Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:538268
Pedagogičtí pracovníci:342153
Profesoři:379
Docenti:7729
Odborní asistenti:15870
Asistenti:3017
Lektoři:2822
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10447
Ostatní zaměstnanci:10474
Celkový počet externích pracovníků:330185
Celkový počet vyučujících:1018563
zaměstnanců:382174
studentů:262177
externistů:374212
Celkový počet studentů:86896228
bakalářské studijní programy:50283568
z toho v kombinované formě:899591
magisterské studijní programy:422313
z toho v kombinované formě:4124
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24301857
z toho v kombinované formě:469372
doktorské studijní programy:809490
z toho v kombinované formě:358221

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 13.10.2015