Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:534274
Pedagogičtí pracovníci:332152
Profesoři:389
Docenti:7327
Odborní asistenti:15874
Asistenti:2617
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10447
Ostatní zaměstnanci:10678
Celkový počet externích pracovníků:376215
Celkový počet vyučujících:1000559
zaměstnanců:372174
studentů:252168
externistů:376217
Celkový počet studentů:80195776
bakalářské studijní programy:46603342
z toho v kombinované formě:802531
magisterské studijní programy:321234
z toho v kombinované formě:3016
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22561725
z toho v kombinované formě:457360
doktorské studijní programy:782475
z toho v kombinované formě:349219

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.10.2016