Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:537269
Pedagogičtí pracovníci:343154
Profesoři:379
Docenti:7729
Odborní asistenti:15970
Asistenti:3018
Lektoři:2822
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10447
Ostatní zaměstnanci:10274
Celkový počet externích pracovníků:415232
Celkový počet vyučujících:1027565
zaměstnanců:385175
studentů:260177
externistů:382213
Celkový počet studentů:82815959
bakalářské studijní programy:47393375
z toho v kombinované formě:832543
magisterské studijní programy:414307
z toho v kombinované formě:3821
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:23471800
z toho v kombinované formě:447352
doktorské studijní programy:781477
z toho v kombinované formě:339212

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.11.2015