Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:534274
Pedagogičtí pracovníci:332152
Profesoři:389
Docenti:7327
Odborní asistenti:15874
Asistenti:2617
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10447
Ostatní zaměstnanci:10678
Celkový počet externích pracovníků:376215
Celkový počet vyučujících:1001560
zaměstnanců:372174
studentů:252168
externistů:377218
Celkový počet studentů:80085768
bakalářské studijní programy:46543339
z toho v kombinované formě:798529
magisterské studijní programy:321234
z toho v kombinované formě:3016
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22511720
z toho v kombinované formě:456359
doktorské studijní programy:782475
z toho v kombinované formě:349219

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.10.2016