Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:542273
Pedagogičtí pracovníci:331146
Profesoři:359
Docenti:7529
Odborní asistenti:15064
Asistenti:2915
Lektoři:2822
Vědeckovýzkumní pracovníci:147
Odborní a techničtí pracovníci:10850
Ostatní zaměstnanci:11684
Celkový počet externích pracovníků:260152
Celkový počet vyučujících:968526
zaměstnanců:365166
studentů:225147
externistů:378213
Celkový počet studentů:85526172
bakalářské studijní programy:49413555
z toho v kombinované formě:816553
magisterské studijní programy:429320
z toho v kombinované formě:4226
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24471860
z toho v kombinované formě:420331
doktorské studijní programy:735437
z toho v kombinované formě:292178

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.8.2015