Assoc. Prof. PhDr. Libor Hřebíček, CSc.

Photo not published

 

 
1998

HŘEBÍČEK, Libor.
Drogy a násilí mezi mládeží. Komenský, Brno, . ISSN 0323-0449, 1998, vol. 1998, no. 1, pp. 21-22.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Nedostatečná edukativní role učitele. Pedagogická orientace, Brno, Pedagogická společnost. ISSN 1211-4669, 1998, vol. 1998, no. 2, pp. 89-91.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Pedagogická poradenská služba. Pedagogická orientace, Brno, Pedagogická společnost. ISSN 1211-4669, 1998, vol. 1998, no. 2, p. 88-88.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Práce - profesionalita - vzdělávání dospělých. Pedagogická orientace, Brno, . ISSN 1211-4669, 1998, vol. 1998, no. 3, pp. 14-18.


more

 
1997

HŘEBÍČEK, Libor.
K pojetí poradenství pro vysokoškolské studenty. In Sborník prací FF BU řada pedagogická. Brno : Brněnská univerzita, 1997. U 2, ISBN 80-210-1753-8, pp. 65-81.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Ke směrům pohybu české školské soustavy. Transformace našeho školství. In Sborník příspěvků z 6. konference ČPdS. Brno - Šlapanice : Česká pedagogická společnost, 1997. ISBN 80-85615-21-5.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Profesní vývoj mládeže a jeho edukativní podpora. In Střelec. S. a jiní: Kapitoly zteorie a metodiky výchovy. Brno : PAIDO, 1997. pp. 68-77.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Sociálně patologické jevy mezi mládeží - problém pro pedagogickou teorii a praxi. Mravní nemoci mládeže. In Sborník příspěvků z 6. konference ČPdS. Brno : Česká pedagogická společnost, 1997. ISBN 80-85615-70-3, pp. 17-28.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Školní poradenství jako objekt transformace a prostředek prevence. Pedagogická orientace, Brno, Pedagogická společnost. ISSN 1211-4669, 1997, vol. 1997, no. 2, pp. 71-80.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Školní poradenství ve světle teoretické a empirické analýzy. In Sborník prací FF BU řada pedagogická. Brno : Brněnská univerzita, 1997. U 1, ISBN 80-210-1540-3, pp. 33-49.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Školské poradenství jako objekt transformace. Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669, 1997, vol. 1997, no. 2, pp. 71-82.


more

 
1996

HŘEBÍČEK, Libor.
Grantový výzkum na Ústavu pedagogických věd. Sborník prací FF BU, I-28, řada pedagogicko-psychologická s. 115-116. In Sborník prací FF BU I-28, řada pedagogicko-psychologická. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1412-1.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
K některým metodologickým aspektům díla představitelů brněnského pedagogického semináře. SbornSborník prací FF BU, I-28, řada pedagogicko-psychologická, s. 51-59. In Sborník prací FF BU, I-28, řada pedagogicko-psychologická. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1412-1.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
K odborné profilaci pedagogiky a jejího oborového studia. Sborník prací z celostátního semináře ČPdS, Brno 1996. In Sborník prací z celostátního semináře ČPdS. Brno 1996 : Česká pedagogická společnost, 1996. ISBN 80-85615-29-0.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
K základním směrům pohybu české školské soustavy. Sborník prací z Celostátního semináře ČPdS, Brno 1996 s. 58-64. In Sborník prací z Celostátního semináře ČPdS. Brno 1996 : Česká pedagogická společnost, 1996. ISBN 80-85615-21-5.


more

 

SPOUSTA, Vladimír - HŘEBÍČEK, Libor - ŘEHULKA, Evžen - FALTÝSKOVÁ, Jarmila - KNOTOVÁ, Dana.
Kapitoly z pedagogiky volného času. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1996. 40 pp. 1. dotisk 1. vyd. 1998. ISBN 80-210-1274-9.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Profesní orientace VŠ studentů a jeho školská a poradenská podpora. Univerzity na prahu nového tisíciletí. In Univerzity na prahu nového tisíciletí, sborník z mezinárodní konference - Universitas Masarykiana Brunensis. Brno 1996 : Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1266-8, pp. 35-41.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Školní poradenství ve světle teoretické a empirické analýzy.Sborník prací FF BU, U-1, řada pedagogická, s. 33-49. In Sborník prací FF BU, U - 1, řada pedagogická. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1540-3.


more

 
1995

HŘEBÍČEK, Libor.
Profesní orientace vysokoškolského studenta a její školská aporadenská podpora. In Sborník Univerzity na prahu nového tisíciletí. Masarykova univerzita Brno : Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1266-8.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Profesní vývoj adeptů učitelství. Pedagogická orientace, Brno, Pedagogická společnost. ISSN 1211-4669, 1995, vol. 1995, no. 16 - 17, pp. 70-76.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Profesní způsobilost vysokošlolského studenta. Universitas, Brno, Masarykova univerzita Brno. ISSN 1211-3384, 1995, vol. 3, no. 1995, pp. 9-13.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Učitelská profesní způsobilost v teorii a praxi jejího utváření. Sborník příspěvků z Celostátní konference ČPdS. 1995, vol. 1995, pp. 16-19.


more

 
1994

HŘEBÍČEK, Libor.
Pedagogika a její společenská prospěšnost. Pedagogická orientace, Brno, Pedagogická společnost. ISSN 1211-4669, 1994, vol. 1994, no. 12 - 13, pp. 128-133.


more

 

HŘEBÍČEK, Libor.
Vysokoškolské poradenství a jeho cesta k profesionalizaci. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, Praha, Centrum pro studium vysokého školství. ISSN 1210-6658, 1994, vol. 1994, no. 2, pp. 11-15.


more