Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:534268
Pedagogičtí pracovníci:331149
Profesoři:399
Docenti:7328
Odborní asistenti:15470
Asistenti:2817
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:126
Odborní a techničtí pracovníci:10747
Ostatní zaměstnanci:10676
Celkový počet externích pracovníků:209117
Celkový počet vyučujících:1010550
zaměstnanců:368170
studentů:229153
externistů:413227
Celkový počet studentů:59114243
bakalářské studijní programy:31852299
z toho v kombinované formě:505330
magisterské studijní programy:322234
z toho v kombinované formě:2612
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:16971281
z toho v kombinované formě:293237
doktorské studijní programy:707429
z toho v kombinované formě:287177

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.7.2016