Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:579306
Pedagogičtí pracovníci:340153
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:15164
Asistenti:3718
Lektoři:4030
Vědeckovýzkumní pracovníci:64
Odborní a techničtí pracovníci:12759
Ostatní zaměstnanci:148107
Celkový počet externích pracovníků:238131
Celkový počet vyučujících:951521
zaměstnanců:406191
studentů:226148
externistů:319182
Celkový počet studentů:95776825
bakalářské studijní programy:56313980
z toho v kombinované formě:977655
magisterské studijní programy:566423
z toho v kombinované formě:6440
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:25301910
z toho v kombinované formě:403303
doktorské studijní programy:850512
z toho v kombinované formě:336207

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 18.9.2014