Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:567296
Pedagogičtí pracovníci:331145
Profesoři:348
Docenti:7128
Odborní asistenti:14961
Asistenti:3316
Lektoři:3327
Vědeckovýzkumní pracovníci:115
Odborní a techničtí pracovníci:12159
Ostatní zaměstnanci:13898
Celkový počet externích pracovníků:11469
Celkový počet vyučujících:983538
zaměstnanců:393181
studentů:248158
externistů:342199
Celkový počet studentů:88076325
bakalářské studijní programy:50943620
z toho v kombinované formě:831560
magisterské studijní programy:540406
z toho v kombinované formě:5733
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24091840
z toho v kombinované formě:367282
doktorské studijní programy:764459
z toho v kombinované formě:333202

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.1.2015