Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:577298
Pedagogičtí pracovníci:335147
Profesoři:349
Docenti:7329
Odborní asistenti:15261
Asistenti:3318
Lektoři:3125
Vědeckovýzkumní pracovníci:125
Odborní a techničtí pracovníci:13062
Ostatní zaměstnanci:12795
Celkový počet externích pracovníků:397226
Celkový počet vyučujících:959522
zaměstnanců:381177
studentů:232152
externistů:346193
Celkový počet studentů:75135480
bakalářské studijní programy:39842912
z toho v kombinované formě:604435
magisterské studijní programy:508383
z toho v kombinované formě:5131
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:22641729
z toho v kombinované formě:351271
doktorské studijní programy:757456
z toho v kombinované formě:314195

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.5.2015