Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:549278
Pedagogičtí pracovníci:331146
Profesoři:359
Docenti:7429
Odborní asistenti:15264
Asistenti:3016
Lektoři:2923
Vědeckovýzkumní pracovníci:115
Odborní a techničtí pracovníci:11152
Ostatní zaměstnanci:12087
Celkový počet externích pracovníků:277159
Celkový počet vyučujících:967527
zaměstnanců:363165
studentů:231152
externistů:373210
Celkový počet studentů:64774673
bakalářské studijní programy:34602511
z toho v kombinované formě:545391
magisterské studijní programy:436324
z toho v kombinované formě:4224
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:18411395
z toho v kombinované formě:284225
doktorské studijní programy:740443
z toho v kombinované formě:300185

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.7.2015