Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:538268
Pedagogičtí pracovníci:342153
Profesoři:379
Docenti:7729
Odborní asistenti:15870
Asistenti:3017
Lektoři:2822
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10447
Ostatní zaměstnanci:10474
Celkový počet externích pracovníků:283159
Celkový počet vyučujících:1020566
zaměstnanců:382174
studentů:262179
externistů:376213
Celkový počet studentů:87596276
bakalářské studijní programy:50673592
z toho v kombinované formě:905597
magisterské studijní programy:425316
z toho v kombinované formě:4226
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24541875
z toho v kombinované formě:474375
doktorské studijní programy:813493
z toho v kombinované formě:359222

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 5.10.2015