Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:571299
Pedagogičtí pracovníci:323142
Profesoři:337
Docenti:7130
Odborní asistenti:14157
Asistenti:3417
Lektoři:3828
Vědeckovýzkumní pracovníci:63
Odborní a techničtí pracovníci:13664
Ostatní zaměstnanci:144105
Celkový počet externích pracovníků:239134
Celkový počet vyučujících:977521
zaměstnanců:394183
studentů:224146
externistů:359192
Celkový počet studentů:92166615
bakalářské studijní programy:54653880
z toho v kombinované formě:872578
magisterské studijní programy:549410
z toho v kombinované formě:6140
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24571884
z toho v kombinované formě:376289
doktorské studijní programy:745441
z toho v kombinované formě:313188

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.7.2014