Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:574301
Pedagogičtí pracovníci:339152
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:14962
Asistenti:3718
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:64
Odborní a techničtí pracovníci:12759
Ostatní zaměstnanci:142101
Celkový počet externích pracovníků:306175
Celkový počet vyučujících:965530
zaměstnanců:404189
studentů:236152
externistů:325189
Celkový počet studentů:94666728
bakalářské studijní programy:55653918
z toho v kombinované formě:971648
magisterské studijní programy:565424
z toho v kombinované formě:6541
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24971883
z toho v kombinované formě:399300
doktorské studijní programy:839503
z toho v kombinované formě:385235

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.10.2014