Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:542273
Pedagogičtí pracovníci:331146
Profesoři:359
Docenti:7529
Odborní asistenti:15064
Asistenti:2915
Lektoři:2822
Vědeckovýzkumní pracovníci:147
Odborní a techničtí pracovníci:10850
Ostatní zaměstnanci:11684
Celkový počet externích pracovníků:260152
Celkový počet vyučujících:968526
zaměstnanců:365166
studentů:228150
externistů:375210
Celkový počet studentů:85556184
bakalářské studijní programy:49493567
z toho v kombinované formě:814552
magisterské studijní programy:428320
z toho v kombinované formě:4226
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:24421858
z toho v kombinované formě:417330
doktorské studijní programy:736439
z toho v kombinované formě:294180

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.8.2015