Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:528269
Pedagogičtí pracovníci:340153
Profesoři:399
Docenti:7428
Odborní asistenti:16073
Asistenti:3118
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:116
Odborní a techničtí pracovníci:9444
Ostatní zaměstnanci:10376
Celkový počet externích pracovníků:7045
Celkový počet vyučujících:1044581
zaměstnanců:378173
studentů:277189
externistů:389219
Celkový počet studentů:79775724
bakalářské studijní programy:45173206
z toho v kombinované formě:802518
magisterské studijní programy:397294
z toho v kombinované formě:3216
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22991759
z toho v kombinované formě:429343
doktorské studijní programy:764465
z toho v kombinované formě:326203

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 9.2.2016