Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:571299
Pedagogičtí pracovníci:339152
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:14962
Asistenti:3718
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:64
Odborní a techničtí pracovníci:12658
Ostatní zaměstnanci:13999
Celkový počet externích pracovníků:405240
Celkový počet vyučujících:963526
zaměstnanců:402187
studentů:230147
externistů:331192
Celkový počet studentů:93066618
bakalářské studijní programy:54663850
z toho v kombinované formě:949632
magisterské studijní programy:562421
z toho v kombinované formě:6440
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24561855
z toho v kombinované formě:391292
doktorské studijní programy:822492
z toho v kombinované formě:378230

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.10.2014