Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:536270
Pedagogičtí pracovníci:334151
Profesoři:4110
Docenti:7328
Odborní asistenti:15470
Asistenti:2817
Lektoři:2620
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10647
Ostatní zaměstnanci:10676
Celkový počet externích pracovníků:294153
Celkový počet vyučujících:1007548
zaměstnanců:368170
studentů:227150
externistů:412228
Celkový počet studentů:59444267
bakalářské studijní programy:32042314
z toho v kombinované formě:508332
magisterské studijní programy:322234
z toho v kombinované formě:2612
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:17101290
z toho v kombinované formě:294237
doktorské studijní programy:708429
z toho v kombinované formě:289178

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.6.2016