Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:537271
Pedagogičtí pracovníci:336151
Profesoři:4010
Docenti:7528
Odborní asistenti:15370
Asistenti:3018
Lektoři:2620
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:10648
Ostatní zaměstnanci:10576
Celkový počet externích pracovníků:305164
Celkový počet vyučujících:1008549
zaměstnanců:370171
studentů:232153
externistů:406225
Celkový počet studentů:69365032
bakalářské studijní programy:37032684
z toho v kombinované formě:569367
magisterské studijní programy:392293
z toho v kombinované formě:3216
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:21201621
z toho v kombinované formě:347278
doktorské studijní programy:721434
z toho v kombinované formě:300181

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.5.2016