (odborný pracovník)
Mgr. Jan Kolář (odborný pracovník)
Mgr. Renata Macholdová (knihovnice)
Mgr. Barbora Machová (odborná pracovnice)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Libor Petr (odborný pracovník)
Mgr. Jan Petřík (odborný pracovník)
Mgr. Soňa Plchová (kreslička)
PhDr. Miroslava Pluháčková (odborná pracovnice)
Jitka Šibíčková (administrátorka projektu)
Bc. Šárka Trávníčková (ediční referentka)
Alena Trojáková (odborná pracovnice)
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D. (odborný pracovník)
Externí vyučující
Mgr. Jaroslav Bartík
Mgr. Horymír Kubíček
Mgr. Hana Nováková, Ph.D.
Mgr. Václav Rutar
MgA. Bc. Tomáš Rybníček
JUDr. Jiří Varhaník
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 57

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Veronica Iustina Bärcutean
Mgr. Jaroslav Bartík
Bc. Eva Benešová
Bc. Kateřina Břečková
Mgr. Kateřina Doležalová
Mgr. Gabriela Dreslerová
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Pavla Dvořáková
Mgr. Marcela Fungáčová
Bc. Aleš Hanák
Bc. Stanislav Hasil
Mgr. Michal Hlavica
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jirák
František Jurka
Jiří Kadlec
Mgr. Šimon Kochan
Jakub Koryčanský
Bc. et Bc. Anna Koudelková
Petr Kratochvíl
Bc. Michaela Kršová
Jakub Kychler
Patrik Kychler
Bc. Michal Labuda
Mgr. Hana Lukšíková
Johana Malíšková
Bc. et Bc. Ondrej Mikláš
Edith Nechansky
Kristýna Pavlíková
Mgr. Zuzana Pecenová
Bc. Kristína Piačková
Hana Poláchová
Bc. Michaela Prišťáková
Andrej Púčať
Mgr. Marie Salvetová
Mgr. Bc. Karel Slavíček
Mgr. Silvie Suchánková
Jakub Šimík
Vilém Šoulák
Bc. Anežka Špinlerová
Mgr. Jakub Těsnohlídek
Petr Uher
Bc. Matúš Vadoc
Mgr. Michal Vágner
Barbora Vrábelová
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.
Mgr. Jan Zeman
Mgr. Anna Žáková
Bc. Boleslav Žemlík