Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Vedoucí pracoviště:Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wpvh/

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Odborní asistenti:Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Asistenti:PhDr. Jiřina Štouračová
Vědeckovýzkumní pracovníci:PhDr. Karel Maráz, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Lukáš Führer (odborný pracovník)
Martina Maradová (sekretářka)
Mgr. Ivana Musilová (odborná pracovnice)
PhDr. Jiřina Štouračová (odborná pracovnice)
Externí vyučující
Mag. Dr. Andrea Rzihacek
Mgr. Klára Řičánková
Mgr. Michal Sejk
Mgr. Jiří Smitka
Renate Spreitzer
PhDr. Jan Šmerda
Andreas Zajic
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 28

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Mag. phil. Alexandra KaarMgr. Zuzana Macurová