Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:577302
Pedagogičtí pracovníci:335148
Profesoři:349
Docenti:7128
Odborní asistenti:15162
Asistenti:3518
Lektoři:3226
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:13065
Ostatní zaměstnanci:13797
Celkový počet externích pracovníků:285165
Celkový počet vyučujících:970535
zaměstnanců:390185
studentů:232154
externistů:348196
Celkový počet studentů:82635936
bakalářské studijní programy:46263299
z toho v kombinované formě:792542
magisterské studijní programy:514386
z toho v kombinované formě:5330
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:23321777
z toho v kombinované formě:372283
doktorské studijní programy:791474
z toho v kombinované formě:341209

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 4.3.2015