Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:575303
Pedagogičtí pracovníci:335149
Profesoři:337
Docenti:7230
Odborní asistenti:15063
Asistenti:3718
Lektoři:3828
Vědeckovýzkumní pracovníci:53
Odborní a techničtí pracovníci:12860
Ostatní zaměstnanci:148107
Celkový počet externích pracovníků:222127
Celkový počet vyučujících:975522
zaměstnanců:390183
studentů:228148
externistů:357191
Celkový počet studentů:95406846
bakalářské studijní programy:56844031
z toho v kombinované formě:953639
magisterské studijní programy:557417
z toho v kombinované formě:6340
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:25501951
z toho v kombinované formě:410314
doktorské studijní programy:749447
z toho v kombinované formě:312191

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.9.2014