Centre for Innovation of Arts Studies

Total number of titles in 2014: 20

 

GAZDOŠOVÁ, Oxana - KALINA, Petr - LYTVYNYUK, Olga - MYRONOVA, Halyna - ŠEVEČKOVÁ, Monika.
1000 ukrajinských slovíček. Ilustrovaný slovník. Vyd. 1. Brno : Albatros Media, 2014. 136 pp. ISBN 978-80-266-0383-2.


more

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
Alois Hába (1893-1973): mezi tradicí a inovací. Vyd. 1. Praha : Koniasch Latin Press, 2014. 256 pp. ISBN 978-80-87773-08-6.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Boj o společná místa. A2 : kulturní týdeník, A2 o.s. ISSN 1803-6635, 2014, vol. 2014, no. 11, pp. 26-27.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Brutální sny těl. Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 7.


more

 

BERDYCHOVÁ, Tereza.
Historické školy hry na lesní roh do konce 18. století. Acta musicologica, Brno, . ISSN 1214-5955, 2014, vol. 2014, no. 1, 13 pp.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Hledání nové divadelnosti: Lucia Repašská v Divadle D´Epog. Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 3.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Jan Malík`s Oedipus the King. 2014.


more

 

FILIP, Aleš - POLÍVKA, Petr - ŠŤASTA, Jiří.
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Vyd. 1. Brno : Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, 2014. 48 pp. ISBN 978-80-87864-10-4.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. In Hudba - Integrácie - Interpretácie. Music Integration Interpretation. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, 2014. ISBN 978-80-558-0632-7, pp. 103-130. Nitra.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Myš jí sluší (Myši Natalie Mooshabrové v Divadle Husa na provázku). Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 13.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Othello za časů politické korektnosti (Hytner - Lester - Kinnear v londýnském Národním divadle). Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 96–104.


more

 

MAŇAS, Vladimír.
Paweł Gancarczyk – Lenka Hlávková-Mráčková – Remigiusz Pośpiech (eds.): The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives. Frankfurt am Main 2013 (recenze). Opus musicum, Brno, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2014, vol. 46/2014, no. 1, pp. 127-130.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Potlesk obrazům: promítání v německém Městském divadle v Brně v letech 1895–1916. Divadelní revue, Praha, Institut umění - Divadelní ústav. ISSN 0862-5409, 2014, vol. 2013, no. 3, pp. 96-117.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Promítání v městských repertoárových divadlech na Moravě 1895–1918. In O divadle 2013. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4010-1, pp. 20-24. 15.11.2013, Umělecké centrum UP, Katedra divadelních, filmov.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Schenker in Böhmen. Ein Beitrag zur Rezeption von Schenkers Musiktheorie. In Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker. Bericht über den internationalen Schenker-Kongress in Berlin, Sauen und Mannheim, 4.–12. Juni 2004. Vyd. 1. Hildesheim : Olms, 2014. ISBN 978-3-487-14724-6, pp. 219-226. 2004.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
The presence of the screening in Cristina Maldonado’s Sayat Nova. 2014.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Theatricality and performativity in contemporary Czech live art. 2014.


more

 

BERDYCHOVÁ, Tereza.
Unum Instrumentum antiquum cujus nomen ignoratur: Dochované hudební nástroje z klášterů v Oseku a Strahově na základě dobových inventářů. Opus musicum, Brno, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 57-73.


more

 

HORÁKOVÁ, Jana.
Úvod do softwarových studií. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7214-5.


more

 

BERNÁTEK, Martin - DROZD, David - HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka.
Úvod do teorie divadla: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6766-0.


more