Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:571298
Pedagogičtí pracovníci:339152
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:15163
Asistenti:3618
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:53
Odborní a techničtí pracovníci:12859
Ostatní zaměstnanci:143100
Celkový počet externích pracovníků:470272
Celkový počet vyučujících:965529
zaměstnanců:401186
studentů:232149
externistů:332194
Celkový počet studentů:90756467
bakalářské studijní programy:52913735
z toho v kombinované formě:923612
magisterské studijní programy:557419
z toho v kombinované formě:6339
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24161826
z toho v kombinované formě:383287
doktorské studijní programy:811487
z toho v kombinované formě:370226

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.11.2014