Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Vedoucí pracoviště:Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wpvh/

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Odborní asistenti:Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Asistenti:PhDr. Jiřina Štouračová
Vědeckovýzkumní pracovníci:PhDr. Karel Maráz, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Lukáš Führer (odborný pracovník)
Martina Maradová (sekretářka)
Mgr. Ivana Musilová (odborná pracovnice)
PhDr. Jiřina Štouračová (odborná pracovnice)
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 27

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Mag. phil. Alexandra KaarMgr. Zuzana Macurová