Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:575300
Pedagogičtí pracovníci:337150
Profesoři:337
Docenti:7230
Odborní asistenti:15161
Asistenti:3518
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:53
Odborní a techničtí pracovníci:13160
Ostatní zaměstnanci:144101
Celkový počet externích pracovníků:313174
Celkový počet vyučujících:972535
zaměstnanců:399184
studentů:237155
externistů:336196
Celkový počet studentů:87776281
bakalářské studijní programy:51013616
z toho v kombinované formě:844567
magisterské studijní programy:537405
z toho v kombinované formě:5935
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:23631790
z toho v kombinované formě:363274
doktorské studijní programy:776470
z toho v kombinované formě:343211

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.12.2014