Ústav pomocných věd historických a archivnictví


Předměty garantované pracovištěm | Výuka zajišťovaná pracovištěm

Zobrazit předměty vyučované:

 

Na stránce je uveden seznam předmětů, jejichž garančním pracovištěm je Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2015 na pracovišti Filozofická fakulta je celkem 145

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 1Písmeno G, strana 1Písmeno H, strana 1Písmeno CH, strana 1Písmeno I, strana 1Písmeno J, strana 1Písmeno K, strana 1Písmeno L, strana 1Písmeno M, strana 1Písmeno N, strana 1Písmeno O, strana 1Písmeno P, strana 1Písmeno Q, strana 1Písmeno R, strana 1Písmeno S, strana 1Písmeno T, strana 1Písmeno U, strana 1Písmeno V, strana 1Písmeno W, strana 1Písmeno X, strana 1Písmeno Y, strana 1Písmeno Z, strana 1
První stranaPředchozí strana|1|2|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 145 položek, zobrazeno 1 - 100
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
AR1A01Archivnictví I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A02Proseminář, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A05zÚvod do diplomatiky, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A06zStředověká diplomatika česká, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A07zNovověká diplomatika II., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A09dChronologie, metrologie, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A09zChronologie, metrologie, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A10zZákladní pojmy právní, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A11Státní správa 1620-1848, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A12Archivnictví III., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A13Odborná praxe II., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A14Němčina I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A16Latina I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A24Kodikologie - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A25Epigrafika - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A28Státní správa 1620-1848 - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A30Latinské písmo ve středověku - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A30aLatinské písmo ve středověku - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A31Středověká diplomatika česká - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A35Archivnictví - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A36Základy právního řádu ČR pro archiváře, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A84Latinské písmo ve středověku II (1200-1500), českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB, N
AR1A84dLatinské písmo ve středověku II (1200-1500), českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1A85Lectura 3: Gotická písma, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB, N
AR1B04Prameny k dějinám křížových výprav, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB, N
AR1B30Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti I, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB, N
AR1B39Král Vratislav ve svědectví soudobých pramenů, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1B40Czech lands in the Middle Ages, anglickyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1B58Bakalářská diplomová práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1B58aSeminář k bakalářské diplomové práci, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1B58bBakalářská oborová práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1B58cSeminář k bakalářské oborové práci, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1B59Státní závěrečná zkouška bakalářská, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1B63Státní správa od r.1848 - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1B67Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR1B70Středověké církevní právo v Čechách a na Moravě, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR2A21zSfragistika a heraldika, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2A25zLatina III., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
AR2A26zStředověká latina I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2A27zHistorická němčina I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2A28zSeminář k magisterské diplomové práci I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2A31Samostatná ediční práce - diplomatické texty, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2A34Pragmatická sankce Karla VI., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2A50Dějiny archivnictví I, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2A80Latinské písmo v antice a raném středověku, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2A81Lectura 1: Latinské papyrusy a tzv. národní písma, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2B49Vybrané problémy českého archivnictví I, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB, N
AR2B53Czech Archives and Archival Science, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2B55Österreichisches Archivwesen – Ringvorlesung, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2B56Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2B57Kodikologie v praxi. Středověké a raně novověké rukopisy, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2B66Seminář k magisterské diplomové práci II., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2B66aMagisterská diplomová práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2B66bSeminář k magisterské oborové práci, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2B66cMagisterská oborová práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
AR2B67Státní závěrečná zkouška magisterská, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
PV1A01Úvod do studia PVH, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A04zÚvod do diplomatiky, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A05zStředověká diplomatika česká, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A06zEdice středověkého diplomatického materiálu, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A07zNovověká diplomatika II., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A08zSfragistika, heraldika, genealogie I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A10dChronologie, metrologie, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A10zChronologie, metrologie, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A11Historická statistika, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A13Němčina I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A14Němčina III., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictví
PV1A15Latina I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A16Latina III., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A18Historická topografie, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A19České středověké dějiny, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A30Latinské písmo ve středověku - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A30aLatinské písmo ve středověku - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A31Středověká diplomatika česká - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A80Latinské písmo v antice a raném středověku, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A80dLatinské písmo v antice a raném středověku, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A81Lectura 1: Latinské papyrusy a tzv. národní písma, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A84Latinské písmo ve středověku II (1200-1500), českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A84dLatinské písmo ve středověku II (1200-1500), českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1A85Lectura 3: Gotická písma, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1B33Interpretace historických právních textů, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB, N
PV1B34Lektura německých středověkých listin, německyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB, N
PV1B56Státní závěrečná zkouška bakalářská, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1B58Bakalářská diplomová práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1B58aSeminář k bakalářské diplomové práci, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1B58bBakalářská oborová práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1B58cSeminář k bakalářské oborové práci, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1B65Epigrafika - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1B68Král Vratislav ve svědectví soudobých pramenů, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1B69Czech lands in the Middle Ages, anglickyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíB
PV1B71Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
PV2A20Nauka o pramenech, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
PV2A22zArchivnictví I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
PV2A23zStředověká latina I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
PV2A24zHistorická němčina I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
PV2A25zSeminář k magisterské diplomové práci I., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
PV2A30Nauka o pramenech - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
PV2A31Samostatná ediční práce - diplomatické texty, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
PV2A32Archivnictví III., českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
PV2A33Archivnictví III. - samostatná práce, českyÚstav pomocných věd historických a archivnictvíN
První stranaPředchozí strana|1|2|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 145 položek, zobrazeno 1 - 100