Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:537269
Pedagogičtí pracovníci:343154
Profesoři:379
Docenti:7729
Odborní asistenti:15970
Asistenti:3018
Lektoři:2822
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10447
Ostatní zaměstnanci:10274
Celkový počet externích pracovníků:416234
Celkový počet vyučujících:1027565
zaměstnanců:385175
studentů:263179
externistů:379211
Celkový počet studentů:83396003
bakalářské studijní programy:47793403
z toho v kombinované formě:855559
magisterské studijní programy:415308
z toho v kombinované formě:3922
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:23581811
z toho v kombinované formě:454359
doktorské studijní programy:787481
z toho v kombinované formě:343215

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.11.2015