Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Photo not published

 

Completed procedures:

Professorship procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Arts
Name of the Applicantdoc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantFaculty of Arts
SpecializationMedieval Archaeology
Starting date22. 1. 2009
Evaluation Board
Chairprof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (FF MU Brno)
Membersprof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Evžen Neústupný, CSc. (FF ZČU Plzeň)
prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (SAV, UKF Nitra)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. (CMS AV ČR a UK Praha)
Date and time of presentation28. 4. 2009 at 16:00
Faculty Scientific Board session29. 10. 2009
MU Scientific Board session8. 12. 2009
Current stateprofessor appointment
Closing date1. 5. 2010
Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Arts
Name of the Applicantdoc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantMU Brno, Faculty of Arts
SpecializationMedieval Archaeology
Habilitation thesis (public part)Pohansko u Břeclavi. Raně středověké centrum jako socioekonomický systém. Význam, smysl a funkce.
Starting date23. 6. 2005
Habilitation Board
ChairProf. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Faculty of Arts)
MembersProf. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Faculty of Arts)
Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (FF UK Praha)
Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc., (FF UK Praha)
ReviewersProf. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Faculty of Arts)
Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (Archeologický ústav SAV Nitra)
Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.
Public lecture time and date16. 2. 2006 at 14:30
Faculty Scientific Board session16. 2. 2006
MU Scientific Board session
Current stateassociate professor appointment
Closing date1. 5. 2006