Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:535275
Pedagogičtí pracovníci:332152
Profesoři:389
Docenti:7327
Odborní asistenti:15874
Asistenti:2617
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10447
Ostatní zaměstnanci:10779
Celkový počet externích pracovníků:375215
Celkový počet vyučujících:999558
zaměstnanců:373175
studentů:251167
externistů:375216
Celkový počet studentů:80215778
bakalářské studijní programy:46623344
z toho v kombinované formě:802531
magisterské studijní programy:321234
z toho v kombinované formě:3016
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22561725
z toho v kombinované formě:457360
doktorské studijní programy:782475
z toho v kombinované formě:349219

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.10.2016