Ústav archeologie a muzeologie

Vedoucí pracoviště:prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/waou

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
Docenti:doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Odborní asistenti:Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Mgr. Peter Milo, Dr. phil.
PhDr. Marie Pardyová, CSc.
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Dr. phil. Maximilian Wilding
Asistenti:Mgr. Pavel Holman
Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
Mgr. Lenka Krušinová
Vědeckovýzkumní pracovníci:Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Pavel Čáp (laborant)
PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (ředitel UNESCO CHAIR)
Mgr. Kateřina Doležalová (odborná pracovnice)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (odborný pracovník)
František Dvořák (domovník - údržbář)
Jana Dvořáková (ekonomka)
Mgr. Jana Fantová (manažerka projektu)
* Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (odborná pracovnice)
Bc. Michal Hlavica (technik ICT)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (odborný pracovník)
Kateřina Jenáčková, DiS. (laborantka)
Mgr. David Kalhous, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Petr Kočár (odborný pracovník)
Mgr. Jan Kolář (odborný pracovník)
Mgr. Bc. Josef Jan Kovář (specializovaný pracovník)
Mgr. Renata Macholdová (knihovnice)
Mgr. Barbora Machová (odborná pracovnice)
* Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (odborná pracovnice)
* Ing. Dagmar Navrátilová (finanční manažerka)
Bc. Vojtěch Nosek (specializovaný pracovník)
Mgr. Libor Petr (odborný pracovník)
Mgr. Jan Petřík (odborný pracovník)
Mgr. Soňa Plchová (kreslička)
PhDr. Miroslava Pluháčková (odborná pracovnice)
Mgr. Marie Salvetová (specializovaná pracovnice)
Ing. Táňa Sochorová (finanční manažerka)
Jitka Šibíčková (administrátorka projektu)
Mgr. Jakub Těsnohlídek (odborný pracovník)
Bc. Šárka Trávníčková (ediční referentka)
Alena Trojáková (odborná pracovnice)
Mgr. Michal Vágner (odborný pracovník)
Mgr. Lucie Valášková (referentka)
Mgr. Petr Žákovský (odborný pracovník)
Externí vyučující
Ing. Jan Beránek
Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.
Mgr. Andrea Březinová
Ing. Štefan Friča
Mgr. Marie Gilbertová
doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.
Mgr. Klára Havlíčková
Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.
PhDr. BcA. Darina Hlinková
Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Mgr. Irena Chovančíková
prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.
Mgr. Horymír Kubíček
Mgr. Lenka Lisá, PhD.
PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
Mgr. Hana Nováková, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Pavúk, Ph.D.
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Mgr. Václav Rutar
Mgr. Zdeněk Schenk
PhDr. Jan Šmerda
Ing. Ivo Štěpánek
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.
Bc. Irem Yilmaz
Mgr. Tomáš Zapletal
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 69

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Mgr. Richard Bíško
Mgr. Jarmila Bíšková
Mgr. Kateřina Doležalová
Silvie Doleželová
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jirák
Mgr. Martin Kontár
Bc. Hana Kubelková
Mgr. Hana Lukšíková
Mgr. Lenka Mrázová
Mgr. Soňa Plchová
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
Mgr. Petra Rebrošová
Bc. et Bc. Karel Slavíček
Mgr. Silvie Suchánková
Mgr. Jan Šeiner
Mgr. Tomáš Tencer
Mgr. et Mgr. Hana Uhlířová
Barbora Vrábelová
Bc. Jan Zeman
Mgr. Anna Žáková

* Mateřská nebo rodičovská dovolená