Assoc. Prof. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 81 records, displayed 1 - 30

 
2015

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Balkanistika jako součást slavistiky – nové výzvy. In Aktuální problémy současné slavistiky: jazyk - literatura - kultura - politika. Vyd. 1. Brno : Galium, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-905336-5-3, pp. 403-410.


more

 
2014

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Lukáš Vomlela, Svaz komunistů Srbska v procesu tranzice a dezintegrace Jogoslávie. Praha : Slovanský přehled, Historický ústav AV ČR, 2014. 4 pp. roč. 100, 2/2014.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
MFF Strážnice 2014 očima nezávislého hodnotitele. Strážnice : Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, 2014. 4 pp. roč. XXIV, 3/2014.


more

 

book coverŠTĚPÁNEK, Václav.
Neúspěšné pokusy o smír – česká politická reprezentace, Nikola Pašić a Leopold Berchtold v předvečer Velké války. In Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských nároodů. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5.,edice Brno-Bělehrad, sv. 1, ISBN 978-80-210-7703-4, pp. 25-46.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
O bělokarpatských senících. Veselí nad Moravou : Bílé-Biele Karpaty,Vzdělávací středisko Bílé Karpaty o. p. s., Správa CHKO Bílé Karpaty, 2014. 2 pp. číslo 2 /2014.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Osudy cyrilometodějské mise v postmodernistických výkladech. Slavica Litteraria, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-1509, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 25-39.


more

 

book coverŠTĚPÁNEK, Václav.
Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. 2014.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav - POSPÍŠIL, Ivo.
Velká válka neznámá: v kultuře, literatuře a kulturní historii. 2014. CZE, Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 29.4.2014 - 29.4.2014, European Activity.


more

 

book coverŠTĚPÁNEK, Václav.
Východní otázka. Od počátků do konce 60. let 10. století. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 148 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7419-4.


more

 
2013

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Balkán po roce 1944. Vyd. 1. Brno : Historický ústav FF MU, 2013. 180 pp.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Ćirilometodijevska misija u zamci postmodernističkog diskursa. Slavistika, Beograd, Slavističko društvo Srbije, Serbia. ISSN 1450-5061, 2013, vol.  XVII, no. 1, pp. 113-125.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav - POSPÍŠIL, Ivo.
Cyrilometodějská misie – tradice a současnost v slovanském světě. 2013. CZE, Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 5.11.2013 - 5.11.2013, National Activity.


more

 

HLADKÝ, Ladislav - DOUBEK, Vratislav - VLČEK, Radomír - CIBULKA, Pavel - HRABCOVÁ, Jana - RYCHLÍK, Jan - ŠÍSTEK, František - VACULÍK, Jaroslav - VELJANOVSKI, Novica - KALETA, Petr - SEKYRKOVÁ, Milada - AGIČIĆ, Damir - BIAŁOKUR, Marek - DŽUJKO, Ján - FIRSOV, Jevgenij - HARBULOVÁ, Ľubica - KOVAL, Peter - MARHOLEVA, Krasimira - MAZIARZ, Antoni - NENAŠEVA, Zoja - SERAPIONOVA, Jelena - ŠMÍD, Marek - ŠTĚPÁNEK, Václav - VAŠŠ, Martin - GANTAR GODINA, Irena - ŠIMUNOVIĆ BEŠLIN, Biljana.
T. G. Masaryk a Slované. 1. vyd. Praha : Historický ústav, 2013. 439 pp. Práce Historického ústavu AV ČR ; 45. ISBN 978-80-7286-221-4.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Tomáš G. Masaryk a Srbové z království před první světovou válkou. In T. G. Masaryk a Slované. Vyd. 1. Praha : Historický ústav, 2013. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., 45, ISBN 978-80-7286-221-4, pp. 297-312.


more

 
2012

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Demografický vývoj albánské populace na Kosovu ve 20. století. Historická demografie, Praha, Etnologický ústav AV ČR. ISSN 0323-0937, 2012, vol.  36, no.  2, pp. 225-264.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Několik pohledů na nacionalismus – jeden z faktorů rozpadu Jugoslávie. In Balkán a nacionalismus : labyrintem nacionální ideologie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. Neuveden, ISBN 978-80-904846-4-1, pp. 39-55.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Put češke književnoistorijske srbistike posle 1990. Slavistika, Beograd, Slavističko društvo Srbije, FF BU, Serbia. ISSN 1450-5061, 2012, vol.  XVI, no. Neuvedeno, 473–485-13 pp.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Srbské povolební paradoxy. Praha : Na Východ od Aše, 2012. 2 pp. 3/2012, časopis Navýchod.


more

 
2011

ŠTĚPÁNEK, Václav - HLADKÝ, Ladislav.
Česká historická a literárněhistorická srbistika po roce 1989. In Od Morave do Morave II. Iz istorije češko-srpskih odnosa. 1. vyd. Novi Sad : Matica srpska Novi Sad, Srbsko, 2011. Neuveden, ISBN 978-86-7946-072-1, 355–385-31 pp.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Dušan (Duško) Kvapil – srbský bohemista, překladatel a přední propagátor česko-srbské vzájemnosti. Vyd. první. Novi Sad : Matica srpska, 2011. ISBN 978-86-7946-072-1, pp. 11-20.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Jubilující Dobrica Ćosić. Praha : Navýchod, 2011. č. 4, s. 9–12.


more

 

book coverŠTĚPÁNEK, Václav.
Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 471 pp. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta ; č. 396. ISBN 978-80-210-5476-9.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Ladislav Hladký a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Historický přehled. Brno : Časopis Matice moravské, 2011. 3 pp. CXXX(2011), č. 1, s. 137–139.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Rozpad Jugoslávie: Kosovo na začátku i na konci. Praha : Mezinárodní vztahy, 2011. 4 pp. roč. XXXV, č. 5, s. 11–14.


more

 

book coverŠTĚPÁNEK, Václav.
Ruská velmocenská politika na Balkáně v 90. letech 20. století. In Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. Neuveden, ISBN 978-80-210-5434-9, pp. 299-304.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Usazení Francouzů z Franche Comté na hodonínském panství. In XXXI. mikulovské symposium. Morava jako zrcadlo evropy. Etnické menšiny na Moravě do roku 1918. 1. vyd. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, o.s., Brno, 2011. ISBN 978-80-7275-085-6, 227–236-10 pp. 2010, Mikulov.


more

 
2010

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Komunita drobných rolníků a vinařů. In ŠTĚPÁNEK, Václav – JAN, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. Vyd. První. Starý Poddvorov : Obec Starý Poddvorov, 2010. Neuveden, ISBN 978-80-254-8613-9, 98–139-42 pp.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Od zaniklé vsi k novému osídlení. In ŠTĚPÁNEK, Václav – JAN, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. Vyd. První. Starý Poddvorov : Obec Starý Poddvorov, 2010. neuveden, ISBN 978-80-254-8613-9, 82–97-16 pp.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945. Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2010, vol. 57 (2010), no. 2, 77–105-26 pp.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Řícmanice od třicetileté války do zrušení poddanství. In ŠTĚPÁNEK, Václav a kol.: Řícmanice. Dějiny obce. Vyd. První. Řícmanice : nakladatelství Albert – František Šalé, 2010. neuveden, ISBN 978-80-7326-186-3, 61–75-15 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 81 records, displayed 1 - 30