Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:544273
Pedagogičtí pracovníci:335147
Profesoři:379
Docenti:7729
Odborní asistenti:15165
Asistenti:3017
Lektoři:2821
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10851
Ostatní zaměstnanci:11583
Celkový počet externích pracovníků:238139
Celkový počet vyučujících:965522
zaměstnanců:362165
studentů:224146
externistů:379211
Celkový počet studentů:89446463
bakalářské studijní programy:52063738
z toho v kombinované formě:897610
magisterské studijní programy:438326
z toho v kombinované formě:4730
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:25521952
z toho v kombinované formě:462365
doktorské studijní programy:748447
z toho v kombinované formě:303187

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 4.9.2015