Prof. PhDr. Miroslav Grepl, CSc.

Photo not published

 

 
1999

GREPL, Miroslav.
Problematika klasifikace ilokučních aktů (III). SPFFBU, Brno, MU. ISSN 0231-7567, 1999, vol. 48, no. A 47, pp. 95-100.


more

 

GREPL, Miroslav - KARLÍK, Petr.
Skladba češtiny. Cvičení a výklad. Vyd. 1. Praha : ISV, 1999. 208 pp.


more

 

GREPL, Miroslav.
Vzpomínka na Jaroslava Bauera. Universitas, Brno, MU. ISSN 1211-3384, 1999, vol. 1999, no. 2, pp. 29-30.


more

 
1998

GREPL, Miroslav.
Interogativní forma zjišťovací ve výzvové funkci. In Jazyk a kultura vyjadřování: Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Vyd. 1. Brno : MU, 1998. ISBN 80-210-1801-1, pp. 145-149. 1998.


more

 

GREPL, Miroslav.
Problematika klasifikace ilokučních aktů. SPFFBU, Brno, MU. ISSN 0231-7567, 1998, vol. 1998, no. A 46, pp. 61-67.


more

 

GREPL, Miroslav - KARLÍK, Petr.
Skladba češtiny. Vyd. 1. Olomouc : Votobia, 1998. 503 pp. ISBN 80-7198-281-4.


more

 
1997

book coverGREPL, Miroslav.
K problematice klasifikace ilokučních aktů. In SPFFBU. Brno : MU, 1997. ISBN 80-210-1606-X, pp. 55-62. 1997.


more

 
1996

GREPL, Miroslav.
K genitivním formám hradu / lesa. In Pocta Dušanu Šlosarovi. Boskovice : Albert, 1996. ISBN 80-85834-39-1, pp. 201-208. 1996.


more

 
1995

GREPL, Miroslav.
K aktuálním otázkám jazykové kultury. In Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha : FF UK, 1995. ISBN 80-85899-02-7, pp. 80-83. 1995.


more

 
1994

GREPL, Miroslav.
Výpovědní útvary s mediálním že. SPFFBU, Brno, MU. ISSN 0231-7567, 1994, vol. 44, no. A 43, pp. 29-33.


more

 
1993

GREPL, Miroslav.
Brněnské období Bohuslava Havránka. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu. Brno : MU, 1993. ISBN 80-210-0373-0, pp. 53-55. 22.-25.září 1993 v Brně.


more

 

GREPL, Miroslav.
K prozodickým indikátorům ilokučních funkcí. SPFFBU, Brno, MU. ISSN 0231-7567, 1993, vol. 42, no. A 41, pp. 7-11.


more

 

GREPL, Miroslav - TROST, Klaus.
Über einen Typ der "kontrahierten" Saetze im Tschechischen. Anzeiger für slavische Philologie, Regensburg, Germany. 1993, vol. 21, no. 3, pp. 123-137.


more

 
1992

GREPL, Miroslav - KARLÍK, Petr.
Učte se s námi skladbě češtiny. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 236 pp. ISBN 80-04-24567-6.


more