Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:534273
Pedagogičtí pracovníci:331150
Profesoři:399
Docenti:7327
Odborní asistenti:15571
Asistenti:2718
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10347
Ostatní zaměstnanci:10979
Celkový počet externích pracovníků:268151
Celkový počet vyučujících:1010565
zaměstnanců:370172
studentů:265179
externistů:375214
Celkový počet studentů:82115912
bakalářské studijní programy:47813428
z toho v kombinované formě:829548
magisterské studijní programy:325237
z toho v kombinované formě:3016
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:23081761
z toho v kombinované formě:468366
doktorské studijní programy:797486
z toho v kombinované formě:299192

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.9.2016