Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:572300
Pedagogičtí pracovníci:323142
Profesoři:337
Docenti:7130
Odborní asistenti:14157
Asistenti:3417
Lektoři:3828
Vědeckovýzkumní pracovníci:63
Odborní a techničtí pracovníci:13664
Ostatní zaměstnanci:145106
Celkový počet externích pracovníků:239134
Celkový počet vyučujících:977521
zaměstnanců:394183
studentů:224146
externistů:359192
Celkový počet studentů:91396560
bakalářské studijní programy:54293860
z toho v kombinované formě:856572
magisterské studijní programy:543405
z toho v kombinované formě:6140
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24221854
z toho v kombinované formě:366281
doktorské studijní programy:745441
z toho v kombinované formě:313188

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.7.2014