Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:578305
Pedagogičtí pracovníci:339152
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:15164
Asistenti:3718
Lektoři:4030
Vědeckovýzkumní pracovníci:53
Odborní a techničtí pracovníci:12759
Ostatní zaměstnanci:148107
Celkový počet externích pracovníků:235129
Celkový počet vyučujících:951520
zaměstnanců:405190
studentů:224146
externistů:322184
Celkový počet studentů:95746824
bakalářské studijní programy:56343981
z toho v kombinované formě:976654
magisterské studijní programy:564422
z toho v kombinované formě:6440
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:25301910
z toho v kombinované formě:398300
doktorské studijní programy:846511
z toho v kombinované formě:335206

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 17.9.2014