Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:543273
Pedagogičtí pracovníci:334147
Profesoři:379
Docenti:7729
Odborní asistenti:15064
Asistenti:3017
Lektoři:2822
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10851
Ostatní zaměstnanci:11583
Celkový počet externích pracovníků:225132
Celkový počet vyučujících:966522
zaměstnanců:363166
studentů:225146
externistů:378210
Celkový počet studentů:88246386
bakalářské studijní programy:51133678
z toho v kombinované formě:876593
magisterské studijní programy:437326
z toho v kombinované formě:4630
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:25301938
z toho v kombinované formě:452358
doktorské studijní programy:744444
z toho v kombinované formě:299184

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.9.2015