Děkanát

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Děkanát
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Sídlo:budova O, Gorkého 62/13, Veveří, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 1500
Fax:549 49 1520
E-mail:sekretarka_dekana@phildotmunidotcz 
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wff/home/orgstru

Vedoucí pracoviště:
Ing. Ivo Jurtík