Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:580302
Pedagogičtí pracovníci:329143
Profesoři:347
Docenti:6829
Odborní asistenti:14355
Asistenti:3518
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:83
Odborní a techničtí pracovníci:13563
Ostatní zaměstnanci:151108
Celkový počet externích pracovníků:348178
Celkový počet vyučujících:969512
zaměstnanců:393180
studentů:235149
externistů:341183
Celkový počet studentů:85576148
bakalářské studijní programy:49453495
z toho v kombinované formě:815533
magisterské studijní programy:546404
z toho v kombinované formě:6945
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22521765
z toho v kombinované formě:349268
doktorské studijní programy:814484
z toho v kombinované formě:367220

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 16.4.2014