Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:528269
Pedagogičtí pracovníci:340153
Profesoři:399
Docenti:7428
Odborní asistenti:16073
Asistenti:3118
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:116
Odborní a techničtí pracovníci:9444
Ostatní zaměstnanci:10376
Celkový počet externích pracovníků:7750
Celkový počet vyučujících:1044581
zaměstnanců:378173
studentů:277189
externistů:389219
Celkový počet studentů:78695651
bakalářské studijní programy:44313151
z toho v kombinované formě:780504
magisterské studijní programy:396293
z toho v kombinované formě:3115
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22761740
z toho v kombinované formě:418333
doktorské studijní programy:766467
z toho v kombinované formě:328205

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 12.2.2016