Assoc. Prof. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 94 records, displayed 1 - 30

 
2016

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Gabriela Fatková: Bulharští Karakačani a usedlý život: dům, jméno, identita. Praha : Slovanský přehled (Slavonic Rewiew), 2016. 4 pp. ročník 102, 1/2016.


more

 
2015

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Balkanistika jako součást slavistiky – nové výzvy. In Aktuální problémy současné slavistiky: jazyk - literatura - kultura - politika. Vyd. 1. Brno : Galium, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-905336-5-3, pp. 403-410.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Člen redakční rady časopisu Slovanský přehled. 2015.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Editorial: Louky a pastviny. Brno : Veronica. Časopis pro ochranu přírody a krajiny. ZO ČSOP Veronica, 2015. 1 p. roč. 29, č. 3.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Failed Attempts to Improve Relations between Serbia and Austria-Hungary on the Eve of the First World War as Reflected in Czech Archival Records. In The Serbs and the First World War 1914-1918. Belgrade : Serbian Academy of Sciencea and Arts, 2015. ISBN 978-86-7025-659-0, pp. 219-234. Belgrade.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Jan Pelikan: Novim putevima. Kosovo izmedju 1958–1969, Filozofski fakultet Karlovodg univerziteta u Pragu, 2014, 400 str. Novi Sad (Srbsko) : Zbornik Matice srpske za istoriju, 2015. 4 pp. č. 91 (1/2015).


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Jan Pelikán: Novými cestami. KOsovo v letech 1958–1969. Praha : Slovanský přehled (Slavonic Review), Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2015. 5 pp. roč. 101, č. 2.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Lidová píseň, louky a krajina. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2015. 6 pp.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Neuspeli pokušaji poboljšanja odnosa izmedju Srbije i Austro-Ugarske neposredno pre Prvog svestskog rata u ogledalu češke arhivske gradje. In Srbi i Prvi svetski rat 1914-1918. Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 2015. ISBN 978-86-7025-666-8, pp. 237-254. Beograd.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Odkud Češi v Banátu. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2015. 6 pp.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Ondřej Žíla: "Jedna si jedina moja domovina?" Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2012. Praha : Slovanský přehled (Slavonic Review), Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2015. 8 pp. roč. 101, č. 2.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Pastevní krajina v minulosti a současnosti. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2015. 7 pp.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Pověřený vedením redakce Časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica a člen redakční rady. 2015.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Předseda mezinárodní redakční rady časopisu Porta balkanica. 2015.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Vzpomínka na poctivého historika. K nedožitým devadesátinám Milana Šmerdy. Brno : Časopis Matice moravské. Matice Moravská, 2015. 3 pp. roč. 134, č. 2.


more

 
2014

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Lukáš Vomlela, Svaz komunistů Srbska v procesu tranzice a dezintegrace Jogoslávie. Praha : Slovanský přehled, Historický ústav AV ČR, 2014. 4 pp. roč. 100, 2/2014.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
MFF Strážnice 2014 očima nezávislého hodnotitele. Strážnice : Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, 2014. 4 pp. roč. XXIV, 3/2014.


more

 

book coverŠTĚPÁNEK, Václav.
Neúspěšné pokusy o smír – česká politická reprezentace, Nikola Pašić a Leopold Berchtold v předvečer Velké války. In Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských nároodů. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5.,edice Brno-Bělehrad, sv. 1, ISBN 978-80-210-7703-4, pp. 25-46.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
O bělokarpatských senících. Veselí nad Moravou : Bílé-Biele Karpaty,Vzdělávací středisko Bílé Karpaty o. p. s., Správa CHKO Bílé Karpaty, 2014. 2 pp. číslo 2 /2014.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Osudy cyrilometodějské mise v postmodernistických výkladech. Slavica Litteraria, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-1509, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 25-39.


more

 

book coverŠTĚPÁNEK, Václav.
Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. 2014.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav - POSPÍŠIL, Ivo.
Velká válka neznámá: v kultuře, literatuře a kulturní historii. 2014. CZE, Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 29.4.2014 - 29.4.2014, European Activity.


more

 
2013

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Balkán po roce 1944. Vyd. 1. Brno : Historický ústav FF MU, 2013. 180 pp.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Ćirilometodijevska misija u zamci postmodernističkog diskursa. Slavistika, Beograd, Slavističko društvo Srbije, Serbia. ISSN 1450-5061, 2013, vol.  XVII, no. 1, pp. 113-125.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav - POSPÍŠIL, Ivo.
Cyrilometodějská misie – tradice a současnost v slovanském světě. 2013. CZE, Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 5.11.2013 - 5.11.2013, National Activity.


more

 

HLADKÝ, Ladislav - DOUBEK, Vratislav - VLČEK, Radomír - CIBULKA, Pavel - HRABCOVÁ, Jana - RYCHLÍK, Jan - ŠÍSTEK, František - VACULÍK, Jaroslav - VELJANOVSKI, Novica - KALETA, Petr - SEKYRKOVÁ, Milada - AGIČIĆ, Damir - BIAŁOKUR, Marek - DŽUJKO, Ján - FIRSOV, Jevgenij - HARBULOVÁ, Ľubica - KOVAL, Peter - MARHOLEVA, Krasimira - MAZIARZ, Antoni - NENAŠEVA, Zoja - SERAPIONOVA, Jelena - ŠMÍD, Marek - ŠTĚPÁNEK, Václav - VAŠŠ, Martin - GANTAR GODINA, Irena - ŠIMUNOVIĆ BEŠLIN, Biljana.
T. G. Masaryk a Slované. 1. vyd. Praha : Historický ústav, 2013. 439 pp. Práce Historického ústavu AV ČR ; 45. ISBN 978-80-7286-221-4.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Tomáš G. Masaryk a Srbové z království před první světovou válkou. In T. G. Masaryk a Slované. Vyd. 1. Praha : Historický ústav, 2013. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., 45, ISBN 978-80-7286-221-4, pp. 297-312.


more

 
2012

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Demografický vývoj albánské populace na Kosovu ve 20. století. Historická demografie, Praha, Etnologický ústav AV ČR. ISSN 0323-0937, 2012, vol.  36, no.  2, pp. 225-264.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Několik pohledů na nacionalismus – jeden z faktorů rozpadu Jugoslávie. In Balkán a nacionalismus : labyrintem nacionální ideologie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. Neuveden, ISBN 978-80-904846-4-1, pp. 39-55.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Put češke književnoistorijske srbistike posle 1990. Slavistika, Beograd, Slavističko društvo Srbije, FF BU, Serbia. ISSN 1450-5061, 2012, vol.  XVI, no. Neuvedeno, 473–485-13 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 94 records, displayed 1 - 30