Mgr. Martin Hložek, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 72 records, displayed 1 - 30

 
2015

ŽENOŽIČKOVÁ, Irena - HLOŽEK, Martin.
X – Ray Fluorescence Analysis Engobes of late La Tène Pottery from Oppidum Staré Hradisko. 2015.


more

 
2014

MAKAROVÁ, Erika - HLOŽEK, Martin.
Clay Symbols from the Early Iron Age Cemetery at Moravičany. 2014.


more

 

book coverVÁLEK, David - DRESLEROVÁ, Gabriela - GREGEROVÁ, Miroslava - HLOŽEK, Martin - NERUDOVÁ, Zdeňka - ŠMERDA, Jaroslav - VOKÁČ, Milan.
Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 347 pp. K problematice pravěkých sociálních struktur, svazek 2. ISBN 978-80-210-6680-9.


more

 

HLOŽEK, Martin - LOSKOTOVÁ, Irena.
Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století. Archaeologia historica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0231-5823, 2014, vol. 39, no. 1, pp. 139-153.


more

 
2013

LOSKOTOVÁ, Irena - HLOŽEK, Martin.
Zdroje keramických surovin v brněnské kachlové produkci 15. století. 2013.


more

 
2011

KOLÁŘ, Jan - DOBISÍKOVÁ, Miluše - DRESLEROVÁ, Gabriela - DROZDOVÁ, Eva - FOJTOVÁ, Martina - HLOŽEK, Martin - GREGEROVÁ, Miroslava - PŘICHYSTAL, Antonín - URBANOVÁ, Kristýna - WAGENKNECHTOVÁ, Martina.
Kultura se šňůrovou keramikou v povodí říčky Hané na střední Moravě : pohřební areály z prostoru dálnice D1 v úseku Vyškov - Mořice a dalších staveb. Vyd. 1. Brno : Ústav archeologické památkové péče, 2011. 288 pp. Pravěk. Supplementum ; 23. ISBN 978-80-86399-81-2.


more

 

KAZDOVÁ, Eliška - KUČA, Martin - ŠABATOVÁ, Klára - TRAMPOTA, František - PROKEŠ, Lubomír - HLOŽEK, Martin - KOLÁŘ, Jan - PETŘÍK, Jan.
Kyjovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů, Brno, Archeologický ústav AV ČR Brno. ISSN 1211-7250, 2011, vol. 52, no. 1, pp. 180-182.


more

 

GREGEROVÁ, Miroslava - HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Blanka - HLOŽEK, Martin - PROCHÁZKA, Rudolf.
Naturwissenschaftliche Erforschung der mittelalterlichen Keramik aus Brno und Loštice. In Beiträge zur Mittelalterarchäologie. Vyd. 1. Wien : 2011. pp. 42-52. 2011, Mautern an der Donau.


more

 

SVOBODA, Jiří - BOCHEŃSKI, Zbigniew M. - ČULÍKOVÁ, Věra - DOHNALOVÁ, Alena - HLADILOVÁ, Šárka - HLOŽEK, Martin - HORÁČEK, Ivan - IVANOV, Martin - KRÁLÍK, Miroslav - NOVÁK, Martin - PRYOR, Alexander J. E. - SÁZELOVÁ, Sandra - STEVENS, Rhiannon E. - WILCZYŃSKI, Jaroslaw - WOJTAL, Piotr.
Paleolithic Hunting in a Southern Moravian Landscape: The Case of Milovice IV, Czech Republic. Geoarchaeology: An International Journal, USA. ISSN 1520-6548, 2011, vol. 26, no. 6, pp. 838-866.


more

 

book cover KOZÁKOVÁ, Romana - HLOŽEK, Martin.
Průzkum pravěkých a raně středověkých skel z archeologických nálezů. In Muzea, památky a konzervace 2011. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5628-2, pp. 19-24. 2011, 31. 5. - 1. 6.


more

 

ČÁP, Pavel - MACHÁČEK, Jiří - ŠPAČEK, Josef - HLOŽEK, Martin.
Tajemství výroby velkomoravského šperku. Archeologický experiment. Praha : Koniasch Latin Press, 2011. 160 pp. KLP. ISBN 978-80-86791-86-9.


more

 
2010

HLOŽEK, Martin - GREGEROVÁ, Miroslava.
Petroarcheologická charakteristika grafitové keramiky ze sondy VI-9-2 v Krumlovském lese. In Oliva, M.: Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Vyd. 1. Brno : Moravské zemské muzeum, 2010. Vol. 32/N.S. 24/, 2010, ISBN 978-80-7028-360-8, pp. 432-435.


more

 

book coverGREGEROVÁ, Miroslava - ČOPJAKOVÁ, Renata - BERÁNKOVÁ, Veronika - BIBR, Petr - GOŠ, Vladimír - HANULÁKOVÁ, Dana - HLOŽEK, Martin - HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Blanka - KRISTOVÁ, Lucie - KULJOVSKÁ, Zuzana - MACHÁČEK, Jiří - MAZUCH, Marian - PROCHÁZKA, Rudolf - ŠKODA, Radek - VŠIANSKÝ, Dalibor.
Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 311 pp. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5168-3.


more

 

GHERDÁN, Katalin - TÓTH, Mária - HERBICH, Katalin - HAJNALOVÁ, Mária - HLOŽEK, Martin - PROKEŠ, Lubomír - MIHÁLY, Judit - HORVÁTH, Tünde.
Természettudományos megfigyelések a középső és késő rézkori kultúrák fazekasáruin Balatonősződ – Temetői Dűlő lelőhelyen. Archeometriai Műhely, Magyar Nemzeti Múzeum, Hungary. ISSN 1786-271X, 2010, vol. 7, no. 1, pp. 83-104.


more

 

HLOŽEK, Martin - ZAPLETALOVÁ, Dana.
Vážky z Polní ulice na Starém Brně. Archeologické rozhledy, Praha, AÚ AV ČR Praha. ISSN 0323-1267, 2010, vol. LXII, no. 1, pp. 137-149.


more

 

TROJEK, Tomáš - HLOŽEK, Martin - ČECHÁK, Tomáš - MUSÍLEK, Ladislav.
X-ray fluorescence analyzers for investigating postmediaeval pottery from Southern Moravia. Applied Radiation and Isotopes [IF=1.114 (2008)]; DOI: 10.1016/j.apradiso.2009.05.001, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0969-8043, 2010, vol. 68, no. 4-5, pp. 879-883.


more

 
2009

book coverMALINA, Jaroslav - ANTALÍK, Dalibor - BAHENSKÝ, František - BĚLKA, Luboš - BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Petra - BOBEROVÁ, Kateřina - BRAVENÝ, Pavel - BUDIL, Ivo - ČAPKA, František - ČERMÁKOVÁ, Eva - ČIHÁK, Roman - ČUTA, Martin - DOHNALOVÁ, Marie - DRESLEROVÁ, Gabriela - DUBOVÝ, Petr - DUDA, Josef - DUCHEČKOVÁ, Petra - ELIÁŠOVÁ, Hana - ENDLICHEROVÁ, Michaela - FERRAROVÁ, Eva - FIALOVÁ, Dana - FILIPSKÝ, Jan - FUCHS, Eduard - GAISLER, Jiří - GOLEC, Martin - GRÍGELOVÁ, Andrea - HLAVÁČEK, Petr - HLOŽEK, Martin - HOLUB, Martin - HONCOOPOVÁ, Helena - HORÁČKOVÁ, Ladislava - HORKÝ, Drahomír - HORYNA, Břetislav - HÖSCHEL, Cyril - HRUŠKA, Blahoslav - HUBÁČEK, Ondřej - CHARVÁT, Petr - HUTÁK, Jan - JAKLOVÁ, Alena - JURDA, Mikoláš - JUSTOŇ, Zdeněk - KELLER, Jan - KLEMPEREROVÁ, Helena - KOLMAŠ, Josef - KOMENDA, Stanislav - KONÁŠOVÁ, Kateřina - KOVÁRNÍK, Jaromír - KRÁLÍK, Miroslav - KRÁLÍKOVÁ, Michaela - KRÁSNÁ, Soňa - KŘIVANOVÁ, Michaela - KULDOVÁ, Tereza - LAŠTOVIČKOVÁ, Monika - LINHARTOVÁ, Věra - LÍZAL, Pavel - LÖWENSTEINOVÁ, Miriam - MACÚCHOVÁ, Klára - MACHALOVÁ, Tatiana - MACHOLÁN, Miloš - MAIELLO, Giuseppe - MIKEŠOVÁ, Tereza - MORAVČÍKOVÁ, Zuzana - MORNSTEIN, Vojtěch - MORNSTEINOVÁ, Lucie - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - MUSIL, Rudolf - NAKONEČNÝ, Milan - NOSEK, Bedřich - NOVÁKOVÁ, Marie - NOVÁKOVÁ, Nea - NOVOTNÝ, Vladimír - OLIVERIUS, Jaroslav - OLIVOVÁ, Lucie - PÁČ, Libor - PAPOUŠEK, Dalibor - PARDYOVÁ, Marie - PAVLÍK, Josef - PEČÍRKOVÁ, Jana - PECHA, Lukáš - PECHNÍKOVÁ, Markéta - PĚNIČKA, Robin - PETRÁSKOVÁ, Jana - PETRUSEK, Miloslav - PFLEGEROVÁ, Mariana - PLESKALOVÁ, Jana - POSPÍŠIL, Ivo - PROKOPEC, Miroslav - PROSECKÝ, Jiří - PRUDKÝ, Martin - PŘÍVRATSKÝ, Vladimír - PÚTOVÁ, Barbora - RAČANSKÁ, Michaela - RELICHOVÁ, Jiřina - RENDLOVÁ, Markéta - REZÁKOVÁ, Olga - RYCHLÍK, Martin - ŘIHÁKOVÁ, Alena - SÁZELOVÁ, Sandra - SEHNAL, František - SKLENÁŘ, Vladimír - SKUPNIK, Jaroslav - SLABINA, Miloslav - SMETÁČKOVÁ, Irena - SOCHOROVÁ, Ludmila - SOJKOVÁ, Tereza - SOUČEK, Vladimír - SOUKUP, Martin - SOUKUP, Václav - STEINBACHOVÁ, Eva - SVOBODA, Jiří - ŠATAVA, Leoš - ŠEDINOVÁ, Jiřina - ŠÍN, Lukáš - ŠTĚDROŇ, Miloš - ŠULOVÁ, Helena - ŠULOVÁ, Lenka - THÉR, Richard - TOŠNER, Michal - TVRDÝ, Zdeněk - UHEREK, Zdeněk - UNGER, Josef - URBANOVÁ, Petra - VACHALA, Břetislav - VANČATA, Václav - VANČATOVÁ, Marina - VAŇHAROVÁ, Michaela - VARGOVÁ, Lenka - VORLÍČEK, Jiří - VRHEL, František - WAGENKNECHTOVÁ, Martina - WEINEROVÁ, Renata - WINKLER, Jiří - RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Michaela - ZOUFALÁ, Marcela - ZVĚŘINA, Jaroslav - BENEŠ, Milan - BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Zuzana - BLAŽEK, Vladimír - BUBENÍK, Vít - BUDILOVÁ, Lenka - BUREŠ, Petr - ČERNÝ, Miroslav - DUFEK, Pavel - HELLER, Jan - HIRT, Tomáš - HLUŠIČKA, Jiří - HNILICA, Karel - HOLČÍK, Jan - HORSÁK, Michal - JAKOUBEK, Marek - KANDERT, Josef - KAŠPAR, Oldřich - KORECKÁ, Zuzana - KOMÁREK, Stanislav - LAPKA, Miloslav - MACHALÍK, Tomáš - MATĚJŮ, Martin - MUCHNOVÁ, Dagmar - NEČASOVÁ, Lucie - NOVÁK, Vlastimil - NOVOTNÝ, Jan - PAVELKA, Jiří - PAVLÍK, Petr - SADEK, Vladimír - SKLENÁŘ, Karel - SOKOLOVÁ, Věra - SOUČKOVÁ, Jana - SÝKORA, Jan - ŠTĚPÁNOVÁ, Irena - VÁLKOVÁ, Jana - VANĚK, Daniel - WOITSCH, Jiří - ZÁHOŘÍK, Jan - ZACHOVÁ, Markéta.
ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 pp. Neuveden. ISBN 978-80-7204-560-0.


more

 

ZAPLETALOVÁ, Dana - HLOŽEK, Martin.
Doklady středověké zvonařské či kovolitecké výroby z Pekařské ulice v Brně. In Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Vyd. 1. Brno : Archiv města Brna, 2009. ISBN 978-80-86736-14-3, pp. 44-61. 2009, Brno.


more

 

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica - HLOŽEK, Martin.
Fajansové koráliky z hrobu 1 v Spišských Tomášovciach. Študijné zvesti, Nitra, Archeologický ústav SAV, Slovakia. ISSN 0560-2793, 2009, vol. 45, no. 1, pp. 69-77.


more

 

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica - HLOŽEK, Martin.
Materiál korálikov z hrobu č. 78 z Kostolian pod Tribečom. In Kostol sv. Juraja Kostoľany pod Tribečom. Vyd. 1. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, 2009. MONUMENTORUM TUTELA Ochrana pamiatok 21, ISBN 978-80-87365-21-2, pp. 73-90.


more

 

GREGEROVÁ, Miroslava - HLOŽEK, Martin.
Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M), Brno, Masarykova univerzita Brno. ISSN 1211-6327, 2009, vol. 2007-2008, no. 12-13, pp. 61-67.


more

 

HLOŽEK, Martin - KRÁLÍK, Miroslav.
Projekt Korozní produkty kovů v archeologii: komplexní přístup. In Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů. Vyd. 1. Brno : Technické muzeum v Brně, 2009. ISBN 978-80-86413-62-4, pp. 108-112. 2009, 2009.


more

 

ŠMARDA, Jiří - HLOŽEK, Martin - KUČA, Martin - VOKÁČ, Milan.
Sídliště s moravskou malovanou keramikou v Koryčanech (okr. Kroměříž). Slovácko, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum Uherské Hradiště. ISSN 0583-5569, 2009, vol. 50, no. 1, pp. 141-158.


more

 

HLOŽEK, Martin.
Unikátní měděné artefakty s organickými zbytky z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze - Velké Chuchli. Archeologie ve středních Čechách, Praha, Ústav archeologické památkové péče středních Čech. ISSN 1214-3553, 2009, vol. 13, no. 2, pp. 687-691.


more

 
2008

HLOŽEK, Martin - KRUPA, Petr - KŘÍSTEK, Jan.
Aplikace počítačové tomografie (CT) v archeologii, antropologii a konzervaci. In Muzea, památky, konzervace 2008. Vyd. 1. Brno : Technické muzeum v Brně, 2008. ISBN 978-80-86413-53-2, pp. 47-52. 2008, Brno.


more

 

HLOŽEK, Martin.
Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Libri, 2008. 230 pp. Archeologie, geografie, historie a PVH. ISBN 978-80-7277-230-8.


more

 

KRÁLÍK, Miroslav - URBANOVÁ, Petra - HLOŽEK, Martin.
Finger, Hand and Foot Imprints: The Evidence of Children on Archaeological Artefacts. In Children, Identity and the Past. Vyd. 1st. Newcastle, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2008. Neuveden, ISBN 1-84718-590-8, pp. 1-15.


more

 

VENCLOVÁ, Natalie - ČULÍKOVÁ, Věra - DRESLEROVÁ, Dagmar - GREGEROVÁ, Miroslava - HLOŽEK, Martin - KOVAČIKOVÁ, Lenka - KYSELÝ, René - MALKOVSKÝ, Miroslav - MAREK, František - PEŠKE, Lubomír - ZAVŘEL, Jan.
Hutnický region Říčansko. Vyd. 1. Praha : Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i, 2008. 318 pp. Redakce neperiodických tisků. ISBN 978-80-86124-90-2.


more

 

GREGEROVÁ, Miroslava - HLOŽEK, Martin - ČOPJAKOVÁ, Renata - ŠKODA, Radek - GOŠ, Vladimír.
Chemické složení loštických pohárů. Geol. výzk. Mor. Slez., Brno, MU, ČGS Brno, Českomoravský štěrk, a.s. ISSN 1212-6209, 2008, vol. XV, no. 1, pp. 76-86.


more

 

GREGEROVÁ, Miroslava - HLOŽEK, Martin.
Keramická petrografie loštické hrnčiny. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Brno, MU, ČGS, Českomoravský štěrk a.s. ISSN 1212-6209, 2008, vol. XV, no. 1, pp. 86-89.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 72 records, displayed 1 - 30