Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:576299
Pedagogičtí pracovníci:336148
Profesoři:349
Docenti:7228
Odborní asistenti:15363
Asistenti:3418
Lektoři:3125
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:12963
Ostatní zaměstnanci:12795
Celkový počet externích pracovníků:401224
Celkový počet vyučujících:976537
zaměstnanců:387182
studentů:234153
externistů:355202
Celkový počet studentů:80285783
bakalářské studijní programy:44603197
z toho v kombinované formě:762527
magisterské studijní programy:512386
z toho v kombinované formě:5230
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22751732
z toho v kombinované formě:361274
doktorské studijní programy:781468
z toho v kombinované formě:334205

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.4.2015