Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:575300
Pedagogičtí pracovníci:337150
Profesoři:337
Docenti:7230
Odborní asistenti:15161
Asistenti:3518
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:53
Odborní a techničtí pracovníci:13160
Ostatní zaměstnanci:144101
Celkový počet externích pracovníků:424243
Celkový počet vyučujících:966531
zaměstnanců:399184
studentů:231151
externistů:336196
Celkový počet studentů:87876286
bakalářské studijní programy:51073619
z toho v kombinované formě:845568
magisterské studijní programy:538405
z toho v kombinované formě:5935
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:23661792
z toho v kombinované formě:363274
doktorské studijní programy:776470
z toho v kombinované formě:343211

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 19.12.2014