Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Vedoucí pracoviště:Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Mgr. Stanislav Bárta
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wpvh/

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Odborní asistenti:Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Asistenti:PhDr. Jiřina Štouračová
Vědeckovýzkumní pracovníci:PhDr. Karel Maráz, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Stanislav Bárta (odborný pracovník)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (výzkumný pracovník)
Martina Maradová (sekretářka)
Mgr. Lukáš Reitinger (odborný pracovník)
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 20

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Mgr. Zuzana MacurováAndreas Zajic