Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:570297
Pedagogičtí pracovníci:339152
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:15163
Asistenti:3618
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:53
Odborní a techničtí pracovníci:12859
Ostatní zaměstnanci:14299
Celkový počet externích pracovníků:461260
Celkový počet vyučujících:967530
zaměstnanců:401186
studentů:234150
externistů:332194
Celkový počet studentů:91856537
bakalářské studijní programy:53843791
z toho v kombinované formě:927615
magisterské studijní programy:557419
z toho v kombinované formě:6339
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24301838
z toho v kombinované formě:383287
doktorské studijní programy:814489
z toho v kombinované formě:372227

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.11.2014