Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:573300
Pedagogičtí pracovníci:324143
Profesoři:337
Docenti:7230
Odborní asistenti:14158
Asistenti:3417
Lektoři:3828
Vědeckovýzkumní pracovníci:63
Odborní a techničtí pracovníci:13664
Ostatní zaměstnanci:145105
Celkový počet externích pracovníků:223127
Celkový počet vyučujících:975521
zaměstnanců:394185
studentů:224146
externistů:357190
Celkový počet studentů:93216693
bakalářské studijní programy:55373928
z toho v kombinované formě:904604
magisterské studijní programy:553416
z toho v kombinované formě:6140
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24891908
z toho v kombinované formě:380290
doktorské studijní programy:742441
z toho v kombinované formě:308187

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.8.2014