Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:571298
Pedagogičtí pracovníci:323142
Profesoři:337
Docenti:7230
Odborní asistenti:14057
Asistenti:3417
Lektoři:3828
Vědeckovýzkumní pracovníci:63
Odborní a techničtí pracovníci:13563
Ostatní zaměstnanci:145105
Celkový počet externích pracovníků:231128
Celkový počet vyučujících:975521
zaměstnanců:392183
studentů:224146
externistů:359192
Celkový počet studentů:93116691
bakalářské studijní programy:55253924
z toho v kombinované formě:894596
magisterské studijní programy:551413
z toho v kombinované formě:6241
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24921913
z toho v kombinované formě:383295
doktorské studijní programy:743441
z toho v kombinované formě:309187

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 20.8.2014