Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:535269
Pedagogičtí pracovníci:333150
Profesoři:4110
Docenti:7328
Odborní asistenti:15470
Asistenti:2817
Lektoři:2620
Vědeckovýzkumní pracovníci:115
Odborní a techničtí pracovníci:10647
Ostatní zaměstnanci:10676
Celkový počet externích pracovníků:294153
Celkový počet vyučujících:1007548
zaměstnanců:368170
studentů:227150
externistů:412228
Celkový počet studentů:59924302
bakalářské studijní programy:32302333
z toho v kombinované formě:510334
magisterské studijní programy:324235
z toho v kombinované formě:2612
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:17301305
z toho v kombinované formě:293236
doktorské studijní programy:708429
z toho v kombinované formě:289178

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.6.2016