Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:529266
Pedagogičtí pracovníci:327146
Profesoři:399
Docenti:7428
Odborní asistenti:15369
Asistenti:2616
Lektoři:2318
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10547
Ostatní zaměstnanci:10777
Celkový počet externích pracovníků:223125
Celkový počet vyučujících:1010550
zaměstnanců:363167
studentů:228151
externistů:419232
Celkový počet studentů:79115720
bakalářské studijní programy:46243347
z toho v kombinované formě:741501
magisterské studijní programy:316230
z toho v kombinované formě:2411
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22711716
z toho v kombinované formě:426334
doktorské studijní programy:700427
z toho v kombinované formě:281175

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.8.2016