Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:580302
Pedagogičtí pracovníci:329143
Profesoři:347
Docenti:6829
Odborní asistenti:14355
Asistenti:3518
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:83
Odborní a techničtí pracovníci:13563
Ostatní zaměstnanci:151108
Celkový počet externích pracovníků:360187
Celkový počet vyučujících:968512
zaměstnanců:393180
studentů:234149
externistů:341183
Celkový počet studentů:85546147
bakalářské studijní programy:49413494
z toho v kombinované formě:814533
magisterské studijní programy:547405
z toho v kombinované formě:7046
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22521764
z toho v kombinované formě:349268
doktorské studijní programy:814484
z toho v kombinované formě:367220

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 18.4.2014