Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:549278
Pedagogičtí pracovníci:332147
Profesoři:359
Docenti:7429
Odborní asistenti:15264
Asistenti:3016
Lektoři:2923
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:11051
Ostatní zaměstnanci:12087
Celkový počet externích pracovníků:257151
Celkový počet vyučujících:966525
zaměstnanců:364166
studentů:228149
externistů:374210
Celkový počet studentů:64564656
bakalářské studijní programy:34502502
z toho v kombinované formě:541388
magisterské studijní programy:435323
z toho v kombinované formě:4224
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:18331390
z toho v kombinované formě:280224
doktorské studijní programy:738441
z toho v kombinované formě:297183

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 5.7.2015