Centre for Innovation of Arts Studies

Total number of titles in 2014: 37

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 37 records, displayed 1 - 30

 

GAZDOŠOVÁ, Oxana - KALINA, Petr - LYTVYNYUK, Olga - MYRONOVA, Halyna - ŠEVEČKOVÁ, Monika.
1000 ukrajinských slovíček. Ilustrovaný slovník. Vyd. 1. Brno : Albatros Media, 2014. 136 pp. ISBN 978-80-266-0383-2.


more

 

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka.
A fresh approach to old issues. Maya Tangeberg–Grischin: The Techniques of Gesture Language – a Theory of Practice. Masarykova univerzita, 2014. 3 pp. Theatralia.


more

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
Alois Hába (1893-1973): mezi tradicí a inovací. Vyd. 1. Praha : Koniasch Latin Press, 2014. 256 pp. ISBN 978-80-87773-08-6.


more

 

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka - DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora.
Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s). Theatralia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol. 17, no. 2, pp. 111-121.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Boj o společná místa. A2 o.s., 2014.


more

 

MAŇAS, Vladimír.
Bratrstvo Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava. In Hulín. Město na křižovatkách. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7275-098-6, pp. 301-308.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Brutální sny těl. Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 7.


more

 

BERDYCHOVÁ, Tereza.
Historické školy hry na lesní roh do konce 18. století. Acta musicologica, Brno, . ISSN 1214-5955, 2014, vol. 2014, no. 1, 13 pp.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Hledání nové divadelnosti: Lucia Repašská v Divadle D´Epog. Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 3.


more

 

MAŇAS, Vladimír.
Hulínská farnost a její duchovní správci v raném novověku. In Hulín. Město na křižovatkách. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7275-098-6, pp. 281-300.


more

 

MAŇAS, Vladimír.
Hulínští učitelé a chrámová hudba v raném novověku. In Hulín. Město na křižovatkách. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7275-098-6, pp. 309-12.


more

 

MACEK, Petr - KALINA, Petr.
Interpreti artificiální hudby v Českém hudebním slovníku osob a institucí. Muzikologické fórum : časopis České společnosti pro hudební vědu, Praha, Česká společnost pro hudební vědu o.s. ISSN 1805-3866, 2014, vol. 3, no. 1-2, pp. 287-289.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Jan Malík`s Oedipus the King. 2014.


more

 

FILIP, Aleš - POLÍVKA, Petr - ŠŤASTA, Jiří.
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Vyd. 1. Brno : Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, 2014. 48 pp. ISBN 978-80-87864-10-4.


more

 

HORÁKOVÁ, Jana - BÜSCHER, Barbara.
MEDIA-PERFORMANCE 4 / GESTURE, mezinárodní konference. 2014. CZE, FF MU. 19.11.2014 - 20.11.2014, European Activity.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. In Hudba - Integrácie - Interpretácie. Music Integration Interpretation. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, 2014. ISBN 978-80-558-0632-7, pp. 103-130. Nitra.


more

 

MACEK, Petr.
More boldly and resolutely for Czech music! „Social consciousness“ of Czech Music culture 1945-1969 in reflection of the period music journalism. Brno : Masaryk University, 2014. 219 pp. 1st edition. ISBN 978-80-210-6841-4.


more

 

MAŇAS, Vladimír.
Musik am Hofe Karls I. von Liechtenstein zu Beginn des 17. Jahrhunderts im mitteleuropäischen Kontext. Eine Vermutung der Zusammenhänge. In Die Liechtenstein und die Kunst. Vaduz : Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2014. ISBN 978-3-906393-72-8, pp. 149-160. 2013, Brno.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Myš jí sluší (Myši Natalie Mooshabrové v Divadle Husa na provázku). Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 13.


more

 

HORÁKOVÁ, Jana.
Nová média – nové metodologie. TIM ezin, FF MU, ÚHV. ISSN 1805-2606, 2014, vol. 4/2013-14, no. 1-2, pp. 4-6.


more

 

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka.
ORIENTace. K metodologii výzkumu tradičního indického divadla. 2014.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Othello za časů politické korektnosti (Hytner - Lester - Kinnear v londýnském Národním divadle). Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 96–104.


more

 

MAŇAS, Vladimír.
Paweł Gancarczyk – Lenka Hlávková-Mráčková – Remigiusz Pośpiech (eds.): The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives. Frankfurt am Main 2013 (recenze). Opus musicum, Brno, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2014, vol. 46/2014, no. 1, pp. 127-130.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Potlesk obrazům: promítání v německém Městském divadle v Brně v letech 1895–1916. Divadelní revue, Praha, Institut umění - Divadelní ústav. ISSN 0862-5409, 2014, vol. 2013, no. 3, pp. 96-117.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Promítání v městských repertoárových divadlech na Moravě 1895–1918. In O divadle 2013. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4010-1, pp. 20-24. 15.11.2013, Umělecké centrum UP, Katedra divadelních, filmov.


more

 

HORÁKOVÁ, Jana.
Robot a bio-moc. 2014.


more

 

HÁJKOVÁ, Markéta.
Růstová odezva Lemna minor (L.) na paracetamol. In Studenti pro Jihomoravský kraj: Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno : Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-87604-68-7, pp. 22-22. 18.11.2014, Krajský úřad Jihomoravského kraje.


more

 

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka.
Searching for the Perfect Sign.Structuralist Theory and Asian Acting Techniques. 2014.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Schenker in Böhmen. Ein Beitrag zur Rezeption von Schenkers Musiktheorie. In Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker. Bericht über den internationalen Schenker-Kongress in Berlin, Sauen und Mannheim, 4.–12. Juni 2004. Vyd. 1. Hildesheim : Olms, 2014. ISBN 978-3-487-14724-6, pp. 219-226. 2004.


more

 

HORÁKOVÁ, Jana.
Softwarová studia. K proměnám studií nových médií. 1. vyd. Brno, Česká republika : Nakladatelství MU, 2014. 131 pp. muni press, 1. ISBN 978-80-210-6739-4.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 37 records, displayed 1 - 30