Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Vedoucí pracoviště:Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Mgr. Stanislav Bárta
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wpvh/

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Odborní asistenti:Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Stanislav Bárta
PhDr. Jiřina Štouračová
Vědeckovýzkumní pracovníci:PhDr. Karel Maráz, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Stanislav Bárta (odborný pracovník)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (výzkumný pracovník)
Martina Maradová (sekretářka)
Mgr. Lukáš Reitinger (odborný pracovník)
Externí vyučující
Dr. phil. Karel Hruza
Mgr. Miroslava Novotná
Mgr. Klára Řičánková
Mgr. Michal Sejk
Mgr. Jiří Smitka
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 23

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Mgr. Zuzana MacurováDr. Wolfram Ziegler