Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:569298
Pedagogičtí pracovníci:332146
Profesoři:359
Docenti:7027
Odborní asistenti:15062
Asistenti:3316
Lektoři:3327
Vědeckovýzkumní pracovníci:115
Odborní a techničtí pracovníci:12260
Ostatní zaměstnanci:13999
Celkový počet externích pracovníků:11268
Celkový počet vyučujících:984539
zaměstnanců:394182
studentů:249159
externistů:341198
Celkový počet studentů:87296264
bakalářské studijní programy:50453583
z toho v kombinované formě:824553
magisterské studijní programy:539406
z toho v kombinované formě:5733
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:23811817
z toho v kombinované formě:370285
doktorské studijní programy:764458
z toho v kombinované formě:332201

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.1.2015