Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:579306
Pedagogičtí pracovníci:340153
Profesoři:347
Docenti:7230
Odborní asistenti:15164
Asistenti:3718
Lektoři:4030
Vědeckovýzkumní pracovníci:64
Odborní a techničtí pracovníci:12759
Ostatní zaměstnanci:148107
Celkový počet externích pracovníků:276155
Celkový počet vyučujících:952521
zaměstnanců:405190
studentů:231150
externistů:316181
Celkový počet studentů:95576809
bakalářské studijní programy:56153965
z toho v kombinované formě:968647
magisterské studijní programy:565423
z toho v kombinované formě:6440
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:25271909
z toho v kombinované formě:402302
doktorské studijní programy:850512
z toho v kombinované formě:336207

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.9.2014