Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:530264
Pedagogičtí pracovníci:328146
Profesoři:399
Docenti:7328
Odborní asistenti:15469
Asistenti:2616
Lektoři:2418
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10646
Ostatní zaměstnanci:10676
Celkový počet externích pracovníků:228126
Celkový počet vyučujících:1008549
zaměstnanců:365167
studentů:226151
externistů:417231
Celkový počet studentů:78245671
bakalářské studijní programy:45813325
z toho v kombinované formě:712486
magisterské studijní programy:318232
z toho v kombinované formě:2411
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22251687
z toho v kombinované formě:410322
doktorské studijní programy:700427
z toho v kombinované formě:281175

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.7.2016