Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Vedoucí pracoviště:doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wpvh/

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc.
Odborní asistenti:PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Asistenti:PhDr. Jiřina Štouračová
Vědeckovýzkumní pracovníci:PhDr. Karel Maráz, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Martina Maradová (sekretářka)
Externí vyučující
Mgr. Lucie Heilandová
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc.
PhDr. Jindra Pavelková
Mgr. Eva Richtrová
Mgr. Klára Řičánková
Mgr. Martina Smolová
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 22

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Mgr. Zuzana MacurováMgr. Martina Smolová