Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 96 records, displayed 1 - 30

 
2015

SPURNÝ, Lubomír.
Der Tonwille a Das Meistewerk in der Musik Henricha Schenkera: příspěvek k dějinám hudební teorie. In Rozumět hudbě. Sborník vybraných příspěvků z kolokvia Hudební analýza jako prolnutí interpretace, invence a intuice. Praha : Nakladatelství AMU, 2015. ISBN 978-80-7331-376-0, pp. 42-50. 26.11.2014, HAMU v Praze.


more

 

MACEK, Petr - SPURNÝ, Lubomír.
K odkazu Vladimíra Helferta. 2015. CZE, Brno. 18.11.2015 - 18.11.2015, National Activity.


more

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta - ANDRESKA, Jan.
Nalezené torzo sbírky vojenských písní z první světové války. Hudební věda, Praha, Etnologický ústav AV ČR. ISSN 0018-7003, 2015, vol. 52, no. 2, pp. 163-219.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Pavel Haas: "Janaček's Most Talented Student". Muzikološki zbornik, Ljubljana, Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenia. ISSN 0580-373X, 2015, vol. 51, no. 2, pp. 119-125.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Proměny teorie. Od hudební teorie k teorii provozovací praxe v první polovině 20.století. 2015.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
TRANSFERPROZESSE IN DER MUSIKKULTUR WIENS 1755–1780. 2015. CZE, Ústav hudební vědy FF MU. 19.6.2015 - 21.6.2015, European Activity.


more

 
2014

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
Alois Hába (1893-1973): mezi tradicí a inovací. 1. vyd. Praha : Koniasch Latin Press, 2014. 256 pp. Neuveden. ISBN 978-80-87773-08-6.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. In Hudba - Integrácie - Interpretácie. Music Integration Interpretation. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, 2014. ISBN 978-80-558-0632-7, pp. 103-130. Nitra.


more

 

MACEK, Petr - SPURNÝ, Lubomír.
Mýtus a skutečnost české hudební vědy. 2014. CZE, Brno. 24.11.2014 - 26.11.2014, European Activity.


more

 
2013

SPURNÝ, Lubomír.
Heinrich Schenker a Guido Adler. Slovenská hudba, Bratislava, Sväz slovenských skladateľov, Slovakia. ISSN 1335-2458, 2013, vol.  39, no.  4, pp. 354-358.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Lineární modely a možnosti jejich využití v hudební analýze. In K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2013. ISBN 978-80-87112-73-1, pp. 175-185. 2011, Praha.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. Musicologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-0391, 2013, vol.  48, no.  2, pp. 117-129.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Vítězslav Novák in the Context of Czech Music as a Whole: Thoughts about the Composer’s Fate. Muzikološki zbornik, Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani., Slovenia. ISSN 0580-373X, 2013, vol. 49, no. 2, pp. 75-80.


more

 
2012

SPURNÝ, Lubomír.
(Recenze) Ľubomír Chalupka: Slovenská hudobná avantgarda: Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia. Hudobný život : [dvojtýždenník], Bratislava, Obzor. ISSN 1335-4140, 2012, vol. XLIV, no. 5, pp. 37-39.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Heinrich Schenker (1868-1935) : kapitoly z hudební teorie a analýzy. 1. vyd. Praha : Koniasch Latin Press, 2012. 174 pp. Hudební teorie & estetika ; sv. 1. ISBN 978-80-86791-12-8.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Heinrich Schenker: teoretik a editor. Musicologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-0391, 2012, vol.  47, no.  2, pp. 80-87.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Yesterday's Art, Tomorrow's World. In Music and its referential systems. Wien : Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2012. ISBN 978-3-99012-004-0, pp. 151-159. GA408/09/0404.


more

 
2011

SPURNÝ, Lubomír.
Alois Hába – pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Glissando, WARSZAWA, Fundacja 4.99. ISSN 1733-4098, 2011, vol. viii, no. 17, pp. 83-88.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Hába School. Musicologica Brnunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-0391, 2011, vol.  46, no.  1-2, pp. 141-148.


more

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
"Musik am Rande". Einige Bemerkungen zur Typologie der Musik von Alois Hába. Muzikološki zbornik, Ljubljana, Oddelek za muzikologio Filoz. fakultete, Slovenia. ISSN 0580-373X, 2011, vol.  47, no.  1, pp. 24-36.


more

 

book coverSPURNÝ, Lubomír.
Několik poznámek k ekmelické hudbě. In Umění a nová média. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2011. Umění a nová média, ISBN 978-80-210-5639-8, pp. 60-70.


more

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby. Opus musicum, Brno, Nadace Opus musicum. ISSN 0862-8505, 2011, vol.  43, no.  6, pp. 31-38.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Semiology in Music and Art: Czech Music Semiology. In Approaches to Music Research: Between Practice and Epistemology. 1. vyd. Frankfurt am Main : Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2011. Methodoly of Music Research, ISBN 978-3-631-59200-7, pp. 79-83.


more

 
2010

SPURNÝ, Lubomír.
(recenze) Leoš Janáček. Teoretické dílo. Články, studie, přednášky, koncepty, zlomky, skici, svědectví. Opus musicum Hudební revue, Brno, Opus musicum o. p. s. ISSN 0862-8505, 2010, vol. 42, no. 2, pp. 121-123.


more

 

SPURNÝ, Lubomír - VYSLOUŽIL, Jiří.
Alois Hába: A Catalogue of the Music and Writings. Prague : Koniasch Latin Press, 2010. 271 pp. Neuvedeno. ISBN 978-80-86791-78-4.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Hába School - Reality or Myth?. In Spaces of Modernism: Ljubica Marić in Context. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and the Arts (SANU), 2010. ISBN 978-86-7025-526-5, pp. 135-142. 2009, Belgrade.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Rozpaky nad Hábou. Příspěvek k dějinám masové písně. Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70., Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-0391, 2010, vol. 45, no. 1-2, pp. 2007-2014.


more

 
2009

SPURNÝ, Lubomír.
(Recenze) Alois Hába: Harmonielehre des diatonischen, chromatischen, Viertel-, Drittel-, Sechstel- und Zwölftel- Tonsystems. Opus musicum, Brno, Opus musicum o. p. s. ISSN 0862-8505, 2009, vol. XLI, no. 5, p. 56-58.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
"Akordika" Eugeňa Suchoně a "nová harmonie". In Tvorivý odkaz Eugeňa Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Bratislava : STIMUL - centrum informatiky a vzdelávania FFUK, 2009. ISBN 978-80-89236-59-6, 10 pp. 2008, Bratislava.


more

 

REITTEREROVÁ, Vlasta - SPURNÝ, Lubomír.
Alois Hába. In Heister, Hans-Werner - Sparrer, Walter-Wolfgang. Komponisten der Gegenwart. München : Richard Boorberg Verlag, 2009. Komponisten der Gegenwart, ISBN 978-3-86916-011-5, pp. 1 - 50.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 96 records, displayed 1 - 30