Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:570297
Pedagogičtí pracovníci:339152
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:15163
Asistenti:3618
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:53
Odborní a techničtí pracovníci:12859
Ostatní zaměstnanci:14299
Celkový počet externích pracovníků:450254
Celkový počet vyučujících:967530
zaměstnanců:401186
studentů:234150
externistů:332194
Celkový počet studentů:92096547
bakalářské studijní programy:54023800
z toho v kombinované formě:930618
magisterské studijní programy:559419
z toho v kombinované formě:6339
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24341839
z toho v kombinované formě:382286
doktorské studijní programy:814489
z toho v kombinované formě:372227

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 20.11.2014