Mgr. Hana Ambrožová

Photo not published

 

 
2010

HAVLÍČEK, Jiří.
Brněnská osmdesátá. 2010.


more

 
2009

book coverAMBROŽOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Tomáš - CHOCHOLÁČ, Bronislav - JAN, Libor - PUMPR, Pavel (Eds.).
Historik na Moravě. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2009. 908 pp. ISBN 978-80-86488-57-8.


more