Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:573300
Pedagogičtí pracovníci:339152
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:14962
Asistenti:3718
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:64
Odborní a techničtí pracovníci:12658
Ostatní zaměstnanci:141100
Celkový počet externích pracovníků:405241
Celkový počet vyučujících:963526
zaměstnanců:402187
studentů:231148
externistů:330191
Celkový počet studentů:93266634
bakalářské studijní programy:54763858
z toho v kombinované formě:954636
magisterské studijní programy:563422
z toho v kombinované formě:6541
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24611859
z toho v kombinované formě:391292
doktorské studijní programy:826495
z toho v kombinované formě:381232

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 22.10.2014