Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:577302
Pedagogičtí pracovníci:335148
Profesoři:349
Docenti:7128
Odborní asistenti:15162
Asistenti:3518
Lektoři:3226
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:13065
Ostatní zaměstnanci:13797
Celkový počet externích pracovníků:287166
Celkový počet vyučujících:972537
zaměstnanců:390185
studentů:234156
externistů:348196
Celkový počet studentů:82425918
bakalářské studijní programy:46113286
z toho v kombinované formě:792542
magisterské studijní programy:514386
z toho v kombinované formě:5330
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:23271773
z toho v kombinované formě:371283
doktorské studijní programy:790473
z toho v kombinované formě:341209

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 5.3.2015