Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:576301
Pedagogičtí pracovníci:335147
Profesoři:359
Docenti:7128
Odborní asistenti:15162
Asistenti:3417
Lektoři:3226
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:12662
Ostatní zaměstnanci:13999
Celkový počet externích pracovníků:288161
Celkový počet vyučujících:957526
zaměstnanců:388182
studentů:229149
externistů:340195
Celkový počet studentů:83285976
bakalářské studijní programy:46793331
z toho v kombinované formě:798543
magisterské studijní programy:514386
z toho v kombinované formě:5330
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:23411785
z toho v kombinované formě:374285
doktorské studijní programy:794474
z toho v kombinované formě:333200

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.2.2015