Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:538268
Pedagogičtí pracovníci:342153
Profesoři:379
Docenti:7729
Odborní asistenti:15870
Asistenti:3017
Lektoři:2822
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10447
Ostatní zaměstnanci:10474
Celkový počet externích pracovníků:304171
Celkový počet vyučujících:1021565
zaměstnanců:382174
studentů:264179
externistů:375212
Celkový počet studentů:87296258
bakalářské studijní programy:50513585
z toho v kombinované formě:906598
magisterské studijní programy:425316
z toho v kombinované formě:4226
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24421865
z toho v kombinované formě:476377
doktorské studijní programy:811492
z toho v kombinované formě:358222

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 7.10.2015