Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:575303
Pedagogičtí pracovníci:334149
Profesoři:337
Docenti:7230
Odborní asistenti:14963
Asistenti:3718
Lektoři:3828
Vědeckovýzkumní pracovníci:53
Odborní a techničtí pracovníci:12860
Ostatní zaměstnanci:148107
Celkový počet externích pracovníků:223128
Celkový počet vyučujících:975522
zaměstnanců:390183
studentů:228148
externistů:357191
Celkový počet studentů:96906949
bakalářské studijní programy:58054117
z toho v kombinované formě:985662
magisterské studijní programy:562420
z toho v kombinované formě:6340
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:25731964
z toho v kombinované formě:425321
doktorské studijní programy:750448
z toho v kombinované formě:313192

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 3.9.2014