Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:580303
Pedagogičtí pracovníci:336148
Profesoři:349
Docenti:7228
Odborní asistenti:15162
Asistenti:3518
Lektoři:3226
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:13266
Ostatní zaměstnanci:13797
Celkový počet externích pracovníků:394231
Celkový počet vyučujících:975536
zaměstnanců:391185
studentů:230152
externistů:354199
Celkový počet studentů:80985825
bakalářské studijní programy:45173229
z toho v kombinované formě:776535
magisterské studijní programy:513386
z toho v kombinované formě:5330
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22851740
z toho v kombinované formě:363275
doktorské studijní programy:783470
z toho v kombinované formě:334206

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.3.2015