Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:531265
Pedagogičtí pracovníci:329147
Profesoři:399
Docenti:7328
Odborní asistenti:15469
Asistenti:2717
Lektoři:2418
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10646
Ostatní zaměstnanci:10676
Celkový počet externích pracovníků:228126
Celkový počet vyučujících:1008549
zaměstnanců:366168
studentů:226151
externistů:416230
Celkový počet studentů:71445169
bakalářské studijní programy:40722951
z toho v kombinované formě:642430
magisterské studijní programy:318232
z toho v kombinované formě:2411
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:20551560
z toho v kombinované formě:370294
doktorské studijní programy:699426
z toho v kombinované formě:281175

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.7.2016