Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:529266
Pedagogičtí pracovníci:327146
Profesoři:399
Docenti:7428
Odborní asistenti:15369
Asistenti:2616
Lektoři:2318
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10547
Ostatní zaměstnanci:10777
Celkový počet externích pracovníků:222124
Celkový počet vyučujících:1008548
zaměstnanců:363167
studentů:227150
externistů:418231
Celkový počet studentů:78935711
bakalářské studijní programy:46103339
z toho v kombinované formě:730494
magisterské studijní programy:317231
z toho v kombinované formě:2411
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22661714
z toho v kombinované formě:427334
doktorské studijní programy:700427
z toho v kombinované formě:281175

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.8.2016