Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:580302
Pedagogičtí pracovníci:331145
Profesoři:347
Docenti:6829
Odborní asistenti:14557
Asistenti:3518
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:83
Odborní a techničtí pracovníci:13462
Ostatní zaměstnanci:151108
Celkový počet externích pracovníků:365191
Celkový počet vyučujících:968512
zaměstnanců:393180
studentů:234149
externistů:341183
Celkový počet studentů:84096063
bakalářské studijní programy:48133423
z toho v kombinované formě:774510
magisterské studijní programy:547406
z toho v kombinované formě:6946
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22351750
z toho v kombinované formě:341261
doktorské studijní programy:814484
z toho v kombinované formě:367220

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.4.2014