Ústav archeologie a muzeologie

Vedoucí pracoviště:prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Zástupce vedoucího:PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/waou

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
Docenti:doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Odborní asistenti:Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Mgr. Peter Milo, Dr. phil.
PhDr. Marie Pardyová, CSc.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Dr. phil. Maximilian Wilding
Asistenti:Mgr. Pavel Holman
Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Mgr. Lenka Krušinová
Vědeckovýzkumní pracovníci:Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Pavel Čáp (laborant)
Mgr. Kateřina Doležalová (odborná pracovnice)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (odborný pracovník)
František Dvořák (domovník - údržbář)
Jana Dvořáková (ekonomka)
Mgr. Jana Fantová (manažerka projektu)
Bc. Michal Hlavica (technik ICT)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. David Kalhous, Ph.D. (odborný pracovník)
Kateřina Kepáková, DiS. (laborantka)
Mgr. Petr Kočár (odborný pracovník)
Mgr. Jan Kolář (odborný pracovník)
Mgr. Bc. Josef Jan Kovář (specializovaný pracovník)
Mgr. Renata Macholdová (knihovnice)
Mgr. Barbora Machová (odborná pracovnice)
* Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (odborná pracovnice)
* Ing. Dagmar Navrátilová (finanční manažerka)
Mgr. Vojtěch Nosek (specializovaný pracovník)
Mgr. Libor Petr (odborný pracovník)
Mgr. Jan Petřík (odborný pracovník)
Mgr. Soňa Plchová (kreslička)
PhDr. Miroslava Pluháčková (odborná pracovnice)
Mgr. Marie Salvetová (specializovaná pracovnice)
Ing. Táňa Sochorová (finanční manažerka)
Jitka Šibíčková (administrátorka projektu)
Mgr. Jakub Těsnohlídek (odborný pracovník)
Bc. Šárka Trávníčková (ediční referentka)
Alena Trojáková (odborná pracovnice)
Mgr. Michal Vágner (odborný pracovník)
Mgr. Lucie Valášková (referentka)
Mgr. Petr Žákovský (odborný pracovník)
Externí vyučující
* Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.
Mgr. Miroslav Dejmal
Mgr. Tomáš Hlavička
Mgr. Lenka Lisá, PhD.
Mgr. Hana Lukšíková
* Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Schenk
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, DrSc.
JUDr. Jiří Varhaník
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 62

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Mgr. Richard Bíško
Mgr. Jarmila Bíšková
Mgr. Kateřina Doležalová
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Mgr. Dana Fialová
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jirák
Mgr. Martin Kontár
Bc. et Bc. Anna Koudelková
Bc. Hana Kubelková
Mgr. Hana Lukšíková
Mgr. Barbora Machová
Mgr. Lenka Mrázová
Mgr. Soňa Plchová
Bc. Michaela Prišťáková
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
Mgr. Marie Salvetová
Mgr. Silvie Suchánková
Mgr. Jan Šeiner
Bc. Anežka Špinlerová
Mgr. et Mgr. Hana Uhlířová
Mgr. Michal Vágner
Bc. Jan Zeman
Mgr. Anna Žáková

* Mateřská nebo rodičovská dovolená