Ústav archeologie a muzeologie

Vedoucí pracoviště:prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Zástupce vedoucího:PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/waou

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Docenti:doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Odborní asistenti:Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Dr. phil. Maximilian Wilding
Asistenti:Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Mgr. Lenka Mrázová
Vědeckovýzkumní pracovníci:Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Dr. phil. Peter Milo
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Adéla Balcárková (odborná pracovnice)
Pavel Čáp (laborant)
František Dvořák (domovník - údržbář)
Jana Dvořáková (ekonomka)
Mgr. Margita Filipová (administrativně-technická pracovnice)
Mgr. Michal Hlavica (technik ICT)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. David Kalhous, Ph.D. (odborný pracovník)
Kateřina Kepáková, DiS. (laborantka)
Mgr. Petr Kočár (odborný pracovník)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Renata Macholdová (knihovnice)
Mgr. Barbora Machová (odborná pracovnice)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Libor Petr (odborný pracovník)
Mgr. Jan Petřík (odborný pracovník)
Mgr. Soňa Plchová (kreslička)
PhDr. Miroslava Pluháčková (odborná pracovnice)
Jitka Šibíčková (administrátorka projektu)
Bc. Šárka Trávníčková (ediční referentka)
Alena Trojáková (odborná pracovnice)
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D. (odborný pracovník)
Externí vyučující
Mgr. Michal Ernée, Ph.D.
Mgr. Marie Gilbertová
Mgr. Pavel Holman
Mgr. Irena Chovančíková
PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková
Mgr. Petra Maříková Vlčková
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
Mgr. Petr Neruda, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.
Mgr. Hana Nováková, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.
PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D.
Mgr. Václav Rutar
MgA. Mgr. Barbora Svátková, Ph.D.
PhDr. Jan Šmerda
Ing. Ivo Štěpánek
Mgr. Lucie Valášková
Mgr. Pavel Vavřín, Ph.D.
Mgr. Tomáš Zapletal
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 58

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Mgr. Jaroslav Bartík
Mgr. Richard Bíško
Bc. Kateřina Břečková
Mgr. Kateřina Doležalová
Mgr. Gabriela Dreslerová
Jana Dvořáková
Bc. Aleš Hanák
Mgr. Michal Hlavica
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jirák
František Jurka
Jiří Kadlec
Mgr. Šimon Kochan
Bc. et Bc. Anna Koudelková
Bc. Michal Labuda
Mgr. Hana Lukšíková
PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
Mgr. Marek Novák
Mgr. Zuzana Pecenová
Bc. Kristína Piačková
Hana Poláchová
Bc. Michaela Prišťáková
Mgr. Marie Salvetová
Ing. Alena Selucká
Mgr. Silvie Suchánková
Jakub Šimík
Josef Špaček
Bc. Anežka Špinlerová
Mgr. Jakub Těsnohlídek
Bc. Šárka Trávníčková
Alena Trojáková
Bc. Matúš Vadoc
Mgr. Michal Vágner
Barbora Vrábelová
Mgr. Jan Zeman
Mgr. Anna Žáková