Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:574301
Pedagogičtí pracovníci:339152
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:15063
Asistenti:3718
Lektoři:4030
Vědeckovýzkumní pracovníci:64
Odborní a techničtí pracovníci:12759
Ostatní zaměstnanci:143102
Celkový počet externích pracovníků:295162
Celkový počet vyučujících:961529
zaměstnanců:404189
studentů:233152
externistů:324188
Celkový počet studentů:94816738
bakalářské studijní programy:55753925
z toho v kombinované formě:977653
magisterské studijní programy:564423
z toho v kombinované formě:6440
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:25011885
z toho v kombinované formě:402301
doktorské studijní programy:841505
z toho v kombinované formě:329201

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.9.2014