Ústav archeologie a muzeologie

Vedoucí pracoviště:prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Zástupce vedoucího:PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/waou

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Docenti:doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Odborní asistenti:Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Mgr. Peter Milo, Dr. phil.
PhDr. Marie Pardyová, CSc.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Dr. phil. Maximilian Wilding
Asistenti:Mgr. Pavel Holman
Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Mgr. Lenka Krušinová
Mgr. Lenka Mrázová
Vědeckovýzkumní pracovníci:Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Adéla Balcárková (odborná pracovnice)
Pavel Čáp (laborant)
Mgr. Kateřina Doležalová (odborná pracovnice)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (odborný pracovník)
František Dvořák (domovník - údržbář)
Jana Dvořáková (ekonomka)
Mgr. Jana Fantová (manažerka projektu)
Mgr. Michal Hlavica (technik ICT)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. David Kalhous, Ph.D. (odborný pracovník)
Kateřina Kepáková, DiS. (laborantka)
Mgr. Petr Kočár (odborný pracovník)
Mgr. Jan Kolář (odborný pracovník)
Mgr. Renata Macholdová (knihovnice)
Mgr. Barbora Machová (odborná pracovnice)
* Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (odborná pracovnice)
* Ing. Dagmar Navrátilová (finanční manažerka)
Mgr. Vojtěch Nosek (specializovaný pracovník)
Mgr. Libor Petr (odborný pracovník)
Mgr. Jan Petřík (odborný pracovník)
Mgr. Soňa Plchová (kreslička)
PhDr. Miroslava Pluháčková (odborná pracovnice)
Mgr. Marie Salvetová (specializovaná pracovnice)
Ing. Táňa Sochorová (finanční manažerka)
Jitka Šibíčková (administrátorka projektu)
Bc. Šárka Trávníčková (ediční referentka)
Alena Trojáková (odborná pracovnice)
Mgr. Michal Vágner (odborný pracovník)
Mgr. Lucie Valášková (referentka)
Mgr. Petr Žákovský (odborný pracovník)
Externí vyučující
doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Mgr. David Kalhous, Ph.D.
Mgr. Hana Mayerová
PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
Mgr. Hana Nováková, Ph.D.
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Ing. Rostislav Rajchl
Mgr. Václav Rutar
MgA. Bc. Tomáš Rybníček
Mgr. Zdeněk Schenk
Mgr. Pavla Stöhrová
PhDr. František Šebek
Ing. Ivo Štěpánek
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 62

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Mgr. Richard Bíško
Mgr. Jarmila Bíšková
Mgr. Kateřina Doležalová
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Mgr. Dana Fialová
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
RNDr. Leona Chadimová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jirák
Mgr. Šimon Kochan
Mgr. Martin Kontár
Bc. Hana Kubelková
Mgr. Hana Lukšíková
Mgr. Soňa Plchová
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
Ing. Alena Selucká
Mgr. Tomáš Tencer
Mgr. et Mgr. Hana Uhlířová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená