Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:572300
Pedagogičtí pracovníci:323142
Profesoři:337
Docenti:7130
Odborní asistenti:14157
Asistenti:3417
Lektoři:3828
Vědeckovýzkumní pracovníci:63
Odborní a techničtí pracovníci:13664
Ostatní zaměstnanci:145106
Celkový počet externích pracovníků:243136
Celkový počet vyučujících:977521
zaměstnanců:394183
studentů:225146
externistů:358192
Celkový počet studentů:86546221
bakalářské studijní programy:50443592
z toho v kombinované formě:771513
magisterské studijní programy:527389
z toho v kombinované formě:6140
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:23381799
z toho v kombinované formě:341263
doktorské studijní programy:745441
z toho v kombinované formě:313188

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.7.2014