Centre for Innovation of Arts Studies

Total number of titles in 2014: 15

 

GAZDOŠOVÁ, Oxana - KALINA, Petr - LYTVYNYUK, Olga - MYRONOVA, Halyna - ŠEVEČKOVÁ, Monika.
1000 ukrajinských slovíček. Ilustrovaný slovník. Vyd. 1. Brno : Albatros Media, 2014. 136 pp. ISBN 978-80-266-0383-2.


more

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
Alois Hába (1893-1973): mezi tradicí a inovací. Vyd. 1. Praha : Koniasch Latin Press, 2014. 256 pp. ISBN 978-80-87773-08-6.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Brutální sny těl. Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 7.


more

 

BERDYCHOVÁ, Tereza.
Historické školy hry na lesní roh do konce 18. století. Acta musicologica, Brno, . ISSN 1214-5955, 2014, vol. 2014, no. 1, 13 pp.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Hledání nové divadelnosti: Lucia Repašská v Divadle D´Epog. Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 3.


more

 

FILIP, Aleš - POLÍVKA, Petr - ŠŤASTA, Jiří.
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Vyd. 1. Brno : Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, 2014. 48 pp. ISBN 978-80-87864-10-4.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. In Hudba - Integrácie - Interpretácie. Music Integration Interpretation. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, 2014. ISBN 978-80-558-0632-7, pp. 103-130. Nitra.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Myš jí sluší (Myši Natalie Mooshabrové v Divadle Husa na provázku). Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 13.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Othello za časů politické korektnosti (Hytner - Lester - Kinnear v londýnském Národním divadle). Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 96–104.


more

 

MAŇAS, Vladimír.
Paweł Gancarczyk – Lenka Hlávková-Mráčková – Remigiusz Pośpiech (eds.): The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives. Frankfurt am Main 2013 (recenze). Opus musicum, Brno, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2014, vol. 46/2014, no. 1, pp. 127-130.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Potlesk obrazům: promítání v německém Městském divadle v Brně v letech 1895–1916. Divadelní revue, Praha, Institut umění - Divadelní ústav. ISSN 0862-5409, 2014, vol. 2013, no. 3, pp. 96-117.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Promítání v městských repertoárových divadlech na Moravě 1895–1918. In O divadle 2013. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4010-1, pp. 20-24. 15.11.2013, Umělecké centrum UP, Katedra divadelních, filmov.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Schenker in Böhmen. Ein Beitrag zur Rezeption von Schenkers Musiktheorie. In Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker. Bericht über den internationalen Schenker-Kongress in Berlin, Sauen und Mannheim, 4.–12. Juni 2004. Vyd. 1. Hildesheim : Olms, 2014. ISBN 978-3-487-14724-6, pp. 219-226. 2004.


more

 

BERDYCHOVÁ, Tereza.
Unum Instrumentum antiquum cujus nomen ignoratur: Dochované hudební nástroje z klášterů v Oseku a Strahově na základě dobových inventářů. Opus musicum, Brno, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 57-73.


more

 

BERNÁTEK, Martin - DROZD, David - HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka.
Úvod do teorie divadla: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6766-0.


more