prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Fotografie nezveřejněna

 

Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání (MUNI/A/0989/2015)
Řešitel na MU:PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace (MUNI/M/0012/2013)
Řešitel na MU:prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:4/2013 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443)
Řešitel na MU:prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2007 - 12/2013
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Výzkumné záměry
více
Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421)
Řešitel na MU:prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2005 - 12/2011
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Výzkumné záměry
více
Srovnání aktivity chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na ZŠ (MUNI/41/058/2008)
Řešitel na MU:PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2008 - 12/2008
Investor/Program: Masarykova univerzita / Programy podporované ze specifického výzkumu (NESPADAJÍ SEM PROJEKTY PŘIHLAŠOVANÉ DO SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ NA PODZIM 2009)
více
Srovnání aktivity a studijního prospěchu chlapců a dívek ve výuce na ZŠ (MUNI/41/V 40/2007)
Řešitel na MU:PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2007 - 12/2007
Investor/Program: Masarykova univerzita / Programy podporované ze specifického výzkumu (NESPADAJÍ SEM PROJEKTY PŘIHLAŠOVANÉ DO SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ NA PODZIM 2009)
více
Pohyb a duševní zdraví (ICE708220501)
Řešitel na MU:doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Fakulta sportovních studií
Období řešení:1/2005 - 12/2005
Investor/Program: Akademie věd ČR / Doplňkové publikační granty
více
Posílení protidrogové výchovy a její realizace v podmínkách PdF MU v Brně (ROZV/203/2005)
Řešitel na MU:doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2005 - 12/2005
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy
více
Rozvoj výuky psychologie v učitelském vzdělávání (MUNI/41/RPK 16/2005)
Řešitel na MU:prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2005 - 12/2005
Investor/Program: Masarykova univerzita / Interní projekty PdF
více
Podpora oborových didaktik zkvalitněním doktorského studijního programu Pedagogika (ROZV/183/2004)
Řešitel na MU:prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2004 - 12/2004
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy
více
Učitelé a zdraví (Psychologický přístup) (MSM 144100001)
Řešitel na MU:prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/1999 - 12/2004
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Výzkumné záměry
více
Psychologické aspekty způsobilosti k pedagogické práci na ZŠ (ROZV/P100/2003)
Řešitel na MU:doc. PhDr. Otto Čačka
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2003 - 12/2003
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy
více
Koncepce studijního programu Učitelství pro základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ROZV/P133/2003)
Řešitel na MU:doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2003 - 12/2003
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy
více
Léčebné pedagogické ježdění a hipoterapie (FRVS/0662/2002)
Řešitel na MU:prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2002 - 1/2002
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol
více
Psychologické aspekty způsobilosti k pedagogické práci na ZŠ (ROZV/82/2002)
Řešitel na MU:doc. PhDr. Otto Čačka
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2002 - 1/2002
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy
více
Koncepce studijního programu Učitelství pro základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ROZV/129/2002)
Řešitel na MU:doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2002 - 1/2002
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy
více
Inovace didaktické přípravy učitelů přírodovědných předmětů (ROZV/35/2002)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Josef Janás, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/2001 - 1/2002
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy
více
Osobnost a zdraví: Osobnostní vlivy působící proti účinkům stresu a zátěže u učitelek základních škol (GA406/97/0054)
Řešitel na MU:prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Pedagogická fakulta
Období řešení:1/1997 - 1/1999
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více