Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:577298
Pedagogičtí pracovníci:335147
Profesoři:349
Docenti:7329
Odborní asistenti:15261
Asistenti:3318
Lektoři:3125
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:13062
Ostatní zaměstnanci:12896
Celkový počet externích pracovníků:398227
Celkový počet vyučujících:959522
zaměstnanců:381177
studentů:232152
externistů:346193
Celkový počet studentů:75225487
bakalářské studijní programy:39902917
z toho v kombinované formě:608439
magisterské studijní programy:510384
z toho v kombinované formě:5332
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22651730
z toho v kombinované formě:352272
doktorské studijní programy:757456
z toho v kombinované formě:314195

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.5.2015