Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:575298
Pedagogičtí pracovníci:335147
Profesoři:349
Docenti:7228
Odborní asistenti:15262
Asistenti:3418
Lektoři:3125
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:12963
Ostatní zaměstnanci:12795
Celkový počet externích pracovníků:403222
Celkový počet vyučujících:960523
zaměstnanců:381178
studentů:233152
externistů:346193
Celkový počet studentů:78905708
bakalářské studijní programy:43403131
z toho v kombinované formě:761527
magisterské studijní programy:512386
z toho v kombinované formě:5230
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22581724
z toho v kombinované formě:359273
doktorské studijní programy:780467
z toho v kombinované formě:333204

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.4.2015