Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:537271
Pedagogičtí pracovníci:335150
Profesoři:4010
Docenti:7528
Odborní asistenti:15370
Asistenti:3018
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:10648
Ostatní zaměstnanci:10677
Celkový počet externích pracovníků:289151
Celkový počet vyučujících:1004547
zaměstnanců:369170
studentů:231152
externistů:404225
Celkový počet studentů:68464970
bakalářské studijní programy:36762670
z toho v kombinované formě:571370
magisterské studijní programy:381287
z toho v kombinované formě:2814
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:20561574
z toho v kombinované formě:341276
doktorské studijní programy:733439
z toho v kombinované formě:309185

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 7.5.2016