Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:573300
Pedagogičtí pracovníci:324143
Profesoři:337
Docenti:7230
Odborní asistenti:14158
Asistenti:3417
Lektoři:3828
Vědeckovýzkumní pracovníci:63
Odborní a techničtí pracovníci:13664
Ostatní zaměstnanci:145105
Celkový počet externích pracovníků:246138
Celkový počet vyučujících:974521
zaměstnanců:394185
studentů:223146
externistů:357190
Celkový počet studentů:93266695
bakalářské studijní programy:55383928
z toho v kombinované formě:903603
magisterské studijní programy:553415
z toho v kombinované formě:6140
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24921911
z toho v kombinované formě:380290
doktorské studijní programy:743441
z toho v kombinované formě:309187

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.8.2014