Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:579306
Pedagogičtí pracovníci:340153
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:15164
Asistenti:3718
Lektoři:4030
Vědeckovýzkumní pracovníci:64
Odborní a techničtí pracovníci:12759
Ostatní zaměstnanci:148107
Celkový počet externích pracovníků:276155
Celkový počet vyučujících:951520
zaměstnanců:405190
studentů:231150
externistů:315180
Celkový počet studentů:95606805
bakalářské studijní programy:56253967
z toho v kombinované formě:982654
magisterské studijní programy:566425
z toho v kombinované formě:6440
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:25231904
z toho v kombinované formě:405304
doktorské studijní programy:846509
z toho v kombinované formě:333204

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.9.2014