Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:576303
Pedagogičtí pracovníci:335148
Profesoři:359
Docenti:7128
Odborní asistenti:15062
Asistenti:3417
Lektoři:3327
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:12663
Ostatní zaměstnanci:13999
Celkový počet externích pracovníků:10665
Celkový počet vyučujících:984539
zaměstnanců:397183
studentů:248159
externistů:339197
Celkový počet studentů:88256336
bakalářské studijní programy:50903616
z toho v kombinované formě:851576
magisterské studijní programy:545410
z toho v kombinované formě:5733
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24201849
z toho v kombinované formě:379295
doktorské studijní programy:770461
z toho v kombinované formě:338203

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.2.2015