Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Vedoucí pracoviště:Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wpvh/

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Docenti:doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Odborní asistenti:Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Asistenti:PhDr. Jiřina Štouračová
Neučitelští pracovníci:Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (výzkumný pracovník)
Mgr. Lukáš Führer (odborný pracovník)
Mgr. David Kalhous, Ph.D. (odborný pracovník)
Martina Maradová (sekretářka)
Mgr. Ivana Musilová (odborná pracovnice)
Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Ondřej Schmidt (odborný pracovník)
PhDr. Jiřina Štouračová (odborná pracovnice)
Mgr. Ondřej Vodička (odborný pracovník)
Externí vyučující
Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.
Dr. phil. Karel Hruza
Mgr. Jiří Jelínek
Mgr. Jiří Knap
Mgr. Pavel Kocman
Mgr. Martin Pleva
PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D.
Mgr. Michal Sejk
Mgr. Jiří Smitka
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 26

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Olga Barová
Mgr. János Incze
Mag. phil. Alexandra Kaar
Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.
Dr. Robert Novotný