Assoc. Prof. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

Photo not published

 

Completed procedures:

Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Arts
Name of the ApplicantMgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantJihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta
SpecializationPrimeval and Medieval Archaeology
Habilitation thesis (public part)authenticated link to a new windowRovinná sídliště doby bronzové v hornodunajském kulturním okruhu
Starting date22. 9. 2011
Habilitation Board
ChairProf. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Faculty of Arts)
MembersProf. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Faculty of Arts)
Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (SU Opava - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (UKF Nitra - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Luboš Jiráň, DrSc. (Akademie věd ČR - Archeologický ústav)
ReviewersProf. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (SAV Nitra)
Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (SU Opava - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Public lecture time and date1. 3. 2012 at 14:00
Faculty Scientific Board session7. 3. 2013
MU Scientific Board session
Current stateassociate professor appointment
Closing date1. 6. 2013