Ústav archeologie a muzeologie

Vedoucí pracoviště:prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Zástupce vedoucího:PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wuam

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Docenti:doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Odborní asistenti:Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Dr. phil. Maximilian Wilding
Asistenti:Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Mgr. Lenka Mrázová
Vědeckovýzkumní pracovníci:Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Dr. phil. Peter Milo
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Adéla Balcárková (odborná pracovnice)
Pavel Čáp (laborant)
František Dvořák (domovník - údržbář)
Jana Dvořáková (ekonomka)
Mgr. Margita Filipová (administrativně-technická pracovnice)
Mgr. Michal Hlavica (technik ICT)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (odborný pracovník)
Kateřina Kepáková, DiS. (laborantka)
Mgr. Petr Kočár (odborný pracovník)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Renata Macholdová (knihovnice)
Mgr. Barbora Machová (odborná pracovnice)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Libor Petr (odborný pracovník)
Mgr. Jan Petřík (odborný pracovník)
Mgr. Soňa Plchová (kreslička)
PhDr. Miroslava Pluháčková (odborná pracovnice)
Zbyněk Polák (ediční referent)
Jitka Šibíčková (sekretářka)
* Bc. Šárka Trávníčková (ediční referentka)
Alena Trojáková (odborná pracovnice)
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D. (odborný pracovník)
Externí vyučující
Mgr. Pavel Holman
PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Mgr. Petra Maříková Vlčková
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
Mgr. Hana Nováková, Ph.D.
Mgr. Pavla Obrovská
Mgr. Václav Rutar
PhDr. Hedvika Sedláčková, CSc.
Mgr. Zdeněk Schenk
PhDr. František Šebek
JUDr. Jiří Varhaník
Mgr. Pavel Vavřín, Ph.D.
Mgr. Tomáš Zapletal
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 57

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Mgr. Jaroslav Bartík
Mgr. Richard Bíško
Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Doležalová
Mgr. Gabriela Dreslerová
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Alena Hrušková
František Jurka
Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D.
Mgr. Romana Kočárová
Ing. Alena Selucká
Mgr. Bc. Karel Slavíček
Mgr. Silvie Suchánková
Mgr. Tomáš Tencer
Mgr. Michal Vágner
Mgr. Jan Zeman

* Mateřská nebo rodičovská dovolená