Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:537271
Pedagogičtí pracovníci:335150
Profesoři:4010
Docenti:7528
Odborní asistenti:15370
Asistenti:3018
Lektoři:2519
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:10648
Ostatní zaměstnanci:10677
Celkový počet externích pracovníků:289151
Celkový počet vyučujících:1006547
zaměstnanců:369170
studentů:231152
externistů:406225
Celkový počet studentů:69045009
bakalářské studijní programy:37182698
z toho v kombinované formě:592381
magisterské studijní programy:382287
z toho v kombinované formě:2814
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:20711585
z toho v kombinované formě:351284
doktorské studijní programy:733439
z toho v kombinované formě:309185

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 5.5.2016