Ústav archeologie a muzeologie

Vedoucí pracoviště:prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Zástupce vedoucího:PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/waou

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Docenti:doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Odborní asistenti:Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Dr. phil. Peter Milo
PhDr. Marie Pardyová, CSc.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Dr. phil. Maximilian Wilding
Asistenti:Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Mgr. Lenka Mrázová
Vědeckovýzkumní pracovníci:Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Adéla Balcárková (odborná pracovnice)
Pavel Čáp (laborant)
František Dvořák (domovník - údržbář)
Jana Dvořáková (ekonomka)
Mgr. Margita Filipová (administrativně-technická pracovnice)
Mgr. Michal Hlavica (technik ICT)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. David Kalhous, Ph.D. (odborný pracovník)
Kateřina Kepáková, DiS. (laborantka)
Mgr. Petr Kočár (odborný pracovník)
Mgr. Jan Kolář (odborný pracovník)
Mgr. Renata Macholdová (knihovnice)
Mgr. Barbora Machová (odborná pracovnice)
* Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Libor Petr (odborný pracovník)
Mgr. Jan Petřík (odborný pracovník)
Mgr. Soňa Plchová (kreslička)
PhDr. Miroslava Pluháčková (odborná pracovnice)
Jitka Šibíčková (administrátorka projektu)
Bc. Šárka Trávníčková (ediční referentka)
Alena Trojáková (odborná pracovnice)
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D. (odborný pracovník)
Externí vyučující
Mgr. Jaroslav Bartík
PhDr. BcA. Darina Hlinková, Ph.D.
Mgr. Horymír Kubíček
Mgr. Hana Mayerová
Mgr. Hana Nováková, Ph.D.
Mgr. Václav Rutar
MgA. Bc. Tomáš Rybníček
Mgr. Pavla Stöhrová
MgA. Mgr. Barbora Svátková, Ph.D.
PhDr. František Šebek
Ing. Ivo Štěpánek
JUDr. Jiří Varhaník
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 57

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Veronica Iustina Bärcutean
Mgr. Jaroslav Bartík
Bc. Eva Benešová
Mgr. Richard Bíško
Bc. Kateřina Břečková
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Pavla Dvořáková
Bc. Aleš Hanák
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jirák
František Jurka
Jiří Kadlec
Mgr. Šimon Kochan
Bc. et Bc. Anna Koudelková
Petr Kratochvíl
Bc. Michaela Kršová
Jakub Kychler
Patrik Kychler
Bc. Michal Labuda
Mgr. Hana Lukšíková
Johana Malíšková
Bc. et Bc. Ondrej Mikláš
Edith Nechansky
Mgr. Zuzana Pecenová
Hana Poláchová
Bc. Michaela Prišťáková
Mgr. Marie Salvetová
Ing. Alena Selucká
Mgr. Bc. Karel Slavíček
Mgr. Silvie Suchánková
Jakub Šimík
Vilém Šoulák
Bc. Anežka Špinlerová
Petr Uher
Bc. Matúš Vadoc
Barbora Vrábelová
Mgr. Jan Zeman
Mgr. Anna Žáková
Bc. Boleslav Žemlík

* Mateřská nebo rodičovská dovolená