Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:537271
Pedagogičtí pracovníci:335150
Profesoři:4010
Docenti:7528
Odborní asistenti:15370
Asistenti:3018
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:10648
Ostatní zaměstnanci:10677
Celkový počet externích pracovníků:290151
Celkový počet vyučujících:1005547
zaměstnanců:369170
studentů:231153
externistů:405224
Celkový počet studentů:69445030
bakalářské studijní programy:37452714
z toho v kombinované formě:611393
magisterské studijní programy:382287
z toho v kombinované formě:2814
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:20761587
z toho v kombinované formě:353284
doktorské studijní programy:741442
z toho v kombinované formě:314187

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 3.5.2016