doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.

Fotografie nezveřejněna

 

Ukončená řízení:

Habilitační řízení
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízeníFilozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízeníPhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízeníSlezská univerzita v Opavě
Obor habilitaceČeská literatura
Habilitační práce (veřejná část)Identita v literatuře českého Těšínska
Datum zahájení25. 6. 2009
Složení habilitační komise
Předsedaprof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členovéprof. dr. hab. Boguslaw Bakula (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)
Prof. dr hab. Krystyna Kardyni Pelikánová, DrSc.
prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. (SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Oponentiprof. dr. hab. Boguslaw Bakula (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)
prof. PhDr. Richard Pražák, DrSc.
doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc. (SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost27. 11. 2009 v 11:00
Datum zasedání VR fakulty11. 3. 2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízeníjmenování docentem
Datum ukončení1. 6. 2010