Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:528269
Pedagogičtí pracovníci:340153
Profesoři:399
Docenti:7428
Odborní asistenti:16073
Asistenti:3118
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:116
Odborní a techničtí pracovníci:9444
Ostatní zaměstnanci:10376
Celkový počet externích pracovníků:8051
Celkový počet vyučujících:1045582
zaměstnanců:378173
studentů:278190
externistů:389219
Celkový počet studentů:78315620
bakalářské studijní programy:44093139
z toho v kombinované formě:774500
magisterské studijní programy:396293
z toho v kombinované formě:3115
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22451715
z toho v kombinované formě:406323
doktorské studijní programy:781473
z toho v kombinované formě:326203

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 14.2.2016