Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:547276
Pedagogičtí pracovníci:332147
Profesoři:359
Docenti:7429
Odborní asistenti:15466
Asistenti:2915
Lektoři:2822
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:11051
Ostatní zaměstnanci:11885
Celkový počet externích pracovníků:281161
Celkový počet vyučujících:964523
zaměstnanců:364166
studentů:227148
externistů:373209
Celkový počet studentů:84786125
bakalářské studijní programy:49093542
z toho v kombinované formě:799544
magisterské studijní programy:429319
z toho v kombinované formě:4024
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24031824
z toho v kombinované formě:405322
doktorské studijní programy:737440
z toho v kombinované formě:295181

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.7.2015