Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:581303
Pedagogičtí pracovníci:330144
Profesoři:347
Docenti:6829
Odborní asistenti:14456
Asistenti:3518
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:83
Odborní a techničtí pracovníci:13563
Ostatní zaměstnanci:151108
Celkový počet externích pracovníků:357185
Celkový počet vyučujících:968512
zaměstnanců:394181
studentů:234149
externistů:340182
Celkový počet studentů:85536148
bakalářské studijní programy:49383493
z toho v kombinované formě:813532
magisterské studijní programy:548406
z toho v kombinované formě:7046
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22531765
z toho v kombinované formě:349268
doktorské studijní programy:814484
z toho v kombinované formě:367220

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 20.4.2014