Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:531265
Pedagogičtí pracovníci:329147
Profesoři:399
Docenti:7328
Odborní asistenti:15469
Asistenti:2717
Lektoři:2418
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10646
Ostatní zaměstnanci:10676
Celkový počet externích pracovníků:228126
Celkový počet vyučujících:1008549
zaměstnanců:366168
studentů:226151
externistů:416230
Celkový počet studentů:77925655
bakalářské studijní programy:45763324
z toho v kombinované formě:708483
magisterské studijní programy:318232
z toho v kombinované formě:2411
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:21981672
z toho v kombinované formě:399314
doktorské studijní programy:700427
z toho v kombinované formě:281175

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.7.2016