Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:570298
Pedagogičtí pracovníci:338151
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:14861
Asistenti:3718
Lektoři:4131
Vědeckovýzkumní pracovníci:64
Odborní a techničtí pracovníci:12658
Ostatní zaměstnanci:141100
Celkový počet externích pracovníků:402237
Celkový počet vyučujících:962525
zaměstnanců:401186
studentů:229146
externistů:332193
Celkový počet studentů:92896602
bakalářské studijní programy:54563841
z toho v kombinované formě:948632
magisterské studijní programy:561420
z toho v kombinované formě:6339
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24521851
z toho v kombinované formě:390291
doktorské studijní programy:820490
z toho v kombinované formě:376228

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.10.2014