Mgr. Jan Kolář

Photo not published

 

 
2014

VŠIANSKÝ, Dalibor - KOLÁŘ, Jan - PETŘÍK, Jan.
Continuity and changes of manufacturing traditions of Bell Beaker and Bronze Age encrusted pottery in the Morava river catchment (Czech Republic). Journal of Archaeological Science, USA. ISSN 0305-4403, 2014, vol. 49, no. September, pp. 414-422.


more

 

KOLÁŘ, Jan - MACHÁČEK, Jiří.
David Válek a kol.: Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947–1950). Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2014.


more

 
2013

SOSNA, Daniel - KOLÁŘ, Jan - KVĚTINA, Petr - TRAMPOTA, František.
Prehistoric Archaeology in Central Europe: Beyond diversity. Anthropologie : [international journal of human diversity and evolution], Brno, Moravian Museum, Anthropos Institute. ISSN 0323-1119, 2013, vol. LI, no. 2, pp. 123-130.


more

 

KOLÁŘ, Jan.
Social and regional patterns in the 3rd Millenium cal BC in the Eastern Czech Republic (Moravia). 2013.


more

 

KOLÁŘ, Jan.
Social and Spatial Patterns at the Beginning of the 3rd Millenium cal BC in Eastern Czech Republic(Moravia): case study Corded Ware culture. 2013.


more

 
2012

HÁJEK, Zdeněk - KAZDOVÁ, Eliška - KOLÁŘ, Jan - KUČA, Martin - ŠABATOVÁ, Klára - TRAMPOTA, František - VOSTROVSKÁ, Ivana.
Další výsledky výzkumu neolitické a eneolitické lokality Kyjovice "Sutny" v roce 2011. 2012.


more

 

KOLÁŘ, Jan - JAROŠOVÁ, Ivana - DRESLEROVÁ, Gabriela - DROZDOVÁ, Eva - DOBISÍKOVÁ, Miluše.
Food strategies in Central Moravia (Czech Republic) during Final Eneolithic : a case study of Corded Ware culture communities. Archeologické rozhledy, Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha. ISSN 0323-1267, 2012, vol.  LXIV, no.  2, pp. 237-264.


more

 

KOLÁŘ, Jan - KALA, Jiří.
Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Brankovic aneb poznámky k sekundárním pohřebním aktivitám v pozdním eneolitu na Moravě. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6327, 2012, vol.  61, no.  M17, pp. 255-269.


more

 

KAZDOVÁ, Eliška - KUČA, Martin - TRAMPOTA, František - KOLÁŘ, Jan.
Kyjovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů, Brno, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. ISSN 1211-7250, 2012, vol. 53, no. 1, pp. 147-148.


more

 

KOLÁŘ, Jan - TRAMPOTA, František.
Preface. In Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology, BAR IS 2325. Oxford : Archaeopress, 2012. ISBN 978-1-4073-0908-8, pp. iii-iv. 26.10.2010, Mikulov.


more

 

KOLÁŘ, Jan.
Secondary Mortuary Practices During the Late Eneolithic in Moravia, Czech Republic: State of Knowledge, History of Research, Terminology and Interpretations. In Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology. BAR IS 2325. Oxford : Archaeopress, 2012. ISBN 978-1-4073-0908-8, pp. 25-44. 2010, Mikulov.


more

 

CHROUSTOVSKÝ, Luboš - KOLÁŘ, Jan - VOSTROVSKÁ, Ivana.
The 33rd Meeting of the Theoretical Archaeology Group. Archeologické rozhledy, Praha, Archeologický ústav AV ČR. ISSN 0323-1267, 2012, vol.  LXIV, no.  2, pp. 362-365.


more

 

KOLÁŘ, Jan - TRAMPOTA, František (Eds.).
Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology. Oxford : Archaeopress, 2012. 125 pp. Vyšlo v edici BAR Internat. Series 2325. ISBN 978-1-4073-0908-8.


more

 
2011

KOLÁŘ, Jan - DOBISÍKOVÁ, Miluše - DRESLEROVÁ, Gabriela - DROZDOVÁ, Eva - FOJTOVÁ, Martina - HLOŽEK, Martin - GREGEROVÁ, Miroslava - PŘICHYSTAL, Antonín - URBANOVÁ, Kristýna - WAGENKNECHTOVÁ, Martina.
Kultura se šňůrovou keramikou v povodí říčky Hané na střední Moravě : pohřební areály z prostoru dálnice D1 v úseku Vyškov - Mořice a dalších staveb. Vyd. 1. Brno : Ústav archeologické památkové péče, 2011. 288 pp. Pravěk. Supplementum ; 23. ISBN 978-80-86399-81-2.


more

 

KAZDOVÁ, Eliška - KUČA, Martin - ŠABATOVÁ, Klára - TRAMPOTA, František - PROKEŠ, Lubomír - HLOŽEK, Martin - KOLÁŘ, Jan - PETŘÍK, Jan.
Kyjovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů, Brno, Archeologický ústav AV ČR Brno. ISSN 1211-7250, 2011, vol. 52, no. 1, pp. 180-182.


more

 

VOSTROVSKÁ, Ivana - KAZDOVÁ, Eliška - KUČA, Martin - TRAMPOTA, František - KOLÁŘ, Jan.
Kyjovice (okr. Znojmo). "Sutny". LnK. MMK. Sídliště. Systematický výzkum. Přehled výzkumů, Brno, Archeologický ústav AV ČR Brno. ISSN 1211-7250, 2011, vol.  52, no.  1, pp. 165-166.


more

 
2010

KUČA, Martin - TRAMPOTA, František - KAZDOVÁ, Eliška - PROKEŠ, Lubomír - PETŘÍK, Jan - KOLÁŘ, Jan - FAJKOŠOVÁ, Zuzana.
Kyjovice (okr. Znojmo) Sutny. Přehled výzkumů, Brno, AÚ AV ČR Brno. ISSN 1211-7250, 2010, vol. 51, no. 1-2, pp. 315-318.


more

 

KOLÁŘ, Jan - TRAMPOTA, František.
Mezinárodní archeologický seminář "Theory and method in archaeology of the Neolithic (7th -3rd millennium BC)" v Regionálním muzeu v Mikulově. In RegioM. Sborník Regionálního muzea v Mikulově. Mikulov : Regionální muzeum, p. o., 2010. ISBN 978-80-85088-38-0, pp. 147-150. 2010, Mikulov.


more

 

KOLÁŘ, Jan - TRAMPOTA, František.
The seminar "Theory and method in archaeology of the Neolithic (7th–3rd millennium BC)" in hindsight. Archeologické rozhledy, Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha. ISSN 0323-1267, 2010, vol. LXII, no. 4, pp. 721-724.


more

 
2007

KOLÁŘ, Jan.
Ivanovice na Hané - nové poznatky o nositelích kultury se šňůrovou keramikou na Moravě. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Archeologické studie Univerzity Hradec Králové. Svazek 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-561-0, pp. 153-156. 2006, Hradec Králové.


more