prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Osobní fotografie

 

První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 98 položek, zobrazeno 1 - 30

 
2016

SPURNÝ, Lubomír.
Konzepte der Musikanalyse in Mitteleuropa: Riemann, Adler, Schenker. In Musicologica Instropolitana. Vyd. 1. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-223-4100-4, s. 119-127. 2016, Bratislava.


více

 
2015

SPURNÝ, Lubomír.
Der Tonwille a Das Meistewerk in der Musik Henricha Schenkera: příspěvek k dějinám hudební teorie. In Rozumět hudbě. Sborník vybraných příspěvků z kolokvia Hudební analýza jako prolnutí interpretace, invence a intuice. Praha : Nakladatelství AMU, 2015. ISBN 978-80-7331-376-0, s. 42-50. 26.11.2014, HAMU v Praze.


více

 

MACEK, Petr - SPURNÝ, Lubomír.
K odkazu Vladimíra Helferta. 2015. CZE, Brno. 18.11.2015 - 18.11.2015, celostátní akce.


více

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta - ANDRESKA, Jan.
Nalezené torzo sbírky vojenských písní z první světové války. Hudební věda, Praha, Etnologický ústav AV ČR. ISSN 0018-7003, 2015, vol. 52, no. 2, s. 163-219.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Pavel Haas: "Janaček's Most Talented Student". Muzikološki zbornik, Ljubljana, Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovinsko. ISSN 0580-373X, 2015, vol. 51, no. 2, s. 119-125.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Petr Macek: More boldly and resolutely for Czech music! „Social consciousness“ of Czech Music culture 1945 -1969 in reflection of the period music journalism. Opus musicum, Brno, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2015, vol. 47, no. 3, s. 87-89.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Proměny teorie. Od hudební teorie k teorii provozovací praxe v první polovině 20.století. 2015.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
TRANSFERPROZESSE IN DER MUSIKKULTUR WIENS 1755–1780. 2015. CZE, Ústav hudební vědy FF MU. 19.6.2015 - 21.6.2015, evropská akce.


více

 
2014

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
Alois Hába (1893-1973): mezi tradicí a inovací. 1. vyd. Praha : Koniasch Latin Press, 2014. 256 s. Neuveden. ISBN 978-80-87773-08-6.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. In Hudba - Integrácie - Interpretácie. Music Integration Interpretation. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, 2014. ISBN 978-80-558-0632-7, s. 103-130. Nitra.


více

 

MACEK, Petr - SPURNÝ, Lubomír.
Mýtus a skutečnost české hudební vědy. 2014. CZE, Brno. 24.11.2014 - 26.11.2014, evropská akce.


více

 
2013

SPURNÝ, Lubomír.
Heinrich Schenker a Guido Adler. Slovenská hudba, Bratislava, Sväz slovenských skladateľov, Slovensko. ISSN 1335-2458, 2013, vol.  39, no.  4, s. 354-358.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Lineární modely a možnosti jejich využití v hudební analýze. In K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2013. ISBN 978-80-87112-73-1, s. 175-185. 2011, Praha.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. Musicologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-0391, 2013, vol.  48, no.  2, s. 117-129.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Vítězslav Novák in the Context of Czech Music as a Whole: Thoughts about the Composer’s Fate. Muzikološki zbornik, Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani., Slovinsko. ISSN 0580-373X, 2013, vol. 49, no. 2, s. 75-80.


více

 
2012

SPURNÝ, Lubomír.
(Recenze) Ľubomír Chalupka: Slovenská hudobná avantgarda: Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia. Hudobný život : [dvojtýždenník], Bratislava, Obzor. ISSN 1335-4140, 2012, vol. XLIV, no. 5, s. 37-39.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Heinrich Schenker (1868-1935) : kapitoly z hudební teorie a analýzy. 1. vyd. Praha : Koniasch Latin Press, 2012. 174 s. Hudební teorie & estetika ; sv. 1. ISBN 978-80-86791-12-8.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Heinrich Schenker: teoretik a editor. Musicologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-0391, 2012, vol.  47, no.  2, s. 80-87.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Yesterday's Art, Tomorrow's World. In Music and its referential systems. Wien : Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2012. ISBN 978-3-99012-004-0, s. 151-159. GA408/09/0404.


více

 
2011

SPURNÝ, Lubomír.
Alois Hába – pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Glissando, WARSZAWA, Fundacja 4.99. ISSN 1733-4098, 2011, vol. viii, no. 17, s. 83-88.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Hába School. Musicologica Brnunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-0391, 2011, vol.  46, no.  1-2, s. 141-148.


více

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
"Musik am Rande". Einige Bemerkungen zur Typologie der Musik von Alois Hába. Muzikološki zbornik, Ljubljana, Oddelek za muzikologio Filoz. fakultete, Slovinsko. ISSN 0580-373X, 2011, vol.  47, no.  1, s. 24-36.


více

 

obálkaSPURNÝ, Lubomír.
Několik poznámek k ekmelické hudbě. In Umění a nová média. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2011. Umění a nová média, ISBN 978-80-210-5639-8, s. 60-70.


více

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby. Opus musicum, Brno, Nadace Opus musicum. ISSN 0862-8505, 2011, vol.  43, no.  6, s. 31-38.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Semiology in Music and Art: Czech Music Semiology. In Approaches to Music Research: Between Practice and Epistemology. 1. vyd. Frankfurt am Main : Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2011. Methodoly of Music Research, ISBN 978-3-631-59200-7, s. 79-83.


více

 
2010

SPURNÝ, Lubomír.
(recenze) Leoš Janáček. Teoretické dílo. Články, studie, přednášky, koncepty, zlomky, skici, svědectví. Opus musicum Hudební revue, Brno, Opus musicum o. p. s. ISSN 0862-8505, 2010, vol. 42, no. 2, s. 121-123.


více

 

SPURNÝ, Lubomír - VYSLOUŽIL, Jiří.
Alois Hába: A Catalogue of the Music and Writings. Prague : Koniasch Latin Press, 2010. 271 s. Neuvedeno. ISBN 978-80-86791-78-4.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Hába School - Reality or Myth?. In Spaces of Modernism: Ljubica Marić in Context. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and the Arts (SANU), 2010. ISBN 978-86-7025-526-5, s. 135-142. 2009, Belgrade.


více

 

SPURNÝ, Lubomír.
Rozpaky nad Hábou. Příspěvek k dějinám masové písně. Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70., Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-0391, 2010, vol. 45, no. 1-2, s. 2007-2014.


více

 
2009

SPURNÝ, Lubomír.
(Recenze) Alois Hába: Harmonielehre des diatonischen, chromatischen, Viertel-, Drittel-, Sechstel- und Zwölftel- Tonsystems. Opus musicum, Brno, Opus musicum o. p. s. ISSN 0862-8505, 2009, vol. XLI, no. 5, s. 56-58.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 98 položek, zobrazeno 1 - 30