Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:528269
Pedagogičtí pracovníci:340153
Profesoři:399
Docenti:7428
Odborní asistenti:16073
Asistenti:3118
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:116
Odborní a techničtí pracovníci:9444
Ostatní zaměstnanci:10376
Celkový počet externích pracovníků:7649
Celkový počet vyučujících:1044581
zaměstnanců:378173
studentů:277189
externistů:389219
Celkový počet studentů:78935667
bakalářské studijní programy:44463161
z toho v kombinované formě:782505
magisterské studijní programy:396293
z toho v kombinované formě:3115
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22861747
z toho v kombinované formě:420335
doktorské studijní programy:765466
z toho v kombinované formě:327204

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 10.2.2016