Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:544274
Pedagogičtí pracovníci:331146
Profesoři:359
Docenti:7529
Odborní asistenti:15064
Asistenti:2915
Lektoři:2822
Vědeckovýzkumní pracovníci:147
Odborní a techničtí pracovníci:10951
Ostatní zaměstnanci:11784
Celkový počet externích pracovníků:238140
Celkový počet vyučujících:967525
zaměstnanců:363165
studentů:228149
externistů:376211
Celkový počet studentů:85386166
bakalářské studijní programy:49423559
z toho v kombinované formě:809549
magisterské studijní programy:429319
z toho v kombinované formě:4024
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24311849
z toho v kombinované formě:408325
doktorské studijní programy:736439
z toho v kombinované formě:294180

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.8.2015