Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:536275
Pedagogičtí pracovníci:332151
Profesoři:399
Docenti:7327
Odborní asistenti:15672
Asistenti:2718
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10347
Ostatní zaměstnanci:11080
Celkový počet externích pracovníků:273153
Celkový počet vyučujících:1011564
zaměstnanců:371173
studentů:266178
externistů:374213
Celkový počet studentů:81935898
bakalářské studijní programy:47693418
z toho v kombinované formě:823542
magisterské studijní programy:325237
z toho v kombinované formě:3016
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:23031758
z toho v kombinované formě:465364
doktorské studijní programy:796485
z toho v kombinované formě:298191

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.9.2016