Ústav archeologie a muzeologie

Vedoucí pracoviště:prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Zástupce vedoucího:PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wuam

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Docenti:doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Odborní asistenti:Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Dr. phil. Maximilian Wilding
Asistenti:Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Mgr. Lenka Mrázová
Vědeckovýzkumní pracovníci:Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Dr. phil. Peter Milo
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Adéla Balcárková (odborná pracovnice)
Pavel Čáp (laborant)
František Dvořák (domovník - údržbář)
Jana Dvořáková (ekonomka)
Mgr. Margita Filipová (administrativně-technická pracovnice)
Mgr. Michal Hlavica (technik ICT)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (odborný pracovník)
Kateřina Kepáková, DiS. (laborantka)
Mgr. Petr Kočár (odborný pracovník)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Renata Macholdová (knihovnice)
Mgr. Barbora Machová (odborná pracovnice)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Libor Petr, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Jan Petřík (odborný pracovník)
Mgr. Soňa Plchová (kreslička)
PhDr. Miroslava Pluháčková (odborná pracovnice)
Zbyněk Polák (ediční referent)
Jitka Šibíčková (sekretářka)
Bc. Šárka Trávníčková (ediční referentka)
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D. (odborný pracovník)
Externí vyučující
Mgr. Pavel Holman
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
Mgr. Hana Nováková, Ph.D.
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 57

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Bc. Katarína Adameková
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Bc. Kateřina Bergerová
Mgr. Richard Bíško
Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.
Mgr. Gabriela Dreslerová
Pavla Dvořáková
Bc. Aleš Hanák
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Alena Hrušková
František Jurka
Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D.
Mgr. Romana Kočárová
Bc. et Bc. Anna Koudelková
Mgr. Barbora Machová
Bc. et Bc. Ondrej Mikláš
Edith Nechansky
Svatava Nezvalová
Mgr. Alena Pavlůsková
Bc. Ludvík Pouzar
Bc. Michaela Prišťáková
Martin Rampáček
Mgr. Marie Salvetová
Mgr. Bc. Karel Slavíček
Mgr. Silvie Suchánková
Jakub Šimík
Mgr. Tomáš Tencer
Mgr. Kateřina Těsnohlídková
Alena Trojáková
Mgr. Michal Vágner
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.
Mgr. Jan Zeman
Bc. Boleslav Žemlík
Daniel Žemlík