Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:570292
Pedagogičtí pracovníci:335148
Profesoři:359
Docenti:7329
Odborní asistenti:15263
Asistenti:3217
Lektoři:3125
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:12359
Ostatní zaměstnanci:12691
Celkový počet externích pracovníků:373214
Celkový počet vyučujících:965525
zaměstnanců:377174
studentů:227149
externistů:361202
Celkový počet studentů:65014691
bakalářské studijní programy:34712520
z toho v kombinované formě:545390
magisterské studijní programy:437325
z toho v kombinované formě:4325
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:18481399
z toho v kombinované formě:284225
doktorské studijní programy:745447
z toho v kombinované formě:305189

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.6.2015