Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:536270
Pedagogičtí pracovníci:335150
Profesoři:4010
Docenti:7528
Odborní asistenti:15269
Asistenti:3018
Lektoři:2620
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:10648
Ostatní zaměstnanci:10576
Celkový počet externích pracovníků:305164
Celkový počet vyučujících:1008549
zaměstnanců:369170
studentů:232153
externistů:407226
Celkový počet studentů:69315030
bakalářské studijní programy:36992683
z toho v kombinované formě:567367
magisterské studijní programy:392293
z toho v kombinované formě:3216
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:21191620
z toho v kombinované formě:346277
doktorské studijní programy:721434
z toho v kombinované formě:300181

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.5.2016